Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jozua
Hoofdstuk 1

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


DE STRUCTUUR VAN HET BOEK JOZUA
1:1-18.   JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt - begin van zijn werk.
2:1-7:26.     De JordaanJordaan = de afdalende - gebeurtenissen daarmee verbonden.
8:1-12:24.       Het land - verovering.
13:1-21:45.       Het land - de verdeling.
22:1:34.     De JordaanJordaan = de afdalende - gebeurtenissen daarmee verbonden.
23:1-24:28.   JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt - het einde van zijn werk.

1 En het gebeurt na de dood van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, dienaar van JAHWEH, dat JAHWEH zegt tot JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt, zoon van NunNun = vis, de dienaar van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
2 "Mijn dienaar MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen stierf. En nu, sta op!, steek deze JordaanJordaan = de afdalende over, jij en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen geef, aan de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God.
3 Elke plaats die jullie voetzool zal betreden, aan jullie geef Ik hem, zoals Ik sprak tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen.
4 Vanaf deze wildernis en de LibanonLibanon = bergen met eeuwige sneeuw - wit en tot aan de grote rivier, de rivier de EufraatEufraat = vruchtbaarheid, heel het land van de Hetieten en tot aan de grote zee, tot aan de ondergang van de zon, zal jullie grondgebied worden.
5 Niemand zal zichzelf voor jouw aangezicht opstellen, alle dagen van jouw levenmv. Zoals Ik met MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen was, ben Ik met jou. Ik zal jou niet loslaten en Ik zal jou niet verlaten. 24 Iedere plaats die de zool van jullie voet zal betreden, zal voor jullie worden. Van de wildernis en de Libanon, van de stroom, van de stroom van de Eufraat, tot zo ver als de zee die achter jullie is, zal jullie grensgebied zijn.
25 Niemand zal zich voor jullie aangezicht stellen. JAHWEH, jullie Elohim, zal ontzag voor jullie en de vrees voor jullie geven op de gezichten van heel het land waarop jullie zullen treden, zoals Hij tot jullie sprak. (SW)
[Deut. 11:24,25]
6 Weest standvastig en resoluut; het moet niet zo zijn dat jullie bang zijn en het moet niet zo zijn dat jullie verschrikt zijn, want JAHWEH, jouw Elohim, is het Die met jou gaat. Hij zal jou niet in de steek laten en Hij zal jou niet vergeten.
...
8 En JAHWEH is het Die voor jouw aangezicht gaat. Hij, Hij zal met jou zijn. Hij zal jou niet in de steek laten en Hij zal jou niet vergeten. Jij zal niet bang zijn en jij zal niet ontmoedigd raken (SW)
[Deut. 31;6,8]

6 Wees standvastig en wees resoluut, want jij, jij zal dit volk het land als een lotbezit geven dat Ik aan hun vaders zwoer aan hen te geven.
7 Maar wees standvastig en wees uitermate resoluut in acht te nemen te doen naar heel de wet die MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, Mijn dienaar, aan jou als instructie gaf. Het moet niet zo zijn dat jij er van terug trekt, rechts en links, opdat jij intelligent te werk zal gaan in al waar jij gaat.
8 De boekrol van deze wet zal niet uit jouw mond verwijderd worden, maar jij houdt er een alleenspraak mee, overdag en in de nacht, opdat jij in acht zal nemen te doen naar al wat er in geschreven werd, want dan zal jij jouw weg voorspoedig maken en dan zal jij intelligent te werk gaan.
9 Gaf Ik jou geen instructie? Wees standvastig en wees resoluut! Het moet niet zo zijn dat jij verschrikt wordt en het moet niet zo zijn dat jij ontsteld bent, want JAHWEH, jouw Elohim, is met jou, waarheen jij ook gaat."
10 En JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt geeft instructie aan de voormannen van het volk, zeggend:
11 "Passeert in het midden van de legerplaats en geeft het volk instructie, zeggend: Maakt voor julliezelf proviand gereed, want in nog drie dagen steken jullie deze JordaanJordaan = de afdalende over om het land binnen te komen en te pachten, dat JAHWEH, jullie Elohim, aan jullie geeft om het te pachten."
12 En tot de RubenRuben = ziet, een zoonieten en tot de GadGad = gelukieten en tot de helft van de stam van ManasseManasse = die doet vergeten zei JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt, zeggend:
13 "Gedenkt het woord dat MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, dienaar van JAHWEH, aan jullie als instructie, zeggend: JAHWEH, jullie Elohim, is Hij die jullie rust geeft en Hij geeft aan jullie dit land. 28 En Mozes geeft Eleazar, de priester, en Jozua, de zoon van Nun, en de hoofden van de vaders van de stammen van de zonen van IsraŽl instructies voor hen.
29 En Mozes zegt tot hen: Indien de zonen van Gad en de zonen van Ruben met jullie de Jordaan oversteken, een ieder die toegerust is voor de oorlog voor het aangezicht van JAHWEH, en het land is onderschikt voor jullie aangezicht, dan geven jullie aan hen het land van Gilead tot bezit.
30 En indien die toegerust zijn niet met jullie oversteken, dan zal aan hen een bezit worden gegeven in jullie midden, in het land van Kanašn.
31 En de zonen van Gad en de zonen van Ruben antwoorden, zeggend: Zoals JAHWEH sprak tot uw dienaren, zo zullen wij doen.
32 Wij die toegerust zijn, wij zullen oversteken voor het aangezicht van JAHWEH naar het land van Kanašn, en met ons is het bezit van ons lotdeel aan de overzijde van de Jordaan (SW)
[Num. 32:28-32]

14 Jullie vrouwen, jullie peuters en jullie veebezit zullen wonen in het land dat MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen aan jullie gaf aan de overkant van de JordaanJordaan = de afdalende. En jullie, jullie zullen oversteken, in een vijfvoudige opdeling, voor de aangezichten van jullie broeders, allen machtige mannen van dapperheid, en jullie helpen hen,
15 totdat JAHWEH rust zal geven aan jullie broeders, zoals aan jullie, en zij pachten, ook zij, het land dat JAHWEH, jullie Elohim, aan hen geeft. En jullie keren terug naar het land van jullie pachtbezit en jullie pachten datgene wat MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, dienaar van JAHWEH, aan jullie gaf aan de overkant van de JordaanJordaan = de afdalende, uit de opgang van de zon."
16 En zij antwoorden JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt, zeggend: "Alles wat u ons als instructie gaf zullen wij doen en overal waarheen u ons zendt zullen wij gaan.
17 Zoals wij luisterden naar MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zo zullen wij luisteren naar u, maar JAHWEH, uw Elohim, zal met u zijn zoals Hij met MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen was.
18 Elke man die tegen uw mond rebelleert en niet naar uw woorden luistert, naar alles wat u hem als instructie zal geven, hij zal ter dood gebracht worden. Maar u, wees standvastig en wees resoluut!"Terug naar de indexpagina
Naar Jozua 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.