Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Zacharia
hoofdstuk 7

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 En het was in het vierde jaar van DariusDarius = handhaver van het goede, de koning, dat het woord van JAHWEH kwam tot ZachariaZacharia = JAH gedenkt, in de vierde van de negende maand, in KislewKislew - een van de maanden van de Joodse kalender.
2 En Bet-ElBet-El = huis van God zond Sar-EserSar-Eser = (Assur) bescherm de koning en Regem-MelechRegem-Melech = vriend van de koning en zijn mannen om te smeken tot het aangezicht van JAHWEH,
3 sprekend tot de priesters die in het huis van JAHWEH van legermachten waren, en tot de profeten, zeggend: Zal ik huilen in de vijfde maand, mijzelf apart houdend zoals ik dat jaren deed?
4 En het woord van JAHWEH van legermachten kwam tot mij, zeggend:
5 Spreek tot heel het volk van het land en tot de priesters, zeggend: Toen jullie vastten en klaagden in de vijfde en in de zevende, en dit zeventig jaren, vastten, ja vastten jullie voor Mij, Mij?
6 En wanneer jullie aten en wanneer jullie dronken, waren jullie het niet die aten en jullie die dronken?
7 Zijn deze niet de woorden die JAHWEH riep door middel van de vroegere profeten, toen JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter bewoond was en onbezorgd, en haar steden rondom haar en de NegevNegev = Zuiderland - de woestijn in het zuiden van IsraŽl en het lage voorgebergte bewoond was?
8 En het woord van JAHWEH kwam tot ZachariaZacharia = JAH gedenkt, zeggend:
9 Zo spreekt JAHWEH van legermachten, zeggend: Spreekm recht met een oordeel van waarheid, en doem vriendelijkheid en mededogen, een ieder met zijn broeder.
10 En de weduwe en de wees, de tijdelijke verblijver en de vernederde, het moet niet zo zijn dat jullie hen uitbuiten. En het moet niet zo zijn dat jullie in jullie hart kwaad bedenken tegen zijn broeder.
11 En zij weigerden er acht aan te geven en zij gaven een koppige schouder en hun oren maakten zij zwaar om te horen.
12 En hun hart maakten zij als korund*1) tegen het horen van de wet en de woorden die JAHWEH van legermachten zond door Zijn geest, door middel van de vroegere profeten. En er kwam grote driftigheid van JAHWEH van legermachten.
13 En het was wanneer Hij riep dat zij niet luisterden. Daarom, zullen zij roepen, dan zal Ik niet luisteren, zegt JAHWEH van legermachten.
14 En Ik verdreef hen met een hevige storm onder alle naties, die hen niet kenden. En het land werd achter hen troosteloos gemaakt, vrij van een passeerder en terugkeerder, want zij plaatsten het land van begeerlijkheid tot troosteloosheid.

Noot.
1. Korund - Het mineraal korund is een mineraal dat chemisch gezien de kristallijne vorm van aluminiumoxide is met als formule α-Al2O3.


Terug naar de indexpagina
Naar Zacharia 8
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.