Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Deuteronomium
Hoofdstuk 24

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 "Wanneer een man een vrouw neemt en hij bezit haar, en het gebeurt dat zij geen genade vindt in zijn ogen (omdat hij in haar de naaktheid van iets vindt), dan schrijft hij voor haar een boekrol van echtscheiding en hij geeft die in haar hand en hij zendt haar heen van zijn huis. Nu werd er verklaard*: Wie ooit zijn vrouw zal wegzenden*, laat hem haar een scheiding geven (SW)[Matt. 5:31]
2 En zij gaat uit van zijn huis en zij gaat en zij wordt van een andere man,
3 en de laatste man haat haar en hij schrijft voor haar een boekrol van scheiding en hij geeft die in haar hand en hij zendt haar heen van zijn huis, of dat de laatste man sterft die haar voor zich tot vrouw nam,
4 dan kan haar bezitter, de eerste die haar heen zond, niet terugkeren om haar te nemen om voor hem tot vrouw te zijn, nadat zij verontreinigd werd, want dat is afschuwelijkheid voor het aangezicht van JAHWEH. En jij zal geen zonde in het land brengen dat JAHWEH, jouw Elohim, aan jou als lotbezit geeft.
5 Wanneer een man een nieuwe vrouw neemt zal hij niet uitgaan in het leger, noch passeert men op hem enige zaak. Hij is gevrijwaard voor zijn huis, n jaar, en hij is verheugd met zijn vrouw, die hij nam.
6 Jij zal niet beide maalstenen tot onderpand nemen of de bovenste maalsteen, want dan neem je de ziel als onderpand.
7 Wanneer een man gevonden wordt, een ziel stelend van zijn broeders, van de zonen van IsralIsral = strijder van God, en hij maakt van hem roerend goed, en hij verkoopt hem, dan sterft de dief. En jij neemt het kwaad weg uit jouw midden. En wanneer een man steelt en hij verkoopt het of het wordt in zijn hand gevonden, hij zal zeker ter dood gebracht worden (SW)[Exo. 21:16]
8 Pas op voor besmetting door melaatsheid, door uitermate alles in acht te nemen en te doen wat de priesters, de LeviLevi = aanhankelijk, aanhangereten, jullie zullen onderrichten. Zoals ik hen instructie gaf zullen jullie in acht nemen te doen.
9 Gedenk wat JAHWEH, jouw Elohim, deed met MirjamMirjam = opstand op de weg bij jullie uitgaan vanuit EgypteEgypte = (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. de witte woestijn). En de wolk trok zich terug van boven de tent, en zie!, Miriam was melaats als de sneeuw. En Aron keerde zich naar Miriam en zie!, een melaatse. (SW)[Num. 12:10]
10 Wanneer jij aan jouw naaste een lening van iets uitleent, zal jij niet zijn huis binnenkomen om zijn onderpand tot borgstelling te nemen.
11 Jij zal buiten staan en de man aan wie jij uitleende zal het onderpand voor jou naar buiten doen uitgaan.
12 En indien hij een nederig man is, zal jij niet in zijn onderpand neerliggen.
13 Jij zal het onderpand aan hem terugbrengen, ja terugbrengen, bij het ondergaan van de zon; dan ligt hij neer in zijn gewaad en hij zegent jou, en het zal voor jou rechtvaardigheid worden voor het aangezicht van JAHWEH, jouw Elohim. 26 Indien jij een belofte aflegt over een kledingstuk van jouw naaste, zul jij het voor de zon onder gaat aan hem teruggeven,
27 want het is zijn enige bedekking. Het is zijn kledingstuk voor zijn huid. Waarin zal hij neerliggen? En wanneer het gebeurt dat hij tot Mij roept, dan zal Ik horen, want Ik ben genadig. (SW)
[Exo. 22:26,27]

14 Jij zal een nederige en behoeftige huurling niet uitbuiten, van jouw broeders of van de tijdelijke verblijver die in jouw land is, in jouw poorten.
15 Op zijn dag zal jij hem zijn loon geven en de zon zal niet over hem ondergaan (want hij is nederig en daarvoor verheft hij zijn ziel), dan zal hij niet over jou roepen tot JAHWEH; anders wordt het een zonde in jou. En jij zal jouw naaste niet afpersen en jij zal niet roven. Het loon van de gehuurde zal niet bij jou overblijven tot de morgen (SW)[Lev. 19:13]
16 Vaders zullen niet ter dood gebracht worden vanwege zonen en zonen zullen niet ter dood gebracht worden vanwege vaders. Ieder zal ter dood gebracht worden om zijn eigen zonde. De ziel die zondigt die zal sterven. De zoon zal de verdorvenheid van de vader niet dragen en een vader zal de verdorvenheid van de zoon niet dragen. Rechtvaardigheid van de rechtvaardige zal op hem zijn, en slechtheid van de slechte zal op hem zijn. (SW)[Eze. 18:20]
17 Jij zal het recht doen van een tijdelijke verblijver of wees niet doen afbuigen en jij zal het kledingstuk van een weduwe niet als onderpand nemen.
18 En gedenk dat jij dienaar was in EgypteEgypte = (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. de witte woestijn) en dat JAHWEH, jouw Elohim, jou van daar vrijkocht; daarom geef Ik jou instructie deze zaak te doen. En jij zal een bijwoner niet tiranniseren en jij zal hem niet verdrukken, want jullie werden bijwoners in het land van Egypte (SW)[Exo. 22:21]
19 Wanneer jij jouw oogst in jouw veld oogst en jij vergeet een schoof in het veld, zal jij niet terugkeren om hem te nemen. Hij zal zijn voor de tijdelijke verblijver, voor de wees en voor de weduwe, opdat JAHWEH, jouw Elohim, jou zal zegenen in elke daad van jouw handen.
20 Wanneer jij jouw olijfboom uitklopt zal jij niet het gebladerte achter jou doorzoeken; voor de tijdelijke verblijver, voor de wees en voor de weduwe zal het zijn. 2 En Ruth, de Moabitische, zegt tot Naomi: "Ik zal, alstublieft, naar het veld gaan en ik zal de aren rapen achter wie ik genade vind in zijn ogen." En zij zegt tot haar: "Ga, mijn dochter." (SW)[Ruth 2:2]
21 Wanneer jij jouw wijngaard plukt, zal jij niet achter jou schoon rapen; voor de tijdelijke verblijver, voor de wees en voor de weduwe zal het zijn.
22 En jij gedenkt dat jij dienaar was in het land van EgypteEgypte = (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. de witte woestijn); daarom geef Ik jou instructie deze zaak te doen."

Terug naar de indexpagina
Naar Deuteronomium 25
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.