Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Spreuken 22

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 Een verkozen naam is beter dan veel rijkdom. Genade is beter dan zilver en dan goud.
2 Een rijke man en een berooide komen elkaar hierin tegen: JAHWEH is de Maker van hen allen.
3 Een schrandere ziet het kwaad en hij verbergt zich, maar de eenvoudigen passeren en worden beboet.
4 Het gevolg van nederigheid is vrees van JAHWEH, rijkdom en heerlijkheid en leven.
5 Prikkelende doornen en strikken zijn op de weg van de verdraaide. Die zijn ziel bewaakt houdt zich verre van hen.
6 Wijd de knaap in in overeenstemming van zijn weg; zelfs wanneer hij oud is zal hij er niet van terugtrekken.
7 De rijke heerst over de berooiden en die leent is dienaar van die uitleent.
8 Die onrechtvaardigheid zaait zal leed oogsten en de knuppel van zijn razernij zal falen.
9 Hij die goed van oog is zal gezegend worden, want hij geeft van zijn brood aan de arme.
10 Drijf de spotter uit en ruzie zal uitgaan en berechting en oneer zal ophouden.
11 Hij die een rein hart liefheeft, genade op zijn lippen, de koning zal zijn naaste zijn.
12 De ogen van JAHWEH bewaren kennis, maar Hij werpt de woorden van de verraderlijke omver.
13 Een luiaard zegt: "Er is een leeuw in het buitenhuis, ik zal in het midden van pleinen vermoord worden."
14 De mond van onbekende vrouwen is een diepe kuil; hij over wie JAHWEH verontwaardigd is zal daarin vallen.
15 Dwaasheid is vastgebonden aan het hart van een knaap; de knuppel van disciplinering zal hij ver van zich doen.
16 Die een arme uitbuit om er zelf van te vermeerderen, die geeft aan de rijke, ja, hij zal gebrek lijden.
17 Strek je oor uit en hoor de woorden van wijzen en stel jouw hart op mijn kennis,
18 want het zal aangenaam zijn wanneer jij hen in jouw buik bewaart; ze zullen tezamen op jouw lippen gevestigd worden.
19 Opdat jouw vertrouwen in JAHWEH gevestigd zal zijn maak ik het jou vandaag bekend, inderdaad aan jou.
20 Schreef ik niet aan jou, drievoudig, met raadgevingen en kennis,
21 om jou de juistheid van gezegden van waarheid te doen weten, om te antwoorden met ware woorden tot die jou zenden?
22 Het moet niet zo zijn dat jij de arme berooft, want hij is arm, en het moet niet zo zijn dat jij de nederige verplettert in de poort.
23 Want JAHWEH voert een rechtszaak, hun rechtszaak, en Hij fraudeert hun fraudeerders van hun ziel.
24 Het moet niet zo zijn dat jij partner bent van een bezitter van boosheid en bij een man van woedes zal jij niet binnen komen,
25 opdat jij niet op zijn pad opgeleid wordt en jij een valstrik voor jouw ziel neemt.
26 Het moet niet zo zijn dat jij bent met die in de handpalm klappen, met die borg zijn voor leningen.
27 Indien jij niets terug te betalen hebt, waarom zullen zij dan jouw bed van onder jou wegnemen?
28 Het moet niet zo zijn dat jij het aionisch grensgebied verplaatst dat jouw vaders hebben gemaakt.
29 Neem jij een man waar die vlug is in zijn werk? Hij zal zich opstellen voor het aangezicht van koningen. Hij zal zich helemaal niet opstellen voor het aangezicht van alledaagse mannen.

Terug naar de indexpagina
Naar Spreuken 23
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.