Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Zacharia
hoofdstuk 6

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 En ik keerde terug en ik hief mijn ogen op en ik zag. En aanschouw!, vier strijdwagens gingen uit van tussen twee van de bergen. En de bergen waren bergen van koper.
2 Voor de eerste strijdwagen waren rode paarden en voor de tweede strijdwagen waren zwartachtige paarden,
3 en voor de derde strijdwagen waren witte paarden en voor de vierde strijdwagen waren bespikkelde, resolute paarden. 2 En ik nam* waar en zie, een wit paard en die op het paard zit heeft een boog en aan hem werd een krans gegeven* en hij ging uit, overwinnend en opdat hij zou overwinnen*.
3 En toen het het tweede °zegel opende*, hoorde* ik het tweede dier, zeggend: Kom!
4 En een ander paard kwam* naar voren, vurig rood, en die op het paard zit, aan hem werd gegeven* de vrede van de aarde te nemen en dat zij elkaar zullen doden, en aan hem werd een groot zwaard gegeven*.
5 En toen het het derde zegel opende*, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! en ik nam* waar en zie*, een zwart paard en die op het paard zit had een weegschaal in zijn °hand. (SW)
[Openb. 6:2-5]

4 En ik antwoordde en ik zei tot de boodschapper die tot mij sprak: Wat zijn deze, mijn heer?
5 En de boodschapper antwoordde en zei tot mij: Deze zijn de vier geesten van de hemelen, die uitgaan om zich op te stellen voor de Heer van al heel de aarde. Nahe dit nam* ik vier boodschappers waar, staande op de vier hoeken van de aarde, de vier winden van de aarde vasthoudend, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch op enige boom. (SW)[Openb. 7:1]
6 De zwartachtige paarden die er in zijn gaan uit naar het land van t noorden en de witte gaan uit achter hen aan en de bespikkelde gaan uit naar het land van het zuiden.
7 En de resolute gingen uit en zij zochten te gaan om de aarde te doorwandelen. En hij zei: Gam! Wandelm in de aarde. En zij wandelden in de aarde.
8 En hij schreeuwde uit naar mij en hij sprak tot mij, zeggend: Zie!, die uitgaan naar het land van het noorden doen mijn geest rusten in het land van het noorden.
9 En het woord van JAHWEH kwam tot mij, zeggend:
10 Neem van de deportatie van CheldaiCheldai = werelds, van TobiaTobia = goed is JAH en van JedajaJedaja = looft JAH of: JAH weet (die komen van BabelBabel = verwarring (door vermenging) ), en kom, jij, in die dag, en kom het huis van JosiaJosia = JAH steunt, zoon van SefanjaSefanja = verlenging geeft JAH, binnen.
11 En neem zilver en goud en maak kronen, en plaats die op het hoofd van JozuaJozua = JAH redt, zoon van JosadakJosadak = JAH is rechtvaardig, de grote priester.
12 En spreek tot hem, zeggend: Zo zegt JAHWEH van legermachten, zeggend: Aanschouwend!, een Man, Zijn naam is Spruit. En van onder Hem zal Hij ontspruiten en Hij zal de tempel van JAHWEH bouwen. Zie!, de dagen komen, is de verzekering van JAHWEH, dat Ik voor David een rechtvaardige spruit zal opwekken. En een koning heerst en hij gebruikt zijn verstand en hij doet oordeel en recht in het land. (SW)[Jer. 23:5]
13 Ja, Hij zal de tempel van JAHWEH bouwen en Hij zal de pracht dragen. En Hij zal zitten en Hij heerst op Zijn troon en Hij zal Priester worden op Zijn troon. En een beraadslaging van vrede zal tussen hen beide zijn.
14 En de kronen zullen worden voor ChelemChelem = stoot en voor TobiaTobia = goed is JAH en voor HenHen (of Chen) = genade, zoon van SefanjaSefanja = verlenging geeft JAH, tot een herinnering in de tempel van JAHWEH.
15 En die veraf zijn zullen komen en zij zullen de tempel van JAHWEH bouwen. Dan weten jullie dat JAHWEH van legermachten mij tot jullie zond. En het zal zijn wanneer jullie luisteren, ja luisteren naar de stem van JAHWEH, jullie Elohim.


Terug naar de indexpagina
Naar Zacharia 7
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.