Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Exodus
Hoofdstuk 19

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 In de derde maand van het uitgaan van de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God uit het land van EgypteEgypte = (egypte) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn), in deze dag komen zij in de wildernis van SinaÔSinaÔ = doornachtig.
2 En zij reizen vanaf RefidimRefidim = vlakten en zij komen de wildernis van SinaÔSinaÔ = doornachtig binnen. En IsraŽlIsraŽl = strijder van God legert zich daar in de wildernis, tegenover de berg.
3 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen gaat op naar de Elohim. En JAHWEH roept tot hem vanaf de berg, zeggend: "Zo zeg jij tot het huis van JakobJakob = hielenlichter en jij vertelt aan de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God:
4 'Jullie, jullie zagen wat Ik deed aan EgypteEgypte = (egypte) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn). En Ik droeg jullie op vleugels van gieren en Ik bracht jullie bij Mij.
5 En nu, indien jullie zullen luisteren, ja luisteren naar Mijn stem en jullie Mijn verbond in acht nemen, dan zijn jullie voor Mij tot een speciaal bezit onder alle volken, want heel de aarde is van Mij. En JAHWEH nam jullie en Hij deed jullie uitgaan uit de ijzeren smeltkroes, vanuit Egypte, om voor Hem tot volk van het lotbezit te zijn, zoals in deze dag. (SW)[Deut. 4:20]
6 En jullie, jullie zullen voor Mij zijn tot een koninkrijk van priesters en een heilige natie.' Deze zijn de woorden die jij zal spreken tot de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God." Doch jullie zijn een gekozen ras, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een verkregen volk, opdat jullie de waarden zouden verkondigen* van de Ene, jullie roepend* uit de duisternis tot in Zijn įwonderbare licht, (SW)[1Petr. 2:9]
7 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen kwam en hij riep tot de oudsten van het volk en hij plaatste voor hun aangezichten al deze woorden die JAHWEH hem tot instructie gaf.
8 En heel het volk antwoordt samen, en zij zeggen: "Al wat JAHWEH spreekt doen wij." En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen brengt de woorden van het volk terug bij JAHWEH.
9 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen: "Aanschouw! Ik kom tot jou in de dichtheid van de wolk, opdat het volk Mijn spreken met jou zal horen en zij ook in jou zullen geloven voor de aion." En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen vertelt de woorden van het volk aan JAHWEH.
10 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen: "Ga naar het volk en heilig hen vandaag en morgen, en zij spoelen hun kledingstukken,
11 opdat zij gereed zijn voor de derde dag, want in de derde dag zal JAHWEH, voor de ogen van heel het volk, afdalen op de berg SinaÔSinaÔ = doornachtig .
12 En jij maakt begrenzing voor het volk, rondom, zeggend: 'Past op voor julliezelf aangaande het opgaan op de berg en voor het aanraken van zijn uiterste. Iedereen die de berg aanraakt wordt ter dood, ja ter dood gebracht.
13 Geen hand zal hem aanraken, want hij zal gestenigd, ja gestenigd worden of hij wordt neergeschoten, ja neergeschoten. Of het een beest is of een mens, hij zal niet leven. Bij het klinken van de alarmhoorn zullen zij de berg opgaan.'" 18 Want jullie zijn niet genaderd tot dat wat aangeraakt kan worden en met vuur verbrand is geworden, en tot duisternis en tot somberheid en tot noodweer,
19 en het schallen van een trompet en het geluid van verklaringen, waarvan de horenden* smeekten* dat geen woord aan hen zou worden toegevoegd.
20 Want zij voerden het niet uit, gewaarschuwd zijnde. En indien een wild beest in contact zal komen* met de berg, zal het gestenigd worden (SW)
[Hebr. 12:18-20]

14 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen daalt af van de berg naar het volk en hij heiligt het volk en zij spoelen hun kledingstukken.
15 En hij zegt tot het volk: "Weest gereed voor drie dagen. Het moet niet zo zijn dat jullie dichtbij een vrouw komen."
16 En het gebeurt in de derde dag, bij het aanbreken van de ochtend, dat er geluiden en bliksemflitsen en een massieve wolk zijn op de berg, en het geluid van een ramshoorn, uitermate standvastig. En heel het volk dat in de legerplaats is beeft. En vanuit de troon gaan bliksems uit en stemmen en donders, en zeven toortsen brandend van vuur voor de troon, dezen zijn de zeven geesten van įGod (SW)[Openb. 4:5]
17 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen doet het volk uitgaan uit de legerplaats om de Elohim te ontmoeten. En zij stellen zich op in het onderste deel van de berg.
18 En alles van de berg van SinaÔSinaÔ = doornachtig rookte, met het oog op het feit dat JAHWEH op hem afdaalde in het vuur. En zijn rook stijgt op als rook van de kalkoven. En heel de berg beeft uitermate. 11 En jullie naderen en jullie staan onderaan de berg, en de berg wordt verteerd door vuur tot aan het hart van de hemelen met duisternis, wolken en mistige donkerheid. 12 En JAHWEH spreekt tot jullie vanuit het midden van het vuur, en jullie horen het geluid van woorden, maar jullie zien geen representatie, uitgezonderd een stem. (SW)[Deut. 4:11,12]
19 En het gebeurt als het geluid van de ramshoorn gaat, uitermate standvastig, en MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen spreekt, dat de Elohim hem antwoordt met een stem.
20 En JAHWEH daalde af op de berg van SinaÔSinaÔ = doornachtig, op de top van de berg. En JAHWEH roept MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen naar de top van de berg. En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen ging op.
21 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen: "Daal af! Getuig voor het volk, opdat zij niet doorbreken naar JAHWEH om te zien, en velen van hen zullen vallen.
22 En ook de priesters, die dichtbij tot JAHWEH komen, zullen zich heiligen, opdat niet JAHWEH tegen hen doorbreekt."
23 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zegt tot JAHWEH: "Het volk kan de berg SinaÔSinaÔ = doornachtig niet opgaan, want U, U betuigde tot ons, zeggend: 'Begrens de berg en heiligen jullie hem.'"
24 En JAHWEH zegt tot hem: "Ga! Daal af! En jij gaat op en AšronAšron = lichtbrenger met jou. Maar het moet niet zo zijn dat de priesters en het volk slopen om op te gaan naar JAHWEH, opdat Hij niet tegen hen doorbreekt."
25 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen daalt af naar het volk en hij spreekt tot hen.

Terug naar de indexpagina
Naar Exodus 20
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.