Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Genesis
Hoofdstuk 4

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En de mens kende EvaEva = levende, zijn vrouw, en zij werd zwanger en zij baarde KaïnKaïn = smid (naar de klank verwant met 'verwerven'). En zij zei: "Ik verwierf een man met JAHWEH!"
2 En zij ging verder met het baren van zijn broeder, AbelAbel = ademtocht, ijdelheid. En AbelAbel = ademtocht, ijdelheid was herder van kleinvee en KaïnKaïn = smid (naar de klank verwant met 'verwerven') diende de grond.
3 En het gebeurde aan het einde van dagen en KaïnKaïn = smid (naar de klank verwant met 'verwerven') bracht van de vrucht van de grond een erkenningsoffer aan JAHWEH.
4 Ook AbelAbel = ademtocht, ijdelheid bracht van de eerstelingen van zijn kleinvee en van hun vet. En JAHWEH sloeg acht op AbelAbel = ademtocht, ijdelheid en op zijn erkenningsoffer. Door geloof offert Abel meer offers aan God dan Kaïn, door welke hij getuigenis kreeg dat hij rechtvaardig was, God van zijn naderingsgeschenken getuigend, en hierdoor, hoewel stervend, spreekt hij nog steeds (SW)[Hebr. 11:4]
5 En op KaïnKaïn = smid (naar de klank verwant met 'verwerven') en op zijn erkenningsoffer sloeg Hij geen acht. En KaïnKaïn = smid (naar de klank verwant met 'verwerven')'s boosheid was uitermate heet. En zijn gezicht viel van hem.
6 En JAHWEH zei tot KaïnKaïn = smid (naar de klank verwant met 'verwerven'): "Waarom is jouw boosheid heet? En waarom is jouw gezichtmv gevallen?
7 Indien je goed deed, zou je het niet opheffen? En indien je niet goed deed, leg een zonde-offer neer voor het portaal. Voor jou is het een impuls en jij heerst over hem."
8 En KaïnKaïn = smid (naar de klank verwant met 'verwerven') sprak met AbelAbel = ademtocht, ijdelheid, zijn broeder. En het gebeurde bij hun in het veld zijn dat KaïnKaïn = smid (naar de klank verwant met 'verwerven') opstond tegen AbelAbel = ademtocht, ijdelheid, zijn broeder, en hij hem doodde. zodat over jullie alle rechtvaardig bloed zal komen, uitgestort op de aarde, van het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharias, zoon van Barachias, die jullie vermoordden tussen de tempel en het altaar (SW)[Matt. 23:35]
9 En JAHWEH zei tot KaïnKaïn = smid (naar de klank verwant met 'verwerven'): "Waar is AbelAbel = ademtocht, ijdelheid, jouw broeder?" En hij zei: "Ik weet het niet! Ben ik oppasser van mijn broeder?"
10 En Hij zei: "Wat deed je? De stem van het bloedmv van jouw broeder schreeuwt tot Mij vanaf de grond! Door geloof offert Abel meer offers aan God dan Kaïn, door welke hij getuigenis kreeg dat hij rechtvaardig was, God van zijn naderingsgeschenken getuigend, en hierdoor, hoewel stervend, spreekt hij nog steeds (SW)[Hebr. 11:4]
11 En nu, vervloekt ben je, weg vanaf de grond die haar mond wijd open doet om het bloedmv van jouw broeder van jouw hand tot zich te nemen.
12 Wanneer jij de grond dient zal zij niet doorgaan jou van haar energie te geven. Dolend en zwervend ben jij op de aarde."
13 En KaïnKaïn = smid (naar de klank verwant met 'verwerven') zei tot JAHWEH: "Mijn verdorvenheid is te groot om te dragen.
14 Aanschouw, U drijft mij vandaag uit vanaf de oppervlakte van de grond en vanaf Uw aangezichtmv word ik verborgen, en ik ben een dolende en een zwervende op de aarde. En indien iemand mij vind, hij doodt mij."
15 En JAHWEH zei daarom tot hem: "Iemand die KaïnKaïn = smid (naar de klank verwant met 'verwerven') doodt, zevenvoudig wordt hij gewroken!" En JAHWEH plaatste voor KaïnKaïn = smid (naar de klank verwant met 'verwerven') een teken, zodat iemand die hem vindt hem niet zal neerslaan.
16 En KaïnKaïn = smid (naar de klank verwant met 'verwerven') ging uit van voor het gezicht van JAHWEH en hij woonde in het land van NodNod = vlucht, ten oosten van Eden.
17 En KaïnKaïn = smid (naar de klank verwant met 'verwerven') kende zijn vrouw en zij werd zwanger. En zij baarde HenochHenoch = toegewijd, leraar. En hij bouwde een stad en noemde de naam van de stad naar de naam van zijn zoon, HenochHenoch = toegewijd, leraar.
18 En aan HenochHenoch = toegewijd, leraar werd IradIrad = snel geboren. En IradIrad = snel verwekte MechujaelMehujael = leven doet God. En MechujaelMechujael = leven doet God verwekte MetusaelMetusael = man van God en MetusaelMetusael = man van God verwekte LamechLamech = krijger.
19 En LamechLamech = krijger nam tot zichzelf twee vrouwen. De naam van de ene was AdaAda = sieraad. En de naam van de tweede was ZillaZilla = bescherming.
20 En AdaAda = sieraad baarde JabalJabal = bewegen, leiden. Hij was de vader van de tentbewoners en van de veehoeders.
21 En de naam van zijn broeder was JubalJubal = ramshoren. Hij was de vader van elk die de harp en de herdersfluit hanteert.
22 En ook ZillaZilla = bescherming, zij baarde Tubal-KaïnTubal-Kaïn = wereld van Kaïn of wereld van de smid, de smid van elk koperen en ijzeren werktuig. En de zuster van Tubal-KaïnTubal-Kaïn = wereld van Kaïn of wereld van de smid was NaämaNaäma = vriendelijk.
23 En LamechLamech = krijger zei tot zijn vrouwen, AdaAda = sieraad en ZillaZilla = bescherming: "Hoort naar mijn stem, vrouwen van LamechLamech = krijger! Geeft gehoor aan wat ik zeg! Want ik doodde een man vanwege mijn verwonding en een jongen vanwege mijn striem.
24 Want KaïnKaïn = smid (naar de klank verwant met 'verwerven') wordt zevenvoudig gewroken, en LamechLamech = krijger zeventig en zeven."
25 En Adammens - rood - rode aarde kende opnieuw zijn vrouw en zij baarde een zoon, en zij noemde zijn naam: SethSeth = plaatsvervanger, "Want Elohim stelde voor mij een ander zaad, in plaats van AbelAbel = ademtocht, ijdelheid, want KaïnKaïn = smid (naar de klank verwant met 'verwerven') doodde hem."
26 En ook aan SethSeth = plaatsvervanger werd een zoon geboren en hij noemde zijn naam: EnosEnos = sterfelijk. Dan wordt begonnen aan te roepen in de naam van JAHWEH.


Terug naar de indexpagina
Naar Genesis 5
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.