Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Spreuken 9

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 Wijsheid, zij bouwde haar huis, zij houwde haar zeven kolommen uit.
2 Ze slachtte haar slachting, ze mengde haar wijn, ja, zij rangschikte haar tafel.
3 Ze zond haar jonge meisjes, ze riep op de pieken van de hoogten van de ommuurde stad:
4 "Wie eenvoudig is zal zich hierheen terugtrekken," zei zij tot hem die aan hart ontbreekt.
5 Gaat, dineert van mijn brood en drinkt van de wijn die ik mengde!
6 Verlaat eenvoudige wegen en leeft, en vordert op de weg van verstand!
7 Wie een spotter vermaant neemt openlijke belediging tot hemzelf en die een slechte man corrigeert zijn smet.
8 Het moet niet zo zijn dat jij een spotter corrigeert, opdat hij jou niet haat. Corrigeer een wijze man en hij zal jou liefhebben!
9 Geef aan een wijze en hij zal nog wijzer zijn. Maak bekend aan een rechtvaardige en hij zal toevoegen aan zijn betoog.
10 De aanvang van wijsheid is de vrees van JAHWEH en de kennis van de heiligen is verstand. En Hij zegt tot de mens: Zie!, de vrees voor de Heer, het is wijsheid, en terugtrekken van het kwade is verstand (SW)[Job 28:28]
11 Want in mij zullen jouw dagen vermeerderen en jaren van leven zullen aan jou toegevoegd worden.
12 Indien jij wijs bent ben jij wijs voor jezelf. En spot je, dan zal alleen jij het dragen.
13 Een vrouw van domheid maakt rumoer en is onnozel en zij weet helemaal niets.
14 En zij zit in het portaal van haar huis, op een zetel op de hoogten van de ommuurde stad,
15 roepend tot die passeren op de weg, zij die hun paden recht maken.
16 Wie is eenvoudig? Hij zal zich hierheen terugtrekken en die aan hart ontbreekt. En zij zei tot hem:
17 "Gestolen wateren zijn zoet en brood van verborgenheden is aangenaam."
18 Maar hij weet niet dat de Refaïm*1) daar zijn, door haar geroepen in de diepten van het dodenrijk.

1. Refaïm - een geslacht van reuzen.

Terug naar de indexpagina
Naar Spreuken 10
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.