Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Zacharia
hoofdstuk 8

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 En er kwam een woord van JAHWEH van legermachten, zeggend:
2 Zo zegt JAHWEH van legermachten: Ik ben jaloers voor SionSion = burcht; met grote jaloezie en met grote woede ben Ik jaloers voor haar.
3 Zo zegt JAHWEH: Ik keer terug naar SionSion = burcht en Ik verblijf in het midden van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter. En JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter zal stad van de waarheid geroepen worden en de berg van JAHWEH van legermachten de berg van de heiligheid.
4 Zo zegt JAHWEH van legermachten: Nog zullen oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter en een ieder met zijn leunstaf in zijn hand, vanwege de veelheid van dagen.
5 En de pleinen van de stad zullen gevuld worden met jongens en meisjes die plezier maken op haar pleinen.
6 Zo zegt JAHWEH van legermachten: Indien het wonderbaarlijk is in de ogen van het overblijfsel van dit volk in die dagen, zal het ook in Mijn ogen wonderbaarlijk zijn?, zegt JAHWEH van legermachten met nadruk.
7 Zo zegt JAHWEH van legermachten: Aanschouw!, Ik red Mijn volk vanaf het land van de zonsopgang en vanaf het land van de ondergang van de zon.
8 En Ik zal hen brengen en zij zullen verblijven in het midden van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter. En zij zullen voor Mij tot volk zijn, en Ik, Ik zal voor hen tot Elohim zijn, in waarheid en in rechtvaardigheid. En ik hoor* een luide stem vanuit de troon, zeggende: Zie*, de tabernakel van ░God is bij de mensen en Hij zal bij hen tabernakelen, en zij zullen Zijn volken zijn en Hij zal bij hen zijn en Hij zal hun ░God zijn (SW) [Openb. 21:3]
9 Zo zegt JAHWEH van legermachten: Jullie handen zullen standvastig zijn, jullie die in deze dagen deze woorden horen uit de mond van de profeten, dat in de dag dat het huis van JAHWEH van legermachten gefundeerd wordt, de tempel gebouwd zal worden.
10 Want vˇˇr die dagen is er geen loon geweest voor de mens en geen loon voor het beest, en voor die uitging en voor die komt. Er was geen vrede vanwege de benauwer. En Ik zond elke mens heen, elk tegen zijn naaste.
11 En nu, niet als in vroeger dagen ben Ik voor het overblijfsel van dit volk, zegt JAHWEH van legermachten met nadruk.
12 Want dit is de zaaitijd van de vrede. De wijnstok zal haar vrucht geven en het land zal haar gewas geven en de hemelen zullen hun dauw geven, en ik zal aan het overblijfsel van dit volk al deze dingen als lotbezit geven.
13 En het zal zijn, zoals jullie een vervloeking waren onder de naties, huis van JudaJuda = lof en huis van IsraŰlIsraŰl = strijder van God, zo zal Ik jullie redden en jullie een zegen worden. Het moet niet zo zijn dat jullie vrezen! Jullie handen zullen standvastig zijn.
14 Want zo zegt JAHWEH van legermachten: Zoals Ik beraamde om kwaad tegen jullie te doen, toen jullie vaders Mij driftige maakten, zegt JAHWEH van legermachten, en Ik geen spijt had,
15 zo keer Ik om wat Ik beraamde, om in deze dagen goed te doen met JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter en met het huis van JudaJuda = lof. Het moet niet zo zijn dat jullie vrezen.
16 Deze zijn de dingen die jullie zullen doen: Spreekm waarheid, een ieder met zijn naaste, waarheid en oordeel van vrede. Spreekm recht in jullie poorten! Daarom: doe af de leugen en spreek waarheid, een ieder met zijn ░nabije, omdat wij leden van elkaar zijn (SW) [Efe. 4:25]
17 En het moet niet zo zijn dat een ieder van jullie kwaad over zijn naaste bedenkt in jullie hart. En het moet niet zo zijn dat jullie een eed van onwaarheid liefhebben, want deze zijn allemaal dingen die Ik haat, zegt JAHWEH met nadruk.
18 En het woord van JAHWEH van legermachten kwam tot mij, zeggend:
19 Zo zegt JAHWEH van legermachten: Het vasten van de vierde en het vasten van de vijfde en het vasten van de zevende en het vasten van de tiende zal voor het huis van JudaJuda = lof worden tot opgetogenheid en tot vreugde en tot goede afspraken. En hebm de waarheid en de vrede lief!
20 Zo zegt JAHWEH van legermachten: Want opnieuw zullen volken komen en de inwoners van vele steden.
21 En de inwoners van de ene zullen gaan naar een andere, zeggend: Wij zullen gaan, ja gaan om te smeken voor het aangezicht van JAHWEH en om JAHWEH van legermachten te zoeken. Ik ga, ook ik!
22 En vele volken en vele aanzienlijke naties zullen komen, om JAHWEH van legermachten te zoeken in JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter en om het aangezicht van JAHWEH te smeken.
23 Zo zegt JAHWEH van legermachten: In die dagen zullen tien mannen van alle gesproken talen van de naties vasthouden, en zij houden vast aan de zoom van een man, een Jood, zeggend: Wij zullen met jullie gaan, want wij horen dat Elohim met jullie is.

Terug naar de indexpagina
Naar Zacharia 9
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.