Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
EzechiŽl
Het boek EzechiŽl is waarschijnlijk geschreven
tussen 593 en 565 voor Christus,
tijdens de Babylonische ballingschap van de Joden.

Hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 En Hij zei tot mij: Zoon van de mens, sta op jouw voeten en Ik zal met jou spreken!
2 En de geest kwam in mij terwijl Hij tot mij sprak. En hij deed mij op mijn voeten staan en ik hoorde iemand tot mij spreken.
3 En Hij zei tot mij: Zoon van de mens, Ik zend jou tot de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God, tot naties, de rebellen die tegen Mij in opstand kwamen; zij en hun vaders overtraden tegen Mij tot aan deze zelfde dag.
4 En de zonen zijn halsstarrigen van aangezicht en ontoegevenden van hart. Ik zend jou tot hen en jij zegt tot hen: Zo zegt mijn Heer JAHWEH!
5 En zij, hetzij zij luisteren en hetzij zij nalaten (want zij zijn een huis van rebellie), weten dat er een profeet in hun midden is.
6 En jij, zoon van de mens, het moet niet zo zijn dat jij voor hen vreest en voor hun woorden. Het moet niet zo zijn dat jij vreest, want brandnetels en palmdoornen zijn met jou en jij woont bij schorpioenen. Het moet niet zo zijn dat jij voor hun woorden vreest en door hun gezichten moet jij niet ontsteld worden, want zij zijn een huis van rebellie.
7 En jij zal Mijn woorden tot hen spreken, hetzij zij luisteren en hetzij zij nalaten, want zij zijn rebels.
8 En jij, zoon van de mens, hoor wat Ik tot jou spreek! Het moet niet zo zijn dat jij rebels wordt zoals het huis van de rebellie. Doe jouw mond wijd open en eet wat Ik aan jou geef.
9 En ik keek, en aanschouw, een hand werd tot mij gezonden en aanschouw, daarin is een boekrol!
10 En Hij spreidde die voor mijn aangezicht uit en zij was beschreven aan de voorkant en achterkant. En er waren klaagliederen en droevige woorden en een weeklacht op geschreven. En ik nam* aan de rechterhand van Die op de troon zit een rol waar, van voren en van achteren beschreven, verzegeld met zeven zegels. (SW)[Openb. 5:1]

Terug naar de indexpagina
Naar EzechiŽl 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.