Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Deuteronomium
Hoofdstuk 13

   

1 "Wanneer er in jouw midden een profeet opstaat of een dromer van een droom en hij geeft jou een teken of een wonder,
2 en het teken of het wonder komt uit, waarvan hij tot jou sprak, zeggend: 'Wij zullen achter andere elohim aan gaan die jullie niet kennen en wij zullen hen dienen',
3 zal jij niet naar de woorden van die profeet luisteren of naar de dromer van die droom, omdat JAHWEH, jullie Elohim, jullie beproeft om te weten of jullie JAHWEH, jullie Elohim, liefhebben met heel jullie hart en met heel jullie ziel.
4 Achter JAHWEH, jullie Elohim, zullen jullie gaan en Hem zullen jullie vrezen en Zijn instructies zullen jullie in acht nemen en naar Zijn stem zullen jullie luisteren en Hem zullen jullie dienen en aan Hem zullen jullie aankleven.
5 En die profeet en die dromer van de droom, hij zal ter dood gebracht worden, want hij sprak verlating vanaf JAHWEH, jullie Elohim - Die jullie deed uitgaan vanuit het land van EgypteEgypte = (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. de witte woestijn) en Die jullie vrijkocht uit het huis van dienaren - jou aandrijvend de weg te verlaten die Hij, JAHWEH, jouw Elohim, jou als instructie gaf, om er in te gaan. En jij neemt het kwade uit jouw midden weg.
6 Wanneer jouw broeder, de zoon van jouw moeder, of jouw zoon of jouw dochter of de vrouw van jouw boezem of jouw naaste, die als jouw ziel is, jou in het verborgene aanzet, zeggend: Wij zullen gaan en wij zullen andere elohim dienen die jij niet kende, jij en jouw vaders,
7 van de elohim van de volken die rondom jullie zijn, die dichtbij jou zijn of die veraf van jou zijn, van het ene einde van het land tot aan het andere einde van het land,
8 zal jij hem niet bewilligen en zal jij niet naar hem luisteren en jouw oog zal met hem geen medelijden hebben en zal jij hem niet sparen en zal jij hem niet bedekken.
9 Want jij zal hem doden, ja doden. Jouw hand zal als eerste tegen hem zijn om hem ter dood te brengen en in het laatste de hand van heel het volk.
10 En jij stenigt hem met stenen en hij sterft, want hij zocht jou weg te leiden van JAHWEH, jouw Elohim, Die jou deed uitgaan uit het land van EgypteEgypte = (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. de witte woestijn), uit het huis van dienaren.
11 En heel IsraŽlIsraŽl = strijder van God zal horen en zij zullen vrezen en zij zullen niet voortgaan te doen als deze kwade zaak in jouw midden.
12 Wanneer jij hoort in een van jouw steden die JAHWEH, jouw Elohim, aan jou geeft om te wonen, daar zeggend:
13 Mannen, zonen van ontaardheid, gingen uit vanuit jouw midden en zij dreven de inwoners aan die in hun stad wonen, zeggend: Wij zullen gaan en wij zullen andere elohim dienen die jullie niet kenden,
14 dan doe jij navraag en onderzoek jij en vraag jij grondig, en aanschouw!, indien eenmaal de waarheid van de zaak gevestigd is geworden, dat deze afschuwelijkheid onder jullie wordt gedaan,
15 dan sla jij zeker de inwoners van deze stad neer met de mond van het zwaard. Verdoem haar en al wat in haar is en haar beesten, met de mond van het zwaard.
16 En al haar buit zal jij bijeenbrengen in het midden van haar plein en jij verbrandt de stad en al haar buit met vuur, het geheel, voor JAHWEH, jouw Elohim, en het wordt een aionische ruÔneheuvel, ze zal niet opnieuw gebouwd worden.
17 En niets van het gedoemde zal in jouw hand kleven, opdat JAHWEH zal terugkeren van de hitte Zijn boosheid. En Hij geeft aan jou mededogen en Hij heeft met jou mededogen en Hij doet jou vermeerderen zoals Hij aan jouw vaders zwoer,
18 wanneer jij zal luisteren naar de stem van JAHWEH, jouw Elohim, al Zijn instructies in acht nemend die ik jou vandaag als instructie geef, om het rechte te doen in de ogen van JAHWEH, jouw Elohim."

Terug naar de indexpagina
Naar Deuteronomium 14
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.