Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Deuteronomium
Hoofdstuk 34

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 En MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken gaat op van de steppen van MoabMoab = (afstammend) van de vader naar de berg NeboNebo = hoog zijn, de top van de PisgaPisga = spits, die uitziet op JerichoJericho = ?maanstad. En JAHWEH doet hem heel het land zien - GileadGilead = oneffen terrein, steenhoop der getuigenis tot aan DanDan = rechter, Klim naar de top van de Pisga en sla je ogen op naar de zee en naar het noorden en naar het zuiden en naar de richting van de zonsopkomst en zie met jouw ogen, want jij zal niet deze Jordaan oversteken. (SW)[Deut. 3:27]
2 en heel NaftaliNaftali = ik heb gestreden en het land van EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar en ManasseManasse = die doet vergeten en heel het land van JudaJuda = lof, tot aan de achterste zee,
3 en de NegevNegev = zuiderland - de woestijn in het zuiden van IsraŽl en het stroomgebied van het dal van JerichoJericho = ?maanstad, stad van de palmbomen, tot aan SoarSoar = onbeduidend of onbelangrijk .
4 En JAHWEH zegt tot hem: "Dit is het land dat Ik zwoer aan AbrahamAbraham = vader van een menigte of aanvoerder van een menigte, aan IsaškIsašk = lachen en aan JakobJakob = hielenlichter, zeggend: Aan jouw zaad zal Ik het geven. Ik doe het jou met jouw ogen zien, maar jij zal daarheen niet oversteken." En JAHWEH verschijnt aan Abram en Hij zegt: Aan jouw zaad zal Ik dit land geven. En hij bouwt daar een altaar voor JAHWEH, Die aan hem verscheen. (SW)[Gen. 12:7] Wees bijwoner in dit land en Ik zal met jou zijn en Ik zal jou zegenen. Want aan jou en al jouw zaad zal Ik al deze landen geven. En Ik voer de eed uit die Ik aan jou vader heb gezworen. (SW)[Gen. 26:3] En zie! JAHWEH staat er op en Hij zegt: Ik ben JAHWEH, Elohim van Abraham, jouw vader, en Elohim van Isašk. Het land waarop jij ligt, Ik zal het aan jou en aan jouw zaad geven. (SW)[Gen. 28:13]
5 En daar sterft MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken, dienaar van JAHWEH, in het land van MoabMoab = (afstammend) van de vader, op bevel van JAHWEH.
6 En Hij begraaft hem in een ravijn in het land van MoabMoab = (afstammend) van de vader, tegenover Bet-PeorBet-Peor = huis van Peor (Peor = spreiden). En niemand weet zijn graf, tot aan deze dag. Toen nu įMichael, de hoofdboodschapper, het met de duivel uitvocht, twistend over het lichaam van Mozes, durfde* hij niet een lasterend oordeel over hem te brengen, maar zei*: Moge de Heer jou berispen*! (SW)[Judas 9]
7 En MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken was een zoon van honderd en twintig jaren bij zijn sterven. Zijn oog was niet dof en zijn vitaliteit was niet van hem gevlucht.
8 En de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God huilden over MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken in de steppen van MoabMoab = (afstammend) van de vader dertig dagen; dan kwamen de dagen van het huilen, de rouw over MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken, ten einde.
9 En JozuaJozua = JAH redt, zoon van NunNun = vis, werd vervuld met de geest van wijsheid, want MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken steunde zijn handen op hem. En de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God luisteren naar hem en zij doen zoals JAHWEH MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken instructie gaf.
10 En er stond geen profeet meer op als MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken in IsraŽlIsraŽl = strijder van God die JAHWEH kende van aangezicht tot aangezicht, En JAHWEH sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man spreekt op zijn naaste. En hij keerde terug naar het kamp. En Jozua, de zoon van Nun, die hem diende, verwijderde zich niet uit het midden van de tent. (SW)[Exo. 33:11]
11 met alle tekenen en wonderen die JAHWEH hem zond om te doen in het land van EgypteEgypte = (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. de witte woestijn), tegen FaraoFarao = het grote huis en tegen al zijn dienaren en tegen heel zijn land,
12 en met heel de standvastige hand en met alle vreeswekkende daden, die MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken deed voor de ogen van heel IsraŽlIsraŽl = strijder van God.

Terug naar de indexpagina
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.