Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Spreuken 21

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 Het hart van een koning is als waterbeekjes in de hand van JAHWEH. Hij doet ze afbuigen zoals Hij verlangt.
2 Elke weg van een man is recht in zijn ogen, maar het is JAHWEH Die harten peilt.
3 Rechtvaardigheid doen en oordeel worden door JAHWEH verkozen, meer dan een slachtoffer.
4 Hoogheid van ogen en een opgeblazen hart, de lamp van slechten, zijn zonde.
5 Plannen van de vlijtige leiden tot voordeel, maar al wat zichzelf aanspoort leidt zeker tot gebrek.
6 De tot stand brenging van schatten door een tong van onwaarheid is vluchtigheid die weggewaaid wordt door die de dood zoeken.
7 De verwoesting van slechten zal hen tegen hen keren, want zij weigeren oordeel te doen.
8 Hellend is de weg van de man beladen met schuld, maar een oprechte man is smetteloos in zijn tot stand brenging.
9 Het is beter te wonen op de hoek van een dak, dan in een huis van partnerschap met een vrouw van ruzies.
10 De ziel van een slechte hunkert naar kwaad; zijn naaste zal in zijn ogen geen genade betoond worden.
11 Door het beboeten van een spotter zal de eenvoudige wijs worden. En wanneer een wijze inzicht krijgt, neemt hij kennis tot zich.
12 De rechtvaardige is intelligent met het huis van de slechte, de slechten omver werpend tot het kwaad.
13 Wie zijn oor dicht doet voor de uitroep van de arme, zal, wanneer ook hij roept, niet geantwoord worden.
14 Een geschenk in het verborgene vermurwt boosheid en een omkoopgeschenk in de boezem sterke woede.
15 Het is een vreugde voor de rechtvaardige om oordeel te doen, maar een ongedaanmaking voor verrichters van wetteloosheid.
16 Een mens die afdwaalt van de weg van intelligentie, zal rusten in de samenkomst van Refaïm*1)
17 Een man van gebrek heeft de vreugde lief; die wijn en olie liefheeft zal niet rijk worden.
18 De slechte man zal een beschuttende losprijs zijn voor de rechtvaardige en de verraderlijke komt in de plaats van oprechten.
19 Het is beter te wonen in een land van wildernis, dan bij een vrouw an ruzies en terging.
20 Een begeerde schat en olie zijn in de hoeve van een wijze man, maar een domme mens verzwelgt hem.
21 Die rechtvaardigheid en getrouwheid najaagt zal leven en rechtvaardigheid en heerlijkheid vinden.
22 Een wijs man gaat op naar de stad van machtige mannen en hij brengt de sterkte van haar vertrouwen neer. 14 En ze zit in de ingang van haar huis, op een bedekte zetel, op de hoge plaatsen van een stad,
15 roepend tot allen die voorbij gaan, zij die rechtuit gaan op hun paden.
16 Wie is eenvoudig? Hij zal vandaar terugtrekken en die gebrek aan hart heeft. En zij zei tot hem:
17 Gestolen water is zoet en brood uit de verborgenheid is aangenaam.
18 Maar hij weet niet dat de Refaïm daar zijn, dat die door haar uitgenodigd zijn daar zijn, in de diepten van het ongeziene. (SW)
[Spreuk. 9:14-18]

23 Die zijn mond en zijn tong bewaakt, bewaakt zijn ziel voor benauwdheid.
24 De hooghartige, opzichtige man, spotter is zijn naam, die doet in de razernij van zijn arrogantie.
25 De hunkering van een luiaard zal hem ter dood brengen, want zijn handen weigeren om te doen;
26 heel de dag hunkert hij met hunkering, maar de rechtvaardige geeft en hij houdt niet terug.
27 Het slachtoffer van slechten is een afschuwelijkheid, zeker wanneer hij het in beraming brengt.
28 Een getuige van leugens zal omkomen, maar een man die luistert spreekt tot bestendigheid.
29 Een slechte man doet onbeschaamd in zijn aangezicht, maar een oprechte, hij overweegt zijn weg.
30 Er is geen wijsheid, er is geen begrip en er is geen raadgeving tegenover JAHWEH.
31 Een paard wordt voorbereid voor de dag van strijd, maar de overwinning behoort tot JAHWEH.

1. Refaïm: een geslacht van reuzen.

Terug naar de indexpagina
Naar Spreuken 22
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.