Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Zacharia
hoofdstuk 3

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 En Hij deed mij JozuaJozua = JAH redt, de grote priester, zien, staande voor het aangezicht van de boodschapper van JAHWEH, en SatanSatan = tegenstander, staande aan zijn rechterzijde, om zijn tegenstander te zijn. En toen stonden Zerubbabel, zoon van Shealthiël, en Jeshua, zoon van Jozadak, op en zij besloten om het huis van de Eloah, dat in Jeruzalem is, te bouwen. En met hen waren de profeten van de Eloah, aan hen ondersteuning gevend. (SW)[Ezra 5:2] - En ik hoor* een luide stem in de hemel, zeggend: Nu kwam* de redding en de kracht en het koninkrijk van onze °God en het gezag van Zijn °Christus, dat de beschuldiger van onze °broeders werd uitgeworpen*, die hen beschuldigt voor onze °God, dag en nacht. (SW)[Openb. 12:10]
2 En JAHWEH zei tot de SatanSatan = tegenstander: JAHWEH zal jou berispen, SatanSatan = tegenstander. Ja, JAHWEH, Die Jeruzalem verkiest, zal jou berispen. Is deze niet een houten pook die uit het vuur is gered? Toen nu °Michael, de hoofdboodschapper, het met de duivel uitvocht, twistend over het lichaam van Mozes, durfde* hij niet een lasterend oordeel over hem te brengen, maar zei*: Moge de Heer jou berispen*! (SW)[Judas 9]
3 En JozuaJozua = JAH redt was gekleed in smerige kledingstukken en stond voor het aangezicht van de boodschapper.
4 En Hij antwoordde en zei tot die voor zijn aangezicht stonden, zeggend: Neemm de smerige kledingstukken van het weg. En Hij zei tot hem: Zie!, Ik doe vanaf jou jouw verdorvenheid passeren en jou kleden met feestkleren.
5 En ik zei: Men zal op zijn hoofd een reine tulband plaatsen. En zij plaatsten de reine tulband op zijn hoofd en zij kleedden hem met kledingstukken. En de boodschapper van JAHWEH stond er bij.
6 En de boodschapper van JAHWEH betuigde tot JozuaJozua = JAH redt, zeggend:
7 Zo zegt JAHWEH van legermachten. Indien jij in Mijn wegen gaat en indien jij Mijn opdracht onderhoudt en jij ook Mijn huis recht verschaft en jij ook Mijn hoven zal bewaren, dan geef Ik zal Ik aan jou toegangen geven te midden van dezen die hier staan.
8 Hoor, alstublieft, JozuaJozua = JAH redt, de grote priester, jij en jouw partners die vóór jou zitten, want zij zijn mannen van een wonder, want aanschouw!, Ik breng Mijn dienaar, de Spruit. 12 En spreek tot hem, zeggend: Zo zegt JAHWEH van legermachten, zeggend: Aanschouwend!, een Man, Zijn naam is Spruit. En van onder Hem zal Hij ontspruiten en Hij zal de tempel van JAHWEH bouwen. (SW)[Zach. 6:12]
9 Want aanschouw!, de steen die Ik geef voor het aangezicht van JozuaJozua = JAH redt, op één steen zijn zeven facetten. Aanschouw!, ik graveer haar graveerwerk, zegt JAHWEH van legermachten met nadruk, en Ik verwijder de verdorvenheid van dat land in één dag.
10 In die dag, zegt JAHWEH van legermachten met nadruk, zullen jullie, een ieder, tot zijn naaste roepen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. En een ieder zit onder zijn eigen wijnstok en onder zijn vijgenboom, en er is niets dat doet beven, want de mond van JAHWEH van legermachten sprak (SW) [Micha 4:4]


Terug naar de indexpagina
Naar Zacharia 4
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.