Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Exodus
Hoofdstuk 24

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zei Hij: "Ga op naar JAHWEH, jij en AšronAšron = lichtbrenger, NadabNadab - (JAH is) edelmoedig - mild en AbihuAbihu = mijn Vader is Hij en zeventig van de oudsten van IsraŽlIsraŽl = strijder van God, en jullie buigen je van verre neer.
2 En alleen MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen komt dichtbij JAHWEH, en zij zullen niet dichtbij komen. En het volk zal niet met hem opgaan."
3 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen komt en hij verhaalt aan het volk alle woorden van JAHWEH en alle verordeningen. En heel het volk antwoordt met ťťn stem en zij zeggen: "Alle woorden die JAHWEH sprak zullen wij doen."
4 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen schrijft alle woorden van JAHWEH op. En hij staat vroeg in de ochtend op en hij bouwt een altaar onderaan de berg en twaalf gedenkstenen voor de twaalf stammen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God.
5 En hij zendt knapen van de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God en zij doen opstijgoffers opgaan en zij offeren jonge stieren, slachtoffers, vredeoffers aan JAHWEH.
6 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen neemt de helft van het bloed en hij plaatst het in bokalen. En de helft van het bloed sprenkelt hij op het altaar.
7 En hij neemt de boekrol van het verbond en hij leest in de oren van het volk. En zij zeggen: "Al wat JAHWEH sprak zullen wij doen en wij zullen luisteren."
8 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen neemt het bloed en hij sprenkelt het op het volk en hij zegt: "Aanschouw het bloed van het verbond dat JAHWEH met jullie snijdt in verband met al deze woorden." want dit is Mijn įbloed van het verbond, het voor velen vergoten zijnde tot losmaking van zonden (SW)[Matt. 26:28]
9 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen gaat op met AšronAšron = lichtbrenger, NadabNadab - (JAH is) edelmoedig - mild en AbihuAbihu = mijn Vader is Hij en zeventig van de oudsten van IsraŽlIsraŽl = strijder van God.
10 En zij zien de Elohim van IsraŽlIsraŽl = strijder van God en onder Zijn voeten is als een handwerk van betegeling van saffier, zoals de hemelen zijn in zuiverheid.
11 En naar de geselecteerden van de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God zendt Hij Zijn hand niet uit. En zij nemen de Elohim waar. En zij eten en zij drinken.
12 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen: "Ga tot Mij op, naar de berg en wees daar. En Ik zal jou platen van steen geven en de wet en de instructie die Ik schreef om hen te onderrichten." Want jullie zijn bekend makende een brief van Christus, door ons dienst bewijzend, niet geschreven zijnde met inkt, maar met geest van de levende God, niet in stenen platen, maar in vleselijke platen van harten (SW)[2Kor. 3:3]
13 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen staat op met JozuaJozua = JAH redt, die hem diende, en MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen gaat op naar de berg van de Elohim. Toen zeide de HEERE tot Mozes: Neem tot u Jozua, den zoon van Nun, een man, in wien de Geest is; en leg uw hand op hem; (SV)[Num. 27:18]
14 En tot de oudsten zegt hij: "Zit voor ons in deze plaats totdat wij tot jullie terugkeren. En aanschouw!, AšronAšron = lichtbrenger en ChurChur = vrij - edel zijn met jullie. Wie zaken bezit zal dichtbij hen komen."
15 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen gaat naar de berg. En de wolk bedekt de berg.
16 En de heerlijkheid van JAHWEH verblijft op de berg van SinaÔSinaÔ = doornachtig. En de wolk bedekt hem zes dagen. En Hij roept tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen in de zevende dag vanuit het midden van de wolk.
17 En de verschijning van de heerlijkheid van JAHWEH was, voor de ogen van de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God, als een verslindend vuur op de top van de berg.
18 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen komt in het midden van de wolk en hij gaat op naar de berg. En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen is veertig dagen en veertig nachten op de berg. ij mijn opgaan naar de berg om de stenen platen in ontvangst te nemen, de stenen platen van het verbond dat JAHWEH met jullie sneed, zat ik veertig dagen en veertig nachten op de berg. Brood at ik niet en water dronk ik niet. (SW)[Deut. 9:9]

Terug naar de indexpagina
Naar Exodus 25
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.