Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Spreuken 28

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 De slechte vlucht en er is geen die achtervolgt, maar de rechtvaardige vertrouwt zoals een beschutte leeuw.
2 Door de overtreding van een land zijn velen haar oversten, maar door een begrijpend mens die zo weet zal het verlengd worden.
3 Een berooide machtige man en die de armen uitbuit is als een plettende regen, en er is geen voeding.
4 Die de wet verlaten lofprijzen de slechte, maar die de wet in acht nemen worstelen er tegen.
5 Mannen van kwaad begrijpen een oordeel niet, maar die JAHWEH zoeken begrijpen alles.
6 Beter een berooide die gaat in zijn integriteit, dan op de wegen van een verdraaide, ook al is hij rijk.
7 Die de wet bewaart is een begrijpende zoon, maar die partner is van veelvraten maakt zijn vader rood van schaamte.
8 Hij die zijn weelde vermeerdert door het opleggen van rente en door opgebouwde rente, brengt het bijeen voor die genadig is met de armen.
9 Die zijn oor terugtrekt van het horen van de wet, zelfs zijn gebed is een afschuwelijkheid.
10 Die de oprechten doet vergissen op de weg van het kwaad, hij, hij zal in zijn kuil vallen, maar de integeren zullen een goed lotbezit hebben.
11 Een rijke man is wijs in zijn ogen, maar een begrijpende arme zal hem onderzoeken.
12 Wanneer de rechtvaardigen blij zijn is er veel schoonheid, maar bij het opstaan van slechten zal de mens zichzelf vermommen.
13 Die zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn, maar die ze belijdt en ze verlaat zal mededogen vinden.
14 Gelukkig is de mens die voortdurend ontzag heeft, maar wiens hart halsstarrig is zal in kwaad vervallen.
15 Een grommende leeuw en een rondzwervende beer, zo is een slechte heerser over een arm volk.
16 Een bewindvoerder die vele afpersingen doet ontbreekt het aan begrip, maar die winst haat zal zijn dagen verlengen.
17 Een mens die bedreigd wordt vanwege het bloed van een ziel zal vluchten tot aan een onderaards gewelf. Het moet niet zo zijn dat men hem daar hoog houdt.
18 Die onberispelijk gaat zal gered worden, maar wiens wegen verdraaid zijn zal op één er van vallen.
19 Die zijn grond dient zal verzadigd worden met brood, maar die lege dingen najaagt zal met berooidheid verzadigd worden.
20 Een man van getrouwheden heeft vele zegeningen, maar die zichzelf aanspoort om rijk te worden zal niet onschuldig gehouden worden.
21 Herkennen van gezichtenaanzien des persoons is niet goed, maar voor een stukje brood zal een machtig man overtreden.
22 Die gejaagd wordt naar de weelde is een man met een kwaad oog, maar hij weet niet dat over hem gebrek zal komen.
23 Die een mens corrigeert zal daarna genade vinden, meer dan die glad van tong is.
24 Die zijn vader en zijn moeder berooft en zegt: "Er is geen overtreding," is deelgenoot voor een corrupte man.
25 Een opgeblazen ziel zet aan tot ruzie, maar die op JAHWEH vertrouwt wordt geolied.
26 Die op zijn hart vertrouwt is dom, maar die in wijsheid gaat, hij zal ontsnappen.
27 Die aan de berooide geeft zal geen gebrek hebben, maar die zijn ogen onduidelijk maakt zal vele vloeken hebben.
28 Bij het opstaan van slechten zal een mens zich verbergen, maar wanneer ze omkomen zullen rechtvaardigen vermeerderen.

Terug naar de indexpagina
Naar Spreuken 29
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.