Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Genesis
Hoofdstuk 3

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En de slang was de sluwste van elk dier van het veld dat JAHWEH Elohim maakte. En hij zei tot de vrouw: "Zei Elohim inderdaad: 'Jullie zullen niet eten van elke boom van de tuin'"?En de grote draak werd uitgeworpen, de oude slang die duivel en Satan word genoemd, de misleidende de hele bewoonde aarde. Hij werd geworpen op de aarde en zijn boodschappers werden met hem geworpen (SW)[Open. 12:9]
2 En de vrouw zei tot de slang: "Wij mogen eten van de vrucht van de bomen van de tuin,
3 maar van de vrucht van de boom die in het midden van de tuin is zei Elohim: 'Jullie zullen van hem niet eten en jullie zullen hem niet aanraken, opdat jullie niet sterven'."
4 En de slang zei tot de vrouw: "Jullie zullen niet stervend sterven,
5 want Elohim weet dat in de dag dat jullie vanaf hem eten, jullie °ogen worden ontsloten, en jullie zijn als Elohim, wetenden van goed en kwaad."
6 En de vrouw zag dat de boom goed voor voedsel was en dat hij een hunkering wa voor de ogen en dat de boom te begeren was tot inzicht krijgen. En zij nam van zijn vrucht en zij at. En zij gaf ook aan haar man en hij at met haar.
7 En de ogen van hen beiden werden ontsloten en zij wisten dat zij naaktmv waren. En zij naaiden bladeren van de vijg aan elkaar en zij maakten voor zichzelf gordelrokjes.
8 En zij hoorden het geluid van JAHWEH Elohim, wandelend in de tuin in de wind van de dag. En de mens en zijn vrouw verscholen zich voor het gezicht van JAHWEH Elohim, te midden van de bomen van de tuin.
9 En JAHWEH Elohim ripe tot de mens en Hij zei tot hem: "Waar ben je?"
10 En hij zei: "Ik hoorde Uw geluid in de tuin en ik vreesde omdat ik naakt ben, en ik verschool mij."
11 En Hij zei: "Wie vertelde jou dat je naakt bent? At jij van de boom waarvan Ik jou instructie gaf niet te eten?"
12 En de mens zei: "De vrouw, die U mij gaf, zij was bij mij, zij gaf mij vanaf de boom en ik at."
13 En JAHWEH Elohim zei tot de vrouw: "Wat is dit wat je deed?" En de vrouw zei: "De slang, hij verleidde mij en ik at." en niet Adam werd verleid, maar de vrouw, misleid zijnde, is in overtreding geraakt. (SW)[1Tim. 2:14]
14 En JAHWEH Elohim zei tot de slang: "Omdat jij dit deed, vervloektvervloekt wil hier zeggen: achter gesteld ten opzichte van anderen zal jij zijn van elk beest en van elk dier van het veld. Op jouw torso ga jij en losse aarde eet jij, alle dagen van jouw levenmv.
15 En vijandschap stel Ik tussen jou en tussen de vrouw, en tussen jouw zaad en tussen haar Zaad. Hij kwetst jouw hoofd en jij kwetst Zijn hiel." En de draak is boos op de vrouw en ging weg om te strijden met de rest van haar zaad, die de voorschriften van God houden en het getuigenis van Jezus hebben (SW)[Open. 12:17]
16 Tot de vrouw zei Hij: "Ik vermeerder, ja vermeerder jouw verdriet en jouw zwangerschap. In moeizame arbeid baar jij zonen. En tot jouw man is jouw impuls en hij heerst over jou."
17 En tot Adam zei Hij: "Omdat jij luisterde naar de stem van jouw vrouw en jij at vanaf de boom waarvan Ik jou instructie gaf, zeggende dat jij niet van hem zal eten, zal de grond vervloekt zijn vanwege jou. Na moeizame arbeid eet jij van haar, alle dagen van jouw levenmv. Want aan de vruchteloosheid was de schepping onderworpen, niet vrijwillig, maar door Hem onderwerpende, in de verwachting (SW)[Rom. 8:20]
18 En doorn en onkruid zullen voor jou ontspruiten en jij eet het kruid van het veld.
19 In het zweet van jouw neusgaten zal jij brood eten, tot jouw terugkeren naar de grond, vanwaar jij genomen werd. Want jij werd genomen van losse aarde en naar losse aarde keer jij terug." Allen gaan naar é é n plaats. Allen kwamen van de losse aarde en allen keren terug naar de losse aarde.(SW)[Pred. 3:20]
20 En de mens noemde de naam van zijn vrouw EvaEva = levende, want zij was de moeder van elke levende.
21 En JAHWEH Elohim maakte voor Adam en voor zijn vrouw tunieken van huid, en Hij kleedde hen.
22 En JAHWEH Elohim zei: "Aanschouw de mens, hij is als é é n van ons, wetend van goed en kwaad. En nu, opdat hij niet zijn hand zendt en hij ook neemt van de boom van het levenmv en hij eet en hij leeft tot de aion." Gelukkig die hun gewaden spoelen, opdat hun autoriteit zal zijn op het hout van het leven en zij via de poortgebouwen tot in de stad zullen binnenkomen. (SW)[Open. 22:14]
23 En JAHWEH Elohim zond hem vanuit de tuin van EdenEden = hof / genoegen om de grond te dienen daar waar hij was genomen.
24 En Hij dreef de mens uit en Hij deed de cherubs verblijven ten oosten van de tuin van Edenhof / genoegen met de vlam van het zwaard dat zichzelf keert, om de weg naar de boom van het levenmv te bewaken.


Terug naar de indexpagina
Naar Genesis 4
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.