Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Exodus
Hoofdstuk 30

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 "En jij maakt het altaar tot een rookplaats van wierook. Van acaciahoutmv zal jij het maken. En een andere boodschapper kwam* en stond* bij het altaar, hebbende een gouden wierookvat, en hem werd veel wierook gegeven* dat hij, met de gebeden van alle heiligen, zal leggen op het gouden altaar dat voor de troon staat (SW)[Openb. 8:3]
2 Zijn lengte is een el en zijn breedte is een el. Vierkant zal hij zijn en twee ellen is zijn hoogte. Er van af komen zijn horens.
3 En jij overtrekt hem met zuiver goud, zijn bovenkant en zijn zijwanden, rondom, en zijn horens. En jij maakt voor hem een opstaande randkraag van goud, rondom.
4 En twee ringen van goud zal jij voor hem maken. Vanaf onder tot zijn opstaande kraag zal jij ze maken, op zijn twee hoekwanden, op zijn twee zijden. En deze worden tot behuizing voor de draagstokken, om hem daarmee te dragen.
5 En jij maakt de draagstokken van acaciahoutmv, en jij overtrekt ze met goud.
6 En jij geeft hem voor het gordijn dat voor de kist van het getuigenis zal zijn, voor de beschutplaats die op het getuigenis zal zijn, daar waar Ik afspraak met jou zal houden.
7 En AšronAšron = lichtbrenger zal er wierook van specerijen op doen roken, ochtend na ochtend; als hij de lampen in orde brengt, zal hij het doen roken,
8 en bij het aansteken van de lampen door AšronAšron = lichtbrenger , tussen de avonden, zal hij voortdurend wierook doen roken voor het aangezicht van JAHWEH, doorheen jullie generaties.
9 Jullie zullen er geen onbekende wierook op aansteken of een opstijgoffer en een erkenningsoffer en een drankoffer zullen jullie er niet op uitgieten.
10 En AšronAšron = lichtbrenger zal ťťn maal per jaar over zijn horens een beschutting doen van het bloed van de zondeoffers van de beschuttingen. …ťn maal per jaar zal hij over hem een beschutting maken voor jullie generaties. Het is heiligheid van heiligheden voor JAHWEH."
11 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
12 "Wanneer jij de som van de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God opneemt van hen die gemonsterd worden, dan geeft iedere man een beschuttende losprijs voor zijn ziel aan JAHWEH bij het hen monsteren, opdat er onder hen geen plaag zal komen bij het monsteren.
13 Dit zullen zij geven, elk die passeert naar de gemonsterd zijnden: een halve shekel naar de shekel van de heilige plaats, die is twintig gerahs per shekel. De halve shekel is een hefoffer voor JAHWEH. Bij hun komst* nu in KapernaŁm, benaderen* zij die de dubbele drachma ontvingen Petrus en zij zeggen*: Jullie leraar, draagt hij de dubbele drachma niet bij? (SW)[Matt. 17:24]
14 Elk die passeert over de gemonsterd zijnden, vanaf een zoon van twintig jaren en ouder, zal JAHWEH's hefoffer geven.
15 De rijke zal niet vermeerderen en de arme zal niet verminderen van de halve shekel, om te geven als JAHWEH's hefoffer, om een beschutting te maken over jullie zielen.
16 En jij neemt het zilver van de beschuttingen van de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God en jij geeft het aan de dienst van de tent van de afspraak, en het wordt voor de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God tot een herinnering voor het aangezicht van JAHWEH, om een beschutting te maken over jullie zielen."
17 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
18 "En jij maakt een wasvat van koper, met zijn koperen onderstel, om te wassen. En jij geeft het tussen de tent van de afspraak en het altaar. En jij doet er watermv in. En hij maakt het wasvat van koper en zijn onderstel van koper, van de spiegels van de dienstdoende vrouwen, zij die dienst doen bij de opening van de tent van de afspraak. (SW)[Exo. 38:8]
19 En AšronAšron = lichtbrenger en zijn zonen wassen daarin hun handen en hun voeten.
20 Bij hun binnenkomen van de tent van de afspraak zullen zij met watermv wassen (dan zullen zij niet sterven), of bij hun dichtbij komen bij het altaar om dienst te verrichten, het vuuroffer te doen roken voor JAHWEH.
21 En zij wassen hun handen en hun voeten (dan zullen zij niet sterven) en het wordt voor hen tot een aionisch statuut, voor hen en voor hun zaad, doorheen hun generaties."
22 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
23 "En jij, neem voor jou de voornaamste geurige stoffen: vrij vloeiende mirre, vijfhonderd shekels, en de helft er van aan geurende kaneel, twee honderd en vijftig shekels, en geurend riet, twee honderd en vijftig shekels,
24 en kassiekaneel, vijfhonderd shekels naar de shekel van de heilige plaats, en een hin olijfolie.
25 En jij maakt het tot een heilige zalfolie, een mengsel van zalf, het handwerk van een menger. Het zal olie van zalving van heiligheid zijn. En hij maakt zalfolie van heiligheid en wierook van de zuivere specerijen, het handwerk van een menger. (SW)[Exo. 37:29]
26 En jij zal er de tent van de afspraak en de kist van het getuigenis mee zalven,
27 en de tafel en alle voorwerpen er van, en de lampenstandaard en haar voorwerpen, en het wierookaltaar,
28 en het altaar van het opstijgoffer en alle voorwerpen er van, en het wasvat en zijn onderstel.
29 En jij heiligt ze en ze zijn heiligheid van heiligheden. Al wie ze aanraakt is heilig.
30 En AšronAšron = lichtbrenger en zijn zonen zal jij zalven, en jij heiligt hen om voor Mij als priester te dienen.
31 En tot de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God zal jij spreken, zeggend: 'Dit zal voor Mij olie van zalving van heiligheid worden doorheen jullie generaties.
32 Op het vlees van een mens zal hij niet gewreven worden en naar zijn recept zullen jullie niet maken zoals deze. Het is heiligheid. Het zal voor jullie heiligheid worden.
33 De man die mengt zoals deze en die er van geeft aan een buitenstaander, zal afgesneden worden van zijn volksgenoten.'"
34 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen: "Neem voor jou specerijen: geurhars, purperslakschelpen en galbanum, specerijen en smetteloze wierook. Onderdeel bij onderddeel zal het zijn.
35 En jij maakt er een wierookmengsel van, handwerk van een menger, gezouten, rein, heiligheid. En hij maakt zalfolie van heiligheid en wierook van de zuivere specerijen, het handwerk van een menger. (SW)[Exo. 37:29]
36 En jij vergruizeld het, verpulverd, en jij geeft er van voor het gezicht van het getuigenis in de tent van de afspraak, daar waar Ik afspraak zal maken met jou. Het zal heiligheid van heiligheden voor jullie worden.
37 En de wierook die jij zal maken naar haar recept zullen jullie niet maken voor julliezelf. Het zal voor jullie heiligheid zijn, voor JAHWEH.
38 De man die zoiets zal maken om er naar te ruiken, zal afgesneden worden van zijn volksgenoten."

Terug naar de indexpagina
Naar Exodus 31
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.