Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Exodus
Hoofdstuk 10

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen: "Kom tot FaraoFarao = het grote huis, want Ik verhard zijn hart en het hart van zijn dienaren, opdat deze tekenen van Mij in hun midden gesteld worden,
2 en opdat jij verhaalt in de oren van jouw zoon en de zoon van jouw zoon, wat Ik in gang gezet heb in EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn), en Mijn tekenen die Ik in hen plaatste en jullie weten dat Ik JAHWEH ben."
3 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en AšronAšron = lichtbrenger kwamen bij FaraoFarao = het grote huis en zij zeggen tot hem: "Zo zegt JAHWEH, Elohim van de HebreeŽn: 'Tot wanneer weiger jij nederig te zijn voor Mijn aangezicht? Zend Mijn volk weg en zij zullen Mij dienen.
4 Want indien jij blijft weigeren Mijn volk weg te zenden, aanschouw!, Ik breng morgen de sprinkhaan in jouw grondgebied.
5 En hij bedekt het oog van het land en men zal niet in staat zijn het land te zien. En hij eet het restant van het ontkomene dat voor jullie overgebleven is van de hagel. En hij eet elke boom die voor jullie ontspruit vanaf het veld.
6 En jouw huizen zullen vol zijn en de huizen van al jouw dienaren en de huizen van alle EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn)naren, zoals jouw vaders en de vaders van jouw vaders niet zagen sinds de dag dat zij op de grond kwamen, tot aan deze dag.'" En hij wendt zich om en gaat weg bij FaraoFarao = het grote huis.
7 En de dienaren van FaraoFarao = het grote huis zeggen tot hem: "Tot wanneer is deze ons tot valstrik? Zend de mannen weg en zij zullen JAHWEH, hun Elohim, dienen. Weet u nog niet dat EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) omkomt?"
8 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en AšronAšron = lichtbrenger worden terug gebracht naar FaraoFarao = het grote huis en hij zegt tot hen: "Gaat! Dient JAHWEH, jullie Elohim! Wie en wie zijn zij die gaan?"
9 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zegt: "Met onze jongeren en met onze ouderen zullen wij gaan. Met onze zonen en met onze dochters, met ons kleinvee en met ons grootvee zullen wij gaan. Want het is voor ons een feestviering van JAHWEH."
10 En hij zegt tot hem: "Dan zal JAHWEH met jullie zijn, wanneer ik jullie en jullie peuter zal wegzenden. Kijkt uit of er kwaad is voor jullie gezichten!"
11 Zo is het niet! Gaat, alstublieft, machtige mannen, en dient JAHWEH, want dat zoeken jullie." En ze worden weggedreven van voor het gezicht van FaraoFarao = het grote huis.
12 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen: "Strek jouw hand uit over het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) om de sprinkhaan. En hij zal opgaan over het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) en hij zal al het kruid van het land verslinden, alles wat de hagel deed over blijven."
13 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen strekt zijn herderstaf uit over het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) en JAHWEH drijft een oostenwind voort over het land, heel de dag en heel de nacht. De ochtend kwam en de oostenwind draagt de sprinkhaan.
14 En de sprinkhaan gaat op over heel het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) en hij rust in heel het grondgebied van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn), uitermate zwaar. Voordien kwam de sprinkhaan zoals deze niet, en na hem zal hij zo niet komen.
15 En hij bedekt het oog van heel het land en het land wordt donker. En hij verslindt alle kruid van het land en alle vrucht van de boom die de hagel deed resteren. En geen enkel groen resteerde aan de boom of van het kruid van het veld in heel het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn). 2 En hij opent* de bron van de afgrond en rook steeg* op uit de bron als de rook van een grote oven. En de zon en de lucht zijn verduisterd* door de rook van de bron.
3 En uit de rook kwamen* sprinkhanen op de aarde en hen werd volmacht gegeven* zoals schorpioenen volmacht hebben over de aarde. (SW)
[Openb. 9:2,3]

16 En FaraoFarao = het grote huis haast zich om MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en AšronAšron = lichtbrenger te laten roepen. En hij zegt: "Ik zondigde tegen JAHWEH, jullie Elohim, en tegen jullie.
17 En nu, alstublieft, verdraagt mijn zonde, ja deze keer. En doet een dringend verzoek tot JAHWEH, jullie Elohim, dat Hij van mij slechts deze dood zal wegnemen."
18 En hij gaat weg van FaraoFarao = het grote huis en hij verzoekt dringend tot JAHWEH.
19 En JAHWEH keert een wind van het westen, uitermate standvastig, en hij draagt de sprinkhaan weg. En hij blaast hem naar de Zee van het Rietgras*1). Niet ťťn sprinkhaan bleef over in heel het grondgebied van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn).
20 En JAHWEH maakte het hart van FaraoFarao = het grote huis standvastig, en hij zond de zonen van IsraŽl niet weg. Want de Schrift zegt tegen Farao: tot dit wek* Ik u op, opdat Ik in u Mijn įkracht zou tonen* en zodat Mijn įNaam verkondigd* zou worden op de hele Aarde. (SW)[Rom. 9:17]
21 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen: "Strek jouw hand uit naar de hemelen en er is duisternis over het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn). En de duisternis doet rondtasten."
22 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen strekt zijn hand uit naar de hemelen en er komt een sombere duisternis in heel het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn), drie dagen.
23 De man zag zijn broeder niet en geen man stond op van zijn plaats onder hem, drie dagen. En bij alle zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God was er licht in hun woningen.
24 En FaraoFarao = het grote huis roept tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en hij zegt: "Gaat, dient JAHWEH, maar jullie kleinvee en jullie grootvee blijft op z'n plaats. Jullie kleuter gaat ook met jullie."
25 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zegt: "U zal ook slachtoffers in onze hand geven en opstijgoffers, en wij brengen ze voor JAHWEH, onze Elohim.
26 En ook ons vee gaat met ons, geen hoef blijft achter. Want daarvan zullen wij nemen om JAHWEH, onze Elohim, te dienen. En wij weten niet met wat wij JAHWEH dienen, totdat wij daar komen."
27 En JAHWEH maakte het hart van FaraoFarao = het grote huis standvastig en hij bewilligt niet hen weg te zenden.
28 En FaraoFarao = het grote huis zegt tot hem: "Ga van mij weg! Pas op! Het moet niet zo zijn dat jij doorgaat mijn gezicht te zien, want in de dag dat jij mijn gezicht ziet, sterf jij."
29 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zegt: "Zoals u sprak. Ik zal niet meer voortgaan uw gezicht te zien!"


1) - waarschijnlijk de Rode Zee.

Terug naar de indexpagina
Naar Exodus 11
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.