Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jozua
Hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 En JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt, zoon van NunNun = vis, zendt vanuit SittimSittim = acasias twee mannen, spionerend, in stilte, zeggend: "Gaat, ziet het land en JerichoJericho = ? maanstad of palmenstad." En zij gaan, en zij gaan het huis van een vrouw binnen, een prostituee, en haar naam is RachabRachab = ruim, open en zij leggen zich daar neer. Salmon nu verwekte Boaz bij Rachab, Boaz nu verwekte Obed bij Ruth, Obed nu verwekte Isai, (SW)[Matt. 1:5]
2 En tot de koning van JerichoJericho = ? maanstad of palmenstad wordt gezegd, zeggend: "Aanschouw!, mannen zijn vannacht hierheen gekomen, van de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God, om het land te verkennen."
3 En de koning van JerichoJericho = ? maanstad of palmenstad zendt tot RachabRachab = ruim, open, zeggend: "Doe de mannen die tot jou gekomen zijn uitgaan, die tot jouw huis kwamen, want zij kwamen om heel het land te verkennen."
4 En de vrouw neemt de twee mannen en zij zondert ze af, en zij zegt: "Het is correct, de mannen kwamen tot mij en ik wist niet van waar zij zijn.
5 En het gebeurt dat de poort gesloten zou worden in de duisternis en de mannen gingen weg, ik weet niet waarheen de mannen gingen. Achtervolgt vlug, achter hen aan, opdat jullie hen inhalen."
6 En zij, zij doet hen opgaan naar het dak van het huis en zij begraaft hen in de vlasstengels, die door haar op het dak van het huis gerangschikt waren.
7 En de mannen achtervolgden hen op de weg naar de JordaanJordaan = de afdalende, over de doorwaadbare plaatsen, en zij sloten de poort achter hen, toen de achtervolgers achter hen uitgingen.
8 En voordat zij gingen liggen kwam zij naar boven, tot hen, op het dak van het huis,
9 en zij zei tot de mannen: "Ik weet dat JAHWEH aan jullie het land gaf en dat de angst voor jullie op ons viel en dat alle inwoners van het land ontbonden geworden zijn voor jullie aangezichten.
10 Want wij hoorden dat JAHWEH het watermv van de Zee van het Rietgras deed opdrogen voor jullie aangezichten bij jullie uitgaan uit EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn), en wat jullie deden met de twee koningen van de Amorieten, die aan de overkant van de JordaanJordaan = de afdalende waren, met SichonSichon = krijger en met OgOg = met lange hals, die jullie verdoemden. En Mozes strekt zijn hand uit over de zee. En JAHWEH bracht een sterke oostenwind over de zee, heel de nacht. En Hij maakt de zee tot droog gelegd gebied en de wateren worden gespleten. (SW)[Exo. 14:21] 23 En Sihon staat IsraŽl niet toe zijn grens te passeren. En Sihon brengt heel zijn volk bijeen en hij trekt uit om IsraŽl te ontmoeten in de wildernis. En hij komt in de buurt van Jahaz en hij vecht tegen IsraŽl.
24 En IsraŽl slaat hem met de rand van het zwaard en neemt zijn land in bezit, van de Arnon tot zover als de Jabbok, tot zover als de zonen van Ammon, want de grens van de zonen van Ammon is sterk.
25 En IsraŽl neemt al deze steden. En IsraŽl verblijft in alle steden van de Amoriet, in Hesbon en in al haar buitenwijken. (SW)
[Num. 21:23-25]

11 En wij hoorden en ons hart smolt, en er stond niet nog een geest op in een man, van voor jullie aangezicht, want JAHWEH, jullie Elohim, Hij is Elohim in de hemelen, boven, en op de aarde, beneden.
12 En nu, zweert alstublieft tot mij, bij JAHWEH, omdat ik vriendelijkheid met jullie deed, dat jullie, ook jullie, vriendelijkheid doen met het huis van mijn vader en jullie mij een teken van betrouwbaarheid geven.
13 En behouden jullie mijn vader in leven en mijn moeder en mijn broeders en mijn zusters, en alles wat tot hen behoort, en redden jullie onze zielen van de dood."
14 En de mannen zeggen tot haar: "Onze ziel is in plaats van die van jullie, om te sterven. Indien jullie deze zaak van ons niet vertellen, wanneer het gebeurt dat JAHWEH ons het land geeft, dan doen wij met jou vriendelijkheid en trouw."
15 En zij doet hen neerdalen met een touwlijn, door het raam, want haar huis was op de zijmuur van de stadsmuur, en zij woonde in de muur.
16 En zij zegt tot hen: "Gaat naar het gebergte, anders komen de achtervolgers jullie tegen, en verschuilt je daar drie dagen, totdat achtervolgers terugkeren, en daarna gaan jullie op jullie weg.
17 En de mannen zeggen tot haar: "Wij zijn gevrijwaarden van deze eed van jou die jij ons deed zweren.
18 Aanschouw! Wij komen in het land. Jij zal deze koordlijn van scharlaken draad vastbinden aan het raam waaruit jij ons doet afdalen; en jouw vader en jouw moeder en jouw broeders en heel het huis van jouw vader zal jij bij jou verzamelen, in het huis.
19 En het gebeurt dat iedereen die uitgaat uit de deuren van jouw huis, naar buiten, zijn bloed is op zijn hoofd en wij zijn gevrijwