Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Exodus
Hoofdstuk 31

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
2 "Zie! Ik roep bij naam BesaleŽlBesaleŽl = in de schaduw van God, zoon van UriUri = mijn licht is JAH, zoon van ChurChur = vrij, edel, van het stamhuis van JudaJuda = lof.
3 En Ik vervul hem met geest van Elohim, met wijsheid en met verstand en met kennis, in alle werk,
4 om ontwerpen te ontwerpen, ze te maken in goud en in zilver en in koper,
5 en in vakmanschap van steen, om te vullen, en in vakmanschap van hout, voor het maken van alle werk.
6 En aanschouw, Ik geef bij hem OholiabOholiab = mijn tent (=heiligdom) is de Vader, zoon van AchisamakAchisamak = mijn broeder is mijn steun, van het stamhuis van DanDan = rechter. En in het hart van elke wijze van hart geef Ik wijsheid. En zij maken alles wat Ik jou ter instructie geef:
7 de tent van de afspraak en de kist voor het getuigenis en de beschutplaats die op hem is en alle voorwerpen van de tent, [Commentaar]
Commentaar Ė W. Janse

De meeste vertalingen hebben hier "verzoendeksel." Echter, het Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt, kaporeth, duidt meer op beschermen dan op bedekken door verzoening. Het woord, kaporeth, is afgeleid van kaphar, wat beschermen betekent. De gedachte achter "beschermdeksel" is dat als er geen deksel op de kist van het verbond gezeten zou hebben, de wet open zou hebben gelegen en dat dan de wet zonder pardon alle overtredingen van de wet zou hebben veroordeeld. Er zou niemand overleefd hebben. Daarom beschermde het beschermdeksel de IsraŽlieten tegen de harde werking van de wet.


8 en de tafel en zijn voorwerpen en de zuivere lampenstandaard en al zijn voorwerpen en het wierookaltaar,
9 en het altaar van het opstijgoffer en al zijn voorwerpen, en het wasvat en zijn onderstel,
10 en de kleurig geweven kledingstukken en de kledingstukken van de heiligheid voor AšronAšron = lichtbrenger, de priester, en de kledingstukken voor zijn zonen, om als priester te dienen,
11 en de olie van de zalving, en de wierook van de specerijen voor de heilige plaats. Naar alles wat Ik jou instructie gaf zullen zij doen."
12 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
13 "En jij, spreek tot de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God, zeggend: 'Ja, Mijn sabbatten zullen jullie in acht nemen, want het is een teken tussen Mij en tussen jullie, doorheen jullie generaties, om te weten dat Ik JAHWEH ben, Die jullie heilig maakt.
14 En jullie nemen de sabbat in acht, want die is heiligheid voor jullie. Hij die hem ontwijdt zal zeker ter dood gebracht worden, want iedereen die daarin werk doet, die ziel zal worden afgesneden uit het midden van zijn volksgenoten.
15 Zes dagen zal er werk gedaan worden, en in de zevende dag is er een sabbat van ophouden, heiligheid voor JAHWEH. Iedereen die werk doet in de dag van de sabbat zal ter dood gebracht worden, ja ter dood gebracht worden. Zes dagen wordt er werk gedaan en in de zevende is er een sabbat van ophouden, een bijeenkomst van heiligheid. Jullie zullen dan geen enkel werk doen. Het is een sabbat tot JAHWEH in al jullie woningen. (SW)[Lev. 23:3]
16 En de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God nemen de sabbat in acht, de sabbat doende doorheen hun generaties, een aionisch verbond.
17 Tussen Mij en tussen de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God zal het een teken zijn voor de aion, want in zes dagen maakte JAHWEH de hemelen en de aarde en in de zevende dag hield Hij op en werd Hij verfrist.'" Want in zes dagen maakte JAHWEH de hemelen en het land, de zee en al wat er in is. En Hij stopte in de zevende dag. Daarom zegende JAHWEH de dag van de sabbat en heiligt Hij hem (SW)[Exo. 20:11]
18 En Hij geeft aan MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, als Hij eindigt tot hem te spreken op de berg van SinaÔSinaÔ = doornachtig, twee platen van het getuigenis, platen van steen, beschreven door de vinger van Elohim. En JAHWEH gaf aan mij twee stenen platen, beschreven door de vinger van Elohim, en op hen alle woorden die JAHWEH tot jullie sprak op de berg, uit het midden van het vuur, in de dag van de samenkomst (SW)[Deut. 9:10]


Terug naar de indexpagina
Naar Exodus 32
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.