Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Exodus
Hoofdstuk 23

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 "Jij zal geen ongefundeerd bericht meedragen. Jij zal jouw hand niet bij de slechte stellen om getuige te worden van onrecht. Jij zal jouw naaste niet met een vals getuigenis antwoorden. (SW)[Exo. 20:16]
2 Jij zal niet achter velen aan gaan om kwaad te doen, en jij zal niet antwoorden op een betwiste zaak, om je te doen afbuigen achter velen, afbuiging veroorzakend.
3 En jij zal de arme niet eren in zijn betwiste zaak. Jullie zullen geen onrechtvaardigheid doen in het oordeel. Jij zal het gezicht van de arme niet opheffen en het gezicht van de grote niet eren. In rechtvaardigheid zal jij jouw metgezel rechtspreken. (SW)[Lev. 19:15]
4 Wanneer jij een stier van jouw vijand tegenkomt, of zijn ezel, die afgedwaald is, zal jij die aan hem terugbrengen, ja terugbrengen.
5 Wanneer jij de ezel van die jou haat ziet neerliggen onder zijn last, dan zal jij stoppen om hem te helpen. Jij zal hem vrij maken, ja vrij maken. 1 "Jij zal niet zien dat de stier van jouw broeder of zijn stuk kleinvee zich losgerukt heeft en je voor hen verbergen. Jij zal ze zeker aan jouw broeder terugbrengen. 2 En indien jouw broeder niet dichtbij jou is of jij kent hem niet, dan haal jij ze binnen in het midden van jouw huis en ze zijn bij jou tot jouw broeder ze opeist. Dan doe jij ze aan hem terugkeren. 3 En zo zal jij doen met zijn ezel en zo zal jij doen met zijn kledingstuk en zo zal jij doen met elk verlies van jouw broeder dat door hem zoekgeraakt is en jij het vindt. Jij zal niet in staat zijn jezelf te verbergen. 4 Jij zal niet zien dat de ezel van jouw broeder of zijn stier gevallen is op de weg en jezelf voor hen verbergen; je zal ze zeker met hem oprichten. (SW)[Deut. 22:1-4]
6 Jij zal het recht doen van jouw behoeftige in zijn betwiste zaak niet doen afbuigen. Jullie zullen geen onrechtvaardigheid doen in het oordeel. Jij zal het gezicht van de arme niet opheffen en het gezicht van de grote niet eren. In rechtvaardigheid zal jij jouw metgezel rechtspreken. (SW)[Lev. 19:15]
7 Van een onware zaak zal jij je verre houden, en het moet niet zo zijn dat jij een onschuldige en een rechtvaardige doodt, want Ik zal de slechte niet rechtvaardigen.
8 En jij zal geen omkoopgeschenk aannemen, want het omkoopgeschenk maakt ongesloten ogen blind en het ondermijnt de woorden van rechtvaardigen. Onder jou nemen zij een omkoopgeschenk aan om bloed te vergieten. Rente en opgebouwde rente neem jij, en jij maakt winst van jouw naasten door afpersing, maar Mij vergeet jij, zegt mijn Heer JAHWEH met nadruk. (SW)[Eze. 22:12]
9 En jij zal de tijdelijke verblijver niet verdrukken, want jullie kennen de ziel van de tijdelijke verblijver, want jullie werden tijdelijke verblijvers in het land van EgypteEgypte = (egypte) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn). En jij zal een bijwoner niet tiranniseren en jij zal hem niet verdrukken, want jullie werden bijwoners in het land van Egypte (SW)[Exo. 22:21]
