Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Exodus
Hoofdstuk 39

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En van het blauw en het purper en het herhaald gedompelde karmozijn maakten zij kleurig geweven kledingstukken voor het verrichten van de dienst in de heilige plaats. En zij maakten de kledingstukken van heiligheid die voor AšronAšron = lichtbrenger waren, zoals JAHWEH aan MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf.
2 En hij maakte de efod van goud, blauw en purper en herhaald gedompelde karmozijn en getwijnd zijde glanzende batist.
3 En zij stampten dunne metaalbladen van het goud en hij sneed snoeren af om verwerkt te worden in het midden van het blauw en in het midden van het purper en in het midden van het herhaald gedompelde karmozijn en in het midden van het glanzende batist, het handwerk van een ontwerper.
4 En zij maakten er schouderstukken voor, die samenvoegen. Aan twee van zijn einden werd het samengevoegd.
5 En de ontworpen band van zijn efod, die er op was, hoorde er bij, zoals zijn handwerk van goud, blauw en purper en herhaald gedompeld karmozijn en getwijnd glanzend batist, zoals JAHWEH aan MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf.
6 En zij maken de onyxstenen, rondom gevat in omlijstingen van goud, ingegraveerd wordend met ingraveringen van een zegel, met de namen van de zonen van IsraŽlIsrael = strijder van God .
7 En hij plaatst ze op de schouderstukken van de efod, stenen van herinnering voor de zonen van IsraŽlIsrael = strijder van God , zoals JAHWEH aan MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf.
8 En hij maakt het borstschild, het handwerk van een ontwerper, zoals het handwerk van een efod, van goud, blauw en purper en herhaald gedompeld karmozijn en getwijnde glanzende batist.
9 Vierkant zijnde werd het verdubbeld. Zij maken het borstschild. Een span is zijn lengte en een span is zijn breedte, verdubbeld zijnde.
10 En zij vullen hem met vier rijen van steen: een rij van rode jaspis, chrysoliet en smaragd, de ene rij.
11 En de tweede rij: granaatsteen, saffier en diamant.
12 En de derde rij: hyacint, agaat en amethist.
13 En de vierde rij: topaas, onyx en jaspis, rondom gevat in omlijstingen van goud in hun vullingen.
14 En de stenen met daarop de namen van de zonen van IsraŽlIsrael = strijder van God waren er twaalf, naar hun namen. Er waren ingraveringen van een zegel op elk daarvan, naar zijn naam, naar de twaalf stammen.
15 En zij maken op het borstschild gevlochten kettinkjes, een scheidslijn, handwerk van touw van zuiver goud.
16 En zij maken twee omlijstingen van goud en twee ringen van goud en zij doen de twee ringen aan de twee einden van het borstschild.
17 En zij doen de twee gouden touwen aan de twee ringen aan de einden van het borstschild.
18 En de twee einden van de twee touwen doen zij aan de twee omlijstingen, en zij doen ze aan de schouderstukken van de efod, tegenover hun aangezicht.
19 En zij maken twee ringen van goud en zij plaatsen die op de twee einden van het borstschild, op de zoom er van, die aan de overkant van de efod is, aan de binnenzijde.
20 En zij maken twee ringen van goud en zij doen die op de twee schouderstukken van de efod, aan de onderkant, tegenover hun aangezicht, overeenstemmend met hun aansluiting van bovenaf met de ontworpen band van de efod.
21 En zij rijgen het borstschild vast met zijn ringen aan de ringen van de efod, met een blauw snoer, zodat het over de ontworpen band van de efod komt. En het borstschild wordt niet verschoven van de efod, zoals JAHWEH aan MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie geeft.
22 En hij maakt het staatsiegewaad van de efod, handwerk van een wever, geheel van blauw.
23 En de split van het staatsiegewaad is in het midden, zoals de split van een wapenrok, met rondom de split een zoom, zodat hij niet wordt gescheurd.
24 En zij maken granaatappels van blauw en van purper en van herhaald gedompelde karmozijn, getwijnd zijnde, op de slippen van het staatsiegewaad.
25 En zij maken belletjes van zuiver goud en zij doen de belletjes in het midden van de granaatappels, op de slippen van het staatsiegwaad, rondom, in het midden van de granaatappels,
26 een belletje en een granaatappel, een belletje en een granaatappel, aan de slippen van het staatsiegewaad mantel, rondom, om dienst te verrichten, zoals JAHWEH aan MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf.
27 En zij maken de tunieken van glanzend batist, handwerk van een wever, voor AšronAšron = lichtbrenger en voor zijn zonen,
28 en de tulband van glanzend batist en de prachtige mutsen van glanzend batist en korte broeken van linnen, getwijnd zijnd glanzend batist,
29 en de sjerp van glanzend batist en blauw en purper en herhaald gedompelde karmozijn, handwerk van een borduurder, zoals JAHWEH MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf.
30 En zij maken de bloesem van het onderscheidingsteken van de heiligheid van zuiver goud en zij schrijven daarop een schrift van ingraveringen van een zegel: Heiligheid voor JAHWEH.
31 En zij doen er een snoer van blauw op, om het op de tulband te doen, van onder tot boven, zoals JAHWEH aan MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf.
32 En alle dienst van de verblijfplaats van de tent van de afspraak wordt beŽindigd. En de zonen van IsraŽlIsrael = strijder van God doen alles wat JAHWEH MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf. Zo deden zij.
33 En zij brengen de verblijfplaats bij MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, de tent en al zijn voorwerpen, zijn schakels, zijn raamwerkdelen en zijn dwarsbalken en zijn kolommen en zijn voetstukken,
34 en de bedekking van huiden van de rammen, die rood gemaakt zijn, en de bedekking van de hemelsblauwen en het gordijn van het deurgordijn,
35 de kist van het getuigenis en zijn draagstokken en de beschutplaats, [Commentaar]
Commentaar Ė W. Janse

