Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Exodus
Hoofdstuk 38

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En hij maakt het altaar van het opstijgoffer van acaciahoutmv. De lengte er van is vijf ellen en de breedte er van is vijf ellen. Het is vierkant. En de hoogte er van is drie ellen.
2 En hij maakt zijn horens op zijn vier hoeken. Daaruit kwamen zijn horens. En hij overtrekt het met koper. En het koperen altaar dat BesaleŽl, zoon van Uri, zoon van Chur, maakte, plaatste hij voor het aangezicht van de verblijfplaats van JAHWEH. En Salomo en de samenkomst zoeken hem ernstig. (SW)[2Kron. 1:5]
3 En hij maakt alle voorwerpen van het altaar: de potten en de scheppen en de besprengschalen, de vorken en de vuurpannen. Alle voorwerpen er van maakt hij van koper.
4 En hij maakt voor het altaar een rooster, een handwerk van koper, onder zijn omranding, van onder tot aan zijn midden.
5 En hij maakte een gietsel van vier ringen aan de vier einden van het koperen rooster, als behuizingen voor de draagstokken.
6 En hij maakt de draagstokken van acaciahoutmv en hij overtrekt ze met koper.
7 En hij brengt de draagstokken in de ringen van de hoekwanden van het altaar, om het te dragen. Hij maakt hen uitgehold, van planken.
8 En hij maakt het wasvat van koper en zijn onderstel van koper, van de spiegels van de dienstdoende vrouwen, zij die dienst doen bij de opening van de tent van de afspraak. En jij maakt een wasvat van koper, met zijn koperen poten, om te wassen. En jij plaatst hem tussen de tent van de afspraak en het altaar. En jij doet er water in (SW)[Exo. 30:18]
9 En hij maakt de hof. Voor de zijde van de NegevNegev = zuiderland - de woestijn in het zuiden van IsraŽl, naar het zuiden, gedrapeerde gordijnen van de hof, van getwijnd zijnde glanzend batist, honderd ellen,
10 met hun twintig kolommen en hun twintig voetstukken van koper, de haken van de kolommen en hun verbindingen van zilver.
11 En voor de zijkant van het noorden honderd ellen, met hun twintig kolommen en hun twintig voetstukken van koper, de haken van de kolommen en hun verbindingen van zilver.
12 En voor de zijkant van het westen vijftig ellen, met hun tien kolommen en hun tien voetstukken, de haken van de kolommen en hun verbindingen van zilver.
13 En voor de zijkant oostwaarts, naar de opgang van de zon, vijftig ellen.
14 Gedrapeerde gordijnen van vijftien ellen tot de flank, met hun drie kolommen en hun drie voetstukken.
15 En voor de tweede flank, van hier tot hier, tot de poort van de hof, gedrapeerde gordijnen van vijftien ellen, met hun drie kolommen en hun drie voetstukken.
16 Alle gedrapeerde gordijnen van de hof, rondom, waren van getwijnd glanzend batist.
17 En de voetstukken voor de kolommen waren van koper. De haken van de kolommen en hun verbindingen waren van zilver en de overtrek van hun hoofden was van zilver. En alle kolommen van de hof waren verbonden door zilver.
18 En het deurgordijn van de poort van de hof was een handwerk van een borduurder in blauw en purper en herhaald gedompelde karmozijn en getwijnde glanzende batist. En de lengte er van was twintig ellen en de hoogte in de breedte was vijf ellen, om overeen te stemmen met de gedrapeerde gordijnen van de hof.
19 En hun vier kolommen en hun vier voetstukken waren van koper, en hun haken van zilver, en de overtrek van hun hoofden en hun verbindingen was van zilver.
20 Alle pinnen voor de verblijfplaats en voor de hof, rondom, waren van koper.
21 Deze zijn de noteringen van de verblijfplaats, de verblijfplaats van het getuigenis, die genoteerd werd op de mond van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, een dienst van de Levieten, door de hand van ItamarItamar = palmkust , zoon van AšronAšron = lichtbrenger, de priester. En na deze dingen nam* ik waar en de tempel van de verblijfplaats van het getuigenis in de hemel werd geopend (SW)[Openb. 15:5]
22 BesaleŽlBesaleŽl = in de schaduw van God, zoon van UriUri = mijn licht is JAH, zoon van ChurChur = vrij, edel, uit het stamhuis van JudaJuda = lof, maakte alles wat JAHWEH aan MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf.
23 En met hem was OholiabOholiab = mijn tent (=heiligdom) is de Vader, zoon van AchisamakAchisamak = mijn broeder is mijn steun, uit het stamhuis van DanDan = rechter, een vakman en een ontwerper en een borduurder in blauw en in purper en in het herhaald gedompelde karmozijn en in het glanzende batist.
24 Al het goud dat gebruikt werd voor het werk in alle werk van de heilige plaats, dat is het goud van het wuifoffer, was negenentwintig talenten en zevenhonderd en dertig shekels, naar de shekel van de heilige plaats.
25 En het zilver dat uit de vergadering verzameld was, was honderd talenten en duizend en zevenhonderd en vijfenzeventig shekels, naar de shekel van de heilige plaats,
26 een bekah per schedel (een halve shekel, naar de shekel van de heilige plaats) voor een ieder die passeert naar de getelden, vanaf een zoon van twintig jaren en daarboven, van zeshonderdduizend en drieduizend en vijfhonderd en vijftig. Bij hun komst* nu in KapernaŁm, benaderen* zij die de dubbele drachma ontvingen Petrus en zij zeggen*: Jullie įleraar, draagt hij de dubbele drachma niet bij? (SW)[Matt. 17:24] 12 Wanneer jij de som van de zonen van IsraŽl opneemt van hen die geteld worden, dan geeft iedere man een bedekkende vrijkoopsom voor zijn ziel aan JAHWEH bij het hen tellen, opdat er onder hen geen slag zal komen bij het tellen.
13 Dit zullen zij geven, een ieder die doorgaat naar de getelden: een halve shekel naar de shekel van het heiligdom, die is twintig gerahs per shekel. De halve shekel is een hefoffer voor JAHWEH.
14 Een ieder die doorgaat naar de getelden, van een zoon van twintig jaren en ouder, zal JAHWEHs hefoffer geven. (SW)
[Exo. 30:12-14]

27 En het was zo dat honderd van de talenten van het zilver waren om het gietsel te maken van de voetstukken van de heilige plaats en de voetstukken van het gordijn, honderd voetstukken uit de honderd talenten, een talent per voetstuk.
28 En van de duizend en zevenhonderd en vijf en zeventig maakte hij haken voor de kolommen, en hij overtrok hun hoofden en hij maakt voor hen verbindingen.
29 En het koper van het wuifoffer was zeventig talenten en tweeduizend en vierhonderd shekels.
30 En hij maakt daarvan de voetstukken voor de opening van de tent van de afspraak, en het koperen altaar en het koperen rooster dat er bij hoort, en alle voorwerpen van het altaar,
31 en de voetstukken van de hof, rondom, en de voetstukken van de poort van de hof, en alle pinnen van de verblijfplaats en alle pinnen van de hof, rondom.

Terug naar de indexpagina
Naar Exodus 39
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.