Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Genesis
hoofdstuk 2


   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 En de hemelen en de aarde en heel hun leger werden voltooid.
2 En Elohim voltooide in de zevende dag Zijn werk dat Hij deed en Hij hield in de zevende dag op met al Zijn werk dat Hij deed. [Commentaar]

De Hebreeuwse tekst heeft hier "zevende dag," maar de Septuagint heeft hier "zesde dag." Omdat de vertaling de Hebreeuwse (Masoretische) tekst volgt, is hier gekozen voor "zevende dag."


3 En Elohim zegende de dag van de zevende en Hij heiligde hem, omdat Hij in hem ophield met al Zijn werk dat Elohim schiep om te maken. Want in zes dagen maakte JAHWEH de hemelen en de aarde, de zee en alles wat er in is. En Hij stopte in de zevende dag. Daarom zegent JAHWEH de dag van de sabbat en heiligt Hij hem. (SW)[Exo. 20:11]
4 Deze zijn de chronologische verslagen van de hemelen en de aarde, toen zij werden geschapen in de dag dat Elohim aarde en hemelen maakte.
5 En elke struik van het veld was nog niet op de aarde, en enig kruid van het veld ontsproot nog niet, want JAHWEH Elohim deed niet regenen op de aarde en er was geen mens om de grond te dienen.
6 En een mist ging op vanaf de aarde en die irrigeerde heel de oppervlakte van de grond.
7 En JAHWEH Elohim gaf vorm aan de mens van losse aarde van de grond en Hij blies adem van levenmv in zijn neusgaten. En de mens is een levende naar de ziel. En zo ook werd het geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel, de laatste Adam een levendmakende geest. (SW)[1Kor. 15:45] [Commentaar]

Het woord dat hier met "adem" wordt vertaald is het Hebreeuwse "neshama", niet "rouach," wat geest betekent. Er zit aan dit woord "neshama" ook iets vast van geweten. Het is dat innerlijke in de mens dat, naast het instandhouden van de mens, ook Gods schepping respecteert.

Bron: Date Gorter


8 En JAHWEH Elohim plantte een tuin in EdenEden = hof / genoegen, vanaf het oosten, en Hij plaatste daar de mens die Hij vorm gaf.
9 En JAHWEH Elohim deed uit de grond elke boom uitspruiten, begeerd wordend tot zicht en goed tot voedsel, en de boom van het levenmv in het midden van de tuin, en de boom van de kennis van goed en kwaad. En Elohim zegent hen, zeggend: Weest vruchtbaar en neemt toe en vult de wateren in de zeeën en de vogel zal toenemen op het land. (SW)[Gen. 3:22]
10 En een rivier ging uit vanaf EdenEden = hof / genoegen om de tuin te irrigeren en van daar ging hij uit elkaar en hij was tot vier hoofdstromen.
11 De naam van de ene was PisonPison = stroom. Deze was het die heel het land van de ChawilaChawila = zandland omringde, daar waar het goud was,
12 en het goud van het land was goed. Daar was de parel en de steen van de onyx.
13 En de naam van de tweede rivier was GihonGihon = de bruisende. Deze omringde heel het land van KushKush = in het Hebreeuws altijd uitgesproken als Koesj.
Kush = de oudste zoon van Cham
.
14 En de naam van de derde rivier was HiddekelHiddekel is de Tigris . Deze ging ten oosten van AssurAssur = vlakte. En de vierde rivier was de EufraatEufraat = zoet water.
15 En JAHWEH Elohim nam de mens en deed hem zich vestigen in de tuin van EdenEden = hof / genoegen, om haar te dienen en haar te bewaken.
16 En JAHWEH Elohim gaf instructie aan de mens, zeggend: "Vanaf elke boom van de tuin eet jij om te eten,
17 maar vanaf de boom van de kennis van goed en kwaad, vanaf hem eet jij niet. Want in de dag van jouw eten sterf jij stervend."
18 En JAHWEH Elohim zei: "Het is niet goed voor de mens dat hij alleen is. Ik maak voor hem een helper, als voor hé m."
19 En JAHWEH Elohim gaf vanaf de grond vorm aan elk dier van het veld en al wat vliegt in de hemelen en Hij bracht ze tot de mens om te zien hoe hij ze noemt. En alles wat de mens een levende ziel noemde, dat was zijn naam.
20 En de mens noemde namen tot elk beest en tot wat vliegt in de hemelen en tot elk dier van het veld. Maar voor Adam vond hij geen helper als voor hé m.
21 En JAHWEH Elohim deed een verdoving op de mens vallen en hij sliep. En Hij nam é é n van zijn hoekige organen en Hij omsloot het vlees in haar plaats.
22 En JAHWEH Elohim bouwde het hoekige orgaan, dat Hij nam van de mens, tot een vrouw en Hij bracht haar tot de mens.
23 En de mens zei: "Deze is ditmaal bot vanaf mijn botten en vlees vanaf mijn vlees." Deze noemde hij vrouw, omdat deze vanaf de man werd genomen. want Adam werd eerst vorm gegeven, daarna Eva, (SW)[1Tim. 2:13]
24 Vanwege dit verlaat een man zijn vader en zijn moeder en kleeft hij aan aan zijn vrouw, en zij zijn tot é é n vlees. In plaats daarvan zal een mens de vader en de moeder verlaten en zal samengevoegd worden met zijn vrouw, en de twee zullen tot é é n vlees zijn. (SW)[Efe. 5:31]
25 En zij beiden, de mens en zijn vrouw, waren naaktmv, en zij schaamden zich niet.Terug naar de indexpagina
Naar Genesis 3
   


© www.schriftwoord.nl