10 En zes jaren zullen jullie zaaien in jullie land en jullie zamelen haar opbrengst in.
11 Maar in het zevende zullen jullie het loslaten en jullie laten het in de steek, en de behoeftigen van jouw volk zullen eten. En het dier van het veld zal het restant er van eten. Zo zal jij doen met jouw wijngaard en met jouw olijfgaard. 1 En JAHWEH spreekt tot Mozes op de berg SinaÔ, zeggend: 2 "Spreek tot de zonen van IsraŽl en zeg tot hen: 'Wanneer jullie komen in het land dat Ik jullie aan het geven ben, dan pauzeert het land voor een sabbat voor JAHWEH. 3 Zes jaren zal jij jouw land zaaien en zes jaren zal jij jouw wijngaard snoeien en zamel jij haar opbrengst in. 4 En in het zevende jaar zal er een sabbat van ophouden zijn voor het land, een sabbat aan JAHWEH. Jouw veld zal jij niet zaaien en jouw wijngaard zal jij niet snoeien. 5 Het zelfgezaaide van jouw oogst zal jij niet oogsten en de druiven van jouw ongesnoeide wijnstokken zal jij niet plukken. Het zal een jaar van ophouden zijn voor het land. 6 En de sabbatopbrengst van het land wordt voor jullie tot voedsel, voor jou en voor jouw dienaar en voor jouw dienstmeisje en voor jouw huurling en voor jouw gast, die tijdelijk bij jou verblijven; (SW)[Lev. 25:1-7]
12 Zes dagen zal jij jouw werkzaamheden doen en in de zevende dag zal jij ophouden, opdat jouw stier zal rusten en jouw ezel. En de zoon van jouw dienstmeisje en de tijdelijke verblijver zal verfrist worden. 13 Zes dagen zal jij dienen en al jouw werk doen, 14 maar de zevende dag is een sabbat voor JAHWEH, jouw Elohim. Jij zal geen enkel werk doen, jij en jouw zoon en jouw dochter en jouw dienaar en jouw dienstmeisje en jouw stier en jouw ezel en enige van jouw beesten en jouw tijdelijke verblijver die in jouw poorten is, zodat jouw dienaar en jouw dienstmeisje zal rusten zoals jij. (SW)[Deut. 5:13,14]
13 En alles wat Ik tot jullie zeg zullen jullie in acht nemen. En de naam van andere elohim zullen jullie niet vermelden. Hij zal niet uit jullie mond gehoord worden.
14 Drie maal in het jaar zal jij voor Mij feestvieren.
15 Jij zal de viering van de ongezuurde broden in acht nemen. Zeven dagen zal jij ongezuurde broden eten, zoals Ik jou instructie gaf, op de afgesproken tijd in de maand van de AbibAbib = verse groei - korenaar. Want daarin ging jij uit EgypteEgypte = (egypte) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn). En zij zullen niet met lege handen voor Mijn aangezicht verschijnen. 6 En in de vijftiende dag van deze maand is de feestviering van de ongezuurde broden aan JAHWEH. Zeven dagen zullen jullie ongezuurde broden eten. 7 In de eerste dag zal er voor jullie een bijeenkomst van heiligheid zijn, jullie doen geen enkel dienstbaar werk. 8 En jullie zullen een vuuroffer naderbij brengen aan JAHWEH, zeven dagen. In de zevende dag is er een bijeenkomst van heiligheid; jullie doen geen enkel dienstbaar werk.'" (SW)[Lev. 23:6-8]
16 En vier ook de feestviering van de eerste vruchten van jullie oogst die jij zaait in het veld, en de feestviering van de inzameling bij het uitgaan van het jaar, bij de inzameling van jouw werkzaamheden vanaf het veld. 26 En in de dag van de eerste vruchten, wanneer jullie een nieuw erkenningsoffer aan JAHWEH brengen, tijdens jullie wekenfeest, zal er voor jullie een bijeenkomst van heiligheid zijn. Jullie zullen geen enkel dienend werk doen. 27 En jullie brengen een opstijgoffer naderbij voor een geur van rustgevendheid voor JAHWEH: twee jonge stieren, zonen van het grootvee, ťťn ram, zeven mannelijke lammeren, zonen van een jaar, 28 met hun erkenningsoffer: fijn meel, vermengd met olie; drie tiende delen voor de ene jonge stier, twee tiende delen voor de ene ram, 29 en een tiende deel, een tiende deel per mannelijk lam van de zeven mannelijke lammeren; 30 en ťťn van de harige geiten om over jullie een beschutting te maken, 31 afgezien van het voortdurende opstijgoffer en zijn erkenningsoffer zullen jullie het brengen. Onberispelijken zijn zij voor jullie, met hun drankoffers." (SW)[Num. 28:26-31] 39 Echter, in de vijftiende dag van de zevende maand, na het inzamelen van de opbrengst van het land, vieren jullie feest, de feestviering van JAHWEH, zeven dagen. In de eerste dag is er een ophouden en in de achtste dag is er een ophouden. 