Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Exodus
Hoofdstuk 17

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En heel de vergadering van de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God reist vanaf de wildernis van SinSin = modder - gras, zoals JAHWEH hen gebood te reizen. En zij legeren zich in RefidimRefidim = vlakten en er is geen watermv voor het volk om te drinken.
2 En het volk twist met MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en zij zeggen: "Geeft ons watermv en wij drinken." En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zegt tot hen: "Wat twisten jullie met mij? Waarom beproeven jullie JAHWEH?"
3 En het volk dorst daar naar watermv en het volk mort tegen MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en zegt: "Waarom deed jij ons opgaan uit EgypteEgypte = (egypte) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn)? Om mij en mijn zonen en mijn veebezit te doen sterven door de dorst?" 17 Gedenk wat Amalek tegen jou deed op de weg bij jullie uitgaan uit Egypte, 18 dat hij jou op de weg ontmoette en hij alle achterblijvenden afkortte, en jij flauw viel en vermoeid was; en hij vreesde Elohim niet. 19 En het gebeurt wanneer JAHWEH, jouw Elohim, jou rust geeft van al jouw vijanden rondom, in het land dat JAHWEH, jouw Elohim, aan jou als lotbezit geeft om het te pachten, dat jij de gedachtenis aan Amalek zal uitwissen van onder de hemelen. Jij zal niet vergeten." (SW)[Deut. 25:17-19] 2 Zo zegt JAHWEH van legermachten: Ik merkte op wat Amalek met IsraŽl deed, wat hij tegen hen plaatste op de weg, toen zij uit Egypte opgingen. 3 Nu, ga en sla Amalek neer en doem alles wat van hem is; en jij zal hem niet sparen en jij brengt ter dood van man tot vrouw, van het kleine kind tot aan de zuigeling, van het rund tot aan het stuk kleinvee, van de kameel tot aan de ezel." 4 En Saul ontbiedt het volk en hij monstert hen in TelaÔm, tweehonderdduizend man te voet, en tienduizend mannen van Juda. 5 En Saul komt tot aan de stad van Amalek en hij twist in de wadi. 6 En Saul zegt tot de Kenieten: "Gam, trekm je terug, daalm af uit het midden van de Amalekieten, opdat ik jullie niet met hem ten einde breng. En jij, jij deed vriendelijkheid met alle zonen van IsraŽl bij hun opgaan vanuit Egypte." En de Keniet trekt zich terug uit het midden van Amalek. 7 En Saul slaat Amalek vanaf Chawila tot wanneer je bij Sur komt, dat uitziet op Egypte. 8 En hij grijpt Agag, koning van Amalek, levend, en heel het volk doemt hij met de mond van het zwaard. 9 En Saul en het volk sparen Agag en het goede van het kleinvee en het grootvee en de dubbele porties en de bokkige lammeren en al het goede. En zij wilden hen niet doemen. Maar al het verachte en gesmolten zijnde werk, dat doemen zij. (SW)[1 Sam. 15:2-9)]
4 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen schreeuwt tot JAHWEH, zeggend: "Wat zal ik voor dit volk doen? Nog een klein beetje en ze stenigen mij!"
5 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen: "Passeer het aangezicht van het volk en neem met jou van de ouden van IsraŽlIsraŽl = strijder van God mee. En neem jouw herderstaf, waarmee jij de NijlNijl = de waterweg sloeg, in jouw hand en ga.
6 Aanschouw Mij daar staande voor jouw aangezicht op de rots bij HorebHoreb = woestijnachtig en jij slaat op de rots, en er gaan wateren van hem uit en het volk drinkt." En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen doet dat voor de ogen van de oudsten van IsraŽlIsraŽl = strijder van God.
7 En hij noemt de naam van de plaats MassaMassa = beproeving en MeribaMeriba = strijd - twist, vanwege de twist van de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God en vanwege hun beproeven van JAHWEH, zeggend: "Is JAHWEH in ons midden of niet?"
8 En AmalekAmalek = Beeld van het vlees. De oude mens. Valleibewoner komt en hij vecht met IsraŽlIsraŽl = strijder van God in RefidimRefidim = vlakten.
9 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zegt tot JozuaJozua = JAH redt: "Kies voor ons mannen en ga uit, vecht tegen AmalekAmalek = Beeld van het vlees. De oude mens. Valleibewoner. Morgen zal ik gestationeerd zijn op de top van de heuvel, met de herderstaf van de Elohim in mijn hand."
10 En JozuaJozua = JAH redt doet zoals MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen tot hem zei, om te vechten tegen AmalekAmalek = Beeld van het vlees. De oude mens. Valleibewoner. En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en AšronAšron = lichtbrenger en ChurChur = hol gaan de top van de heuvel op.
11 En het gebeurt wanneer MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zijn hand opheft, dat IsraŽlIsraŽl = strijder van God machtig is en wanneer hij zijn hand doet rusten, dan is AmalekAmalek = Beeld van het vlees. De oude mens. Valleibewoner machtig.
12 En de handen van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen werden zwaar en zij namen een steen en zij plaatsen die onder hem en hij zit er op. En AšronAšron = lichtbrenger en ChurChur = hol houden zijn handen hoog, aan deze zijde ťťn en aan deze zijde ťťn. En zijn handen werden constant tot het ondergaan van de zon.
13 En JozuaJozua = JAH redt verslaat AmalekAmalek = Beeld van het vlees. De oude mens. Valleibewoner en zijn volk met de mond van het zwaard.
14 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen: "Schrijf dit ter herinnering in de boekrol en plaats het in de oren van JozuaJozua = JAH redt dat Ik de gedachtenis aan AmalekAmalek = Beeld van het vlees. De oude mens. Valleibewoner zal uitwissen, ja uitwissen van onder de hemelen."
15 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen bouwt een altaar en hij noemt de naam er van: JAHWEH Nissi*1).
16 En hij zegt: "Want een hand is op de troon van YAH. JAHWEH voert oorlog met AmalekAmalek = Beeld van het vlees. De oude mens. Valleibewoner van generatie tot generatie."


1) JAHWEH Nissi - JAHWEH is mijn vlag (of vaandel/banier).

Terug naar de indexpagina
Naar Exodus 18
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.