De meeste vertalingen hebben hier "verzoendeksel." Echter, het Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt, kaporeth, duidt meer op beschermen dan op bedekken door verzoening. Het woord, kaporeth, is afgeleid van kaphar, wat beschermen betekent. De gedachte achter "beschermdeksel" is dat als er geen deksel op de kist van het verbond gezeten zou hebben, de wet open zou hebben gelegen en dat dan de wet zonder pardon alle overtredingen van de wet zou hebben veroordeeld. Er zou niemand overleefd hebben. Daarom beschermde het beschermdeksel de IsraŽlieten tegen de harde werking van de wet.


36 de tafel met al zijn voorwerpen en het brood van de aanwezigheid,
37 de zuivere lampenstandaard met haar lampen, lampen van de opstelling, en al haar voorwerpen en de olie van de lichtgever,
38 en het gouden altaar en de zalfolie en de wierook van de specerijen en het deurgordijn van de opening van de tent,
39 het koperen altaar en het rooster van koper, dat er voor is, zijn draagstokken en al zijn voorwerpen, het wasvat en zijn onderstel,
40 de gedrapeerde gordijnen van de hof en haar kolommen en haar voetstukken, en het deurgordijn van de poort van de hof, zijn koorden en haar pinnen, en alle voorwerpen van de dienst van de verblijfplaats, voor de tent van de afspraak,
41 de geweven kleurige kledingstukken om dienst te verrichten in de heilige plaats, de kledingstukken van de heiligheid voor AšronAšron = lichtbrenger, de priester, en de kledingstukken van zijn zonen, om als priester te dienen.
42 Naar alles wat JAHWEH aan MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf, zo deden de zonen van IsraŽlIsrael = strijder van God heel de dienst.
43 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen ziet heel het werk, en aanschouw!, zij deden het zoals JAHWEH instructie gaf, zo deden zij. En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zegent hen.

Terug naar de indexpagina
Naar Exodus 40
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.