Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Zacharia
hoofdstuk 12

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 De last van een woord van JAHWEH over IsraëlIsraël = strijder van God: JAHWEH, die de hemelen uitstrekt en de aarde fundeert en Die de geest van de mens vormgeeft in zijn binnenste, zegt met nadruk:
2 Aanschouw!, Ik plaats JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter tot een drempel van rillingen voor alle volken rondom; en ook voor JudaJuda = lof zal het zijn in de belegering tegen JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter.
3 En het zal zijn in die dag dat Ik JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter zal maken tot een steen, een ballast voor alle volken. Allen die met haar beladen worden zullen ingekorven, ja ingekorven worden, en tegen haar worden alle naties van de aarde verzameld.
4 In die dag, zegt JAHWEH met nadruk, zal Ik elk paard slaan met ontreddering en zijn berijder met waanzin. En over het huis van JudaJuda = lof zal Ik Mijn ogen ontsluiten en elk paard van de volken zal Ik slaan met blindheid.
5 En de mentoren van JudaJuda = lof zeggen in hun hart: De inwoners van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter zijn mijn resoluutheid in JAHWEH van legermachten, hun Elohim.
6 In die dag zal Ik de mentoren van JudaJuda = lof plaatsen tot vuurpan onder stokken en als een fakkel van vuur in een schoof. En zij verslinden alle volken rondom, op rechts en op links. En JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter zal opnieuw wonen in haar plaats, in JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter.
7 En JAHWEH zal in het eerst de tenten van JudaJuda = lof redden, opdat de schoonheid van het huis van DavidDavid = lieveling en de schoonheid van de inwoner van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter niet groot gemaakt zal worden over JudaJuda = lof.
8 In die dag zal JAHWEH beschermen rondom de inwoner van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter, en de struikelende onder hen zal in die dag zijn als DavidDavid = lieveling en het huis van DavidDavid = lieveling als elohim, als een boodschapper van JAHWEH vóór hen.
9 En het zal zijn in die dag dat Ik zal zoeken alle naties die tegen JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter komen uit te roeien.
10 En Ik zal over het huis van DavidDavid = lieveling en over de inwoner van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter een geest van genade en smeekbeden uitgieten. En zij zullen kijken naar Mij Die zij doorstaken. En zij zullen rouwklagen over Hem als een rouwklacht over de enige zoon. En zij zullen bitter verdriet hebben over Hem zoals men bitter verdriet heeft over de eerstgeborene. En opnieuw, een ander Schriftwoord zegt: Zij zullen Hem zien Die zij steken*. (SW) [Joh, 19:37] - Zie*! Hij komt met de wolken en ieder oog zal Hem zien, ook die Hem staken* en al de stammen van het land zullen over Hem rouwen. Ja! Amen! (SW)[Openb. 1:7]
11 In die dag zal de rouwklacht groot zijn in JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter, zoals de rouwklacht van Hadad-RimmonHada-Rimmon = een onweersgod van de West Semieten in het dal van MegiddoMegiddon = plaats van menigten.
12 En het land zal rouwklagen, familie bij familie alleen, de familie van het huis van DavidDavid = lieveling alleen en hun vrouwen alleen, de familie van het huis van NatanNatan = (JAH) heeft gegeven alleen en hun vrouwen alleen,
13 de familie van het huis van LeviLevi = aanhanger, aanhankelijk alleen en hun vrouwen alleen, de familie van ShimeiShimei (afkorting van Semaja) = gehoord heeft JAH alleen en hun vrouwen alleen.
14 Alle families die overblijven, familie bij familie alleen, en hun vrouwen alleen.

Terug naar de indexpagina
Naar Zacharia 13
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.