Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Deuteronomium
Hoofdstuk 33

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 En dit is de zegen waarmee MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken, man van de Elohim, de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God tot voor zijn dood zegende.
2 En hij zei: "JAHWEH kwam van SinaÔSinaÔ = doornachtig en Hij ging stralend op vanaf SeÔrSeÔr = harig, ruig voor hen. Hij scheen van de berg van ParanParan = uithollingen (door de beken in de regentijd). En Hij arriveerde met tienduizenden heiligen. Aan Zijn rechterzijde was voor hen het vuur van een edict.
3 Ja, Hij koestert de volksgenoten. Al Zijn heiligen zijn in jouw hand. En zij, zij dringen zich opeen aan Uw voet. Elk verkrijgt van Uw woorden."
4 MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken gaf ons een wet ter instructie, het pachtbezit van de samenkomst van JakobJakob = hielenlichter.
5 En Hij is koning in JesurunJesurun = (op)recht, wanneer de hoofden van het volk zich verzamelen, samen met de stammen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God.
6 "RubenRuben = ziet, een zoon zal leven en het moet niet zo zijn dat hij sterft. En hij zal getal hebben onder zijn volwassen mannen."
7 En dit over JudaJuda = lof, en hij zegt: "Hoor, JAHWEH, de stem van JudaJuda = lof. En naar zijn volk zal U hem brengen; met Zijn handen twistte Hij voor hemzelf, en U zal de hulp tegen zijn benauwers zijn."
8 En tot LeviLevi = aanhankelijk, aanhanger zei hij: "Jouw TummimTummim = volmaaktheid en jouw UrimUrim = lichten zijn voor jouw een getrouwe man die U bij MassaMassa = beproeving beproefde. U twistte met Hem op de wateren van MeribaMeriba = strijd, twist,En jij geeft aan de borstplaat van het oordeel de lichten en de vlekkeloosheden en zij komen op het hart van Ašron bij zijn binnen gaan voor het aangezicht van JAHWEH. En Ašron draagt het oordeel van de zonen van IsraŽl op zijn hart, voor het aangezicht van JAHWEH, voortdurend. (SW)[Exo. 28:30] En hij noemt de naam van de plaats Massah en Meriba, vanwege het twisten van de zonen van IsraŽl en vanwege hun testen van JAHWEH, zeggend: Is JAHWEH in ons midden of niet? (SW)[Exo. 17:7] Dit waren de wateren van Meribah, waarover de zonen van IsraŽl twistten met JAHWEH. En Hij toont Zichzelf heilig onder hen (SW)[Num. 20:13]
9 die tot zijn vader en tot zijn moeder zegt: Ik zie hem niet. En die zijn broeders niet herkent en hij kende zijn zonen niet, want zij namen Uw gezegde in acht en zij bewaarden Uw verbond.
10 Zij onderrichten Uw verordeningen aan JakobJakob = hielenlichter en Uw wet aan IsraŽlIsraŽl = strijder van God. Zij zullen wierook plaatsen in Uw neusgat en een heel rookoffer op Uw altaar.
11 Zegen, JAHWEH, zijn vermogen en de verrichting van zijn handen zal U goedkeuren. Doorboor de tailles van hen die tegen hem opstaan. En zij staan op tegen zijn haters."
12 Tot BenjaminBenjamin = zoon van de rechterzijde - gelukskind zei hij: "De geliefde van JAHWEH. Hij zal verblijven, vertrouwend op Hem Die hem overdekt, heel de dag. En hij verblijft tussen Zijn bergflanken."
13 En tot JozefJozef = Hij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind) zei hij: "Gezegend door JAHWEH is zijn land met het beste van de hemelen, door de dauw en door de waterdiepte die beneden neerligt,
14 en met het beste van de opbrengst van de zon en met het beste van de groei van maanden,
15 en door de top van de bergketens van vroeger en door het beste van de aionische heuvels,
16 en door het beste van de aarde en haar volheid en het welgevallen van die verblijft in de doornstruik. Het zal komen op het hoofd van JozefJozef = Hij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind) en op de schedel van de uitgeselecteerde van zijn broeders.
17 De eerstgeborene van zijn rund brengt voor hem eer, en zijn horens zijn de horens van een wilde stier. Daarmee zal hij de volken tezamen stoten, tot aan de limieten van de aarde. Zij zijn de tienduizenden van EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar en zij zijn de duizenden van ManasseManasse = die doet vergeten."
18 En tot ZebulonZebulon = woning zei hij: "Verheug je, ZebulonZebulon = woning, bij jouw uitgaan, en, IssacharIssachar = iets met "loon", in jouw tenten.
19 Volksgenoten zullen zij tot de berg roepen; daar zullen zij slachtoffers van rechtvaardigheid offeren, want zij zuigen de opeenstapeling van de zeeŽn en de geheim gehouden schatten die in het zand begraven zijn."
20 En tot GadGad = geluk zei hij: "Wees gezegend Die GadGad = geluk ruim maakt. Als een ouderleeuw verblijft hij en hij scheurt een arm in stukken, ook een schedel.
21 En hij ziet dat het eerste voor hemzelf is, want daar bereikt de toebedeling van de statuutmaker z'n plafond. En hij arriveert met de hoofden van het volk. Hij doet de rechtvaardigheid van JAHWEH en Zijn verordeningen, met IsraŽlIsraŽl = strijder van God."
22 En tot DanDan = rechter zei hij: "DanDan = rechter is de welp van een leeuw. Hij springt tevoorschijn vanaf de BasanBasan = effen terrein, zonder stenen."
23 En tot NaftaliNaftali = ik heb gestreden zei hij: "NafataliNaftali = ik heb gestreden, verzadigd van welgevalligheid en vol van zegen van JAHWEH; pacht de zee en het zuiden."
24 En tot AserAser = geluk (wensen) zei hij: "Gezegend uit de zonen is AserAser = geluk (wensen). Hij zal goedgekeurd worden door zijn broeders en zijn voet dopen in de olie.
25 Van ijzer en van koper zijn jouw grendels en zoals jouw dagen zal jouw uitrusten zijn.
26 Er is geen als de El van JesurunJesurun = (op)recht, de hemelen berijdend om jou te helpen en in Zijn indrukwekkendheid de luchten,
27 de vroegere behuizing van Elohim. En er beneden zijn de aionische armen. En Hij zal jouw vijand voor jouw aangezicht verdrijven, en Hij zal zeggen: Roei uit!
28 En IsraŽlIsraŽl = strijder van God zal in vertrouwen verblijven. Solitair is de bron van JakobJakob = hielenlichter in een land van graan en druivensap. Ja, Zijn hemelen druppen dauw.
29 Gelukkig ben jij, IsraŽlIsraŽl = strijder van God! Wie is als jij? Een volk gered door JAHWEH, Schild van jouw hulp, Die het Zwaard van jouw indrukwekkendheid is. En jouw vijanden zullen tegen jou huichelen, en jij, jij zal treden op hun hoge plaatsen."

Terug naar de indexpagina
Naar Deuteronomium 34
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.