40 En jullie nemen voor jezelf in de eerste dag vruchten van de beste boom, varengebladerte van palmbomen en een grote tak van een bladerrijke boom en oleanders van de waterloop. En jullie verheugen je voor het aangezicht van JAHWEH, jullie Elohim, zeven dagen. 41 En jullie vieren het feest, een feestviering voor JAHWEH, zeven dagen in het jaar. Het is een aionisch statuut. In de zevende maand zullen jullie het feest vieren. 42 In de hutten zullen jullie wonen, zeven dagen, elke inheemse van IsraŽl, zij wonen in de hutten, 43 opdat jullie generaties weten dat Ik de zonen van IsraŽl in hutten deed wonen toen Ik hen deed uitgaan uit het land van Egypte. Ik ben JAHWEH, jullie Elohim.'" (SW)[Lev. 23:39-43]
17 Drie maal in het jaar zal elke mannelijke van jou verschijnen voor het aangezicht van de Heer JAHWEH. 18 De feestviering van de ongezuurde broden zal jij zeven dagen in acht nemen. Jij zal ongezuurde broden eten zoals Ik jou instructie gaf, tot de afgesproken tijd van de maand Abib, want in de maand Abib ging jij uit Egypte. 19 Elk die de baarmoeder open maakt is voor Mij, en elk van jouw vee, openend van rund en van kleinvee wordt vermeld. (SW)[Exo. 34:18,19]
18 Jij zal niet bloed van Mijn slachtoffer offeren op zuurdesem, en het vet van Mijn feestviering zal niet overnachten tot de ochtend.
19 Jij zal het eerste van de eerste vruchten van jouw grond brengen naar het huis van JAHWEH, jouw Elohim. Jij zal een bokje niet koken in de melk van zijn moeder. 26 Het begin van de eerste vruchten van jouw grond zal jij naar het huis brengen van JAHWEH, jouw Elohim. Jij zal het bokje niet koken in de melk van zijn moeder."(SW)[Exo. 34:26]
20 Aanschouw! Ik zend een boodschapper tot voor jouw aangezicht om jou op de weg te bewaren en om jou te brengen naar de plaats die Ik voorbereidde.
21 Pas op voor zijn aangezicht en luister naar zijn stem. Het moet niet zo zijn dat jij hem verbittert, want hij zal jullie overtreding niet verdragen, want Mijn Naam is binnenin hem.
22 Want indien jij luistert, ja luistert naar zijn stem en jij alles doet wat Ik spreek, dan ben Ik de vijand van jouw vijanden en benauw Ik die jou benauwen.
23 Want Mijn boodschapper zal tot vůůr jou gaan en hij brengt jou bij de Amoriet en de Hethiet en de Perizziet en de Kanašniet, de Chiwwiet en de Jebusiet, en Ik zal hem onderdrukken.
24 Jij buigt jezelf niet neer voor hun elohim en jij zal hen niet dienen en jij zal niet doen zoals hun daden, want jij zal ze slopen, ja slopen en jij zal hun monumenten afbreken, ja afbreken.
25 En jullie dienen JAHWEH, jullie Elohim. En Hij zegent jouw brood en jouw watermv en Ik neem ziekte uit jouw midden weg.
26 Er zal geen misgeboorte hebbende of onvruchtbare zijn in jouw land. Ik zal het getal van jouw dagen vol maken.
27 Ik zal Mijn angst voor jouw gezicht brengen en Ik breng al het volk in verwarring dat jij tegen zal komen en Ik geef de nek van al jouw vijanden aan jou.
28 En Ik zend de horzel voor jouw gezicht uit en die drijft de Chiwwiet, de Kanašniet en de Hethiet van voor jullie aangezicht uit van voor jouw aangezicht.
29 Ik zal hem niet in ťťn jaar van voor jullie aangezicht uitdrijven, anders wordt het land een troosteloosheid en is menig dier van het veld tegen jou.
30 Beetje bij beetje zal Ik hem van voor jou aangezicht uitdrijven, totdat jullie vruchtbaar zijn en jullie het land als lotbezit ontvangen hebben.
31 En Ik stel jouw grens vanaf de Zee van het Rietgras tot aan de zee van de Filistijnen en vanaf de wildernis tot aan de rivier, want Ik zal de inwoners van het land in jullie hand geven en jij drijft hen uit van voor jouw aangezicht.
32 Jij zal niet met hen en met hun elohim een verbond snijden.
33 Zij zullen niet in jouw land wonen, opdat zij jou niet doen zondigen doordat jij hun elohim dient en dat hij voor jou tot valstrik zal worden."

Terug naar de indexpagina
Naar Exodus 24
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.