Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Exodus
Hoofdstuk 18

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En JetroJetro = voortreffelijk (het kan ook een titel zijn), priester van MidianMidian = twist, de schoonvader van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, hoort alles wat Elohim deed voor MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, en voor IsraŽlIsraŽl = strijder van God, Zijn volk, dat JAHWEH IsraŽlIsraŽl = strijder van God deed uitgaan uit EgypteEgypte = (egypte) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn).
2 En JetroJetro = voortreffelijk (het kan ook een titel zijn), de schoonvader van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, neemt SipporahSipporah = vogeltje, de vrouw van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, na haar wegzendingmv,
3 en haar twee zonen, van wie de naam van de ene is GersomGersom = vreemdeling (want hij zei: "Ik ben een tijdelijke verblijver in een uitheems land"), Mozes nu vluchtte* bij dit woord en werd* bijwoner in het land Midian, waar hij twee zonen voortbrengt (SW)[Hand. 7:29]
4 en de naam van de ander is EliŽzerEliŽzer = mijn God is hulp (want de Elohim van mijn vader is mijn Hulp en Hij redt mij van het zwaard van FaraoFarao = het grote huis).
5 En JetroJetro = voortreffelijk (het kan ook een titel zijn), de schoonvader van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, en zijn zonen en zijn vrouw komen bij MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen in de wildernis, daar waar hij zich legerde bij de berg van de Elohim.
6 En hij zegt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen: "Ik, JetroJetro = voortreffelijk (het kan ook een titel zijn), jouw schoonvader, kom naar jou, en jouw vrouw en twee van haar zonen met haar."
7 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen gaat uit om zijn schoonvader te ontmoeten en hij buigt zich neer en hij kust hem. En zij vragen de naaste naar zijn welzijn en zij komen bij de tent.
8 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen verhaalt aan zijn schoonvader al wat JAHWEH deed aan FaraoFarao = het grote huis en aan EgypteEgypte = (egypte) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) in verband met IsraŽlIsraŽl = strijder van God, alle moeite die zij op hun weg ondervonden en hoe JAHWEH hen uitredde.
9 En JetroJetro = voortreffelijk (het kan ook een titel zijn) is in extase over al het goede dat JAHWEH deed aan IsraŽlIsraŽl = strijder van God, Die hen uit de hand van EgypteEgypte = (egypte) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) uitredde.
10 En JetroJetro = voortreffelijk (het kan ook een titel zijn) zegt: "Gezegend zij JAHWEH, Die jullie uitredde uit de hand van EgypteEgypte = (egypte) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) en uit de hand van FaraoFarao = het grote huis, Die het volk uitredde van onder de hand van EgypteEgypte = (egypte) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn).
11 Nu weet ik dat JAHWEH groter is dan al de elohim, dat zij in deze zaak arrogant tegen hen waren."
12 En JetroJetro = voortreffelijk (het kan ook een titel zijn), de schoonvader van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, neemt een opstijgoffer en slachtoffers voor Elohim. En AšronAšron = lichtbrenger komt, en alle oudsten van IsraŽlIsraŽl = strijder van God, om brood te eten met de schoonvader van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, voor het aangezicht van de Elohim.
13 En het gebeurt vanaf de volgende dag, dat MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zit om het volk recht te spreken. En het volk staat bij MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen vanaf de ochtend tot aan de avond.
14 En de schoonvader van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen ziet alles wat hij voor het volk doet, en hij zegt: "Wat is deze zaak die jij doet voor het volk? Om welke reden zit alleen jij en stelt heel het volk zich bij jou op van de ochtend tot aan de avond?"
15 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zegt tot zijn schoonvader: "Omdat het volk bij mij komt om Elohim te raadplegen.
16 Wanneer er een zaak is komt men naar mij toe en ik spreek recht tussen de man en zijn naaste. En ik doe statuten van de Elohim weten en Zijn wetten."
17 En de schoonvader van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zegt tot hem: "De zaak die jij doet is niet goed.
18 Je verslijt, ja verslijt jezelf, zowel jezelf als dit volk dat met jou is. Want de zaak is zwaar voor jou. Jij bent niet in staat dit alleen te doen. 9 En ik sprak tot jullie in die tijd, zeggend: Ik kan jullie niet alleen dragen. 10 JAHWEH, jullie Elohim, vermeerdert jullie en aanschouw!, vandaag zijn jullie als de sterren van de hemelen, tot veelheid! 11 JAHWEH, Elohim van jullie vaders, Hij voegt duizend keer meer toe dan jullie nu zijn, en Hij zegent jullie, zoals Hij tot jullie sprak. 12 Hoe zal ik jullie zware last alleen dragen en jullie last en jullie twist? 13 Geeft voor julliezelf mannen, wijzen en begrijpenden en bekend bij jullie stammen, dan plaats ik hen als jullie hoofden. (SW)[Deut. 1:9-13]
19 Luister nu naar mijn stem. Ik geef jou raad en Elohim is met jou. Wees jij voor het volk voor de Elohim en breng jij de zaken bij de Elohim.
20 En jij waarschuwt hen met de statuten en de wetten. En maak aan hen de weg bekend waarin zij zullen gaan en de daad die zij zullen doen.
21 En jij nu zal zien onder heel volk naar bekwame mannen, die Elohim vrezen, mannen van waarheid, die winst haten. En jij plaatst dezen over hen als oversten van duizenden, oversten van honderden, oversten van vijftig en oversten van tientallen.
22 En zij zullen over het volk recht spreken in alle tijd. En het zal zo zijn dat zij elke grote zaak bij jou brengen, en elke kleine zaak zullen zij zelf richten. Maak het jezelf lichter en zij zullen met jou dragen.
23 Indien jij deze zaak doet en Elohim jou instructies geeft, dan kun jij staan. Bovendien zal heel dit volk op zijn plaats komen in vrede."
24 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen luistert naar de stem van zijn schoonvader en hij doet alles wat hij zei.
25 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen kiest bekwame mannen uit heel IsraŽlIsraŽl = strijder van God en hij geeft hen als hoofden over het volk; oversten van duizenden, oversten van honderden, oversten van vijftig en oversten van tientallen.
26 En zij spreken recht over het volk in alle tijd. De harde zaak brengen zij bij MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en in elke kleine zaak spreken zij zelf recht.
27 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen laat zijn schoonvader gaan en hij ging naar zijn land.

Terug naar de indexpagina
Naar Exodus 19
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.