Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
EzechiŽl
Het boek EzechiŽl is waarschijnlijk geschreven
tussen 593 en 565 voor Christus,
tijdens de Babylonische ballingschap van de Joden.

Hoofdstuk 42

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 En hij deed mij uitgaan naar de buitenste hof, de weg naar de weg van het noorden, en hij bracht mij naar het vertrek dat tegenover het afgescheiden gebied was en die tegenover het bouwwerk naar het noorden was.
2 En voor de voorzijde was de lengte honderd ellen bij het portaal van het noorden en de breedte was vijftig ellen.
3 Tegenover de twintig ellen van de binnenste hof en tegenover het plaveisel van de buitenste hof was een richelwerk voor het aangezicht van richelwerk, in drie niveaus.
4 En voor het aangezicht van de vertrekken was een gang van tien ellen breedte naar het binnenste, een weg van ťťn el. En hun portalen waren naar het noorden.
5 En de bovenste vertrekken waren afgekort, want de richelwerken van de onderste niveaus en van de middelste niveaus van het bouwwerk konden het gewicht niet dragen,
6 want zij waren drie niveaus, en er waren voor hen geen kolommen zoals de kolommen van de hoven. Vanwege dit werden ze afgeleid van de onderste niveaus en van de middelste niveaus, vanaf de aarde.
7 En de ommuring die aan de buitenzijde was, overeenstemmend met de vertrekken, aan de weg van de buitenste hof, vůůr het aangezicht van de vertrekken, zijn lengte was vijftig ellen.
8 Want de lengte van de vertrekken, die aan de buitenste hof, was vijftig ellen. En aanschouw, die voor het aangezicht van de tempel was honderd ellen.
9 En beneden deze vertrekken was de ingang voor hen die binnenkomen van het oosten, uit de buitenste hof.
10 In de breedte van de ommuring van de hof van de weg van het oosten voor het aangezicht van het afgescheiden gebied en voor het aangezicht van het bouwwerk waren andere vertrekken,
11 en er was een weg vůůr hen. Zij waren zoals de verschijning van de vertrekken die aan de weg van het noorden zijn. Zoals hun lengte, zo was hun breedte en al hun uitgangen en als hun gebruikelijke maten en als hun portalen.
12 En wat betreft de portalen van de vertrekken die aan de weg van het zuiden zijn, er was een portaal aan het hoofd van de weg, de weg met zicht op de ommuring van bescherming, de weg van het oosten, wanneer men er binnen komt.
13 En hij zei tot mij: De vertrekken van het noorden en de vertrekken van het zuiden, die voor het aangezicht van het afgescheiden gebied zijn, zij zijn vertrekken van de heiligheid, daar waar de priesters die nabij JAHWEH zijn de heiligheden van de heilige offers zullen eten. Daar zullen zij de heiligheden van de heilige offers achterlaten, en het erkenningsoffer en het zonde-offer en het schuldoffer, want de plaats is heilig.
14 Wanneer de priesters binnen komen, dan zullen zij niet vanaf de heilige plaats uitgaan naar de buitenste hof. Want daar zullen zij hun kledingstukken achterlaten waarin zij dienst verrichten, want zij zijn heiligheid. En zij zullen andere kledingstukken aandoen en zij naderen tot waar het volk is.
15 En hij beŽindigde het nemen van de afmetingen van het binnenste huis en hij deed mij uitgaan via de weg van de poort die naar de weg van het oosten ziet. En hij mat hem, rondom, rondom.
16 Hij mat naar de windrichting van het oosten met het riet van de maat: vijfhonderd riet-ellen, met het riet van de maat, rondom.
17 In de windrichting van het noorden mat hij: vijfhonderd riet-ellen, met het riet van de maat, rondom.
18 In de windrichting van het zuiden mat hij: vijfhonderd riet-ellen, met het riet van de maat.
19 Hij keerde om in de windrichting van het westen en hij mat vijfhonderd riet-ellen, met het riet van de maat.
20 Naar vier windrichtingen mat hij hem. Hij had een muur, rondom, rondom, met een lengte van vijfhonderd en een breedte van vijfhonderd, scheiding makend tussen de heiligheid en ongewijdheid.

Terug naar de indexpagina
Naar EzechiŽl 43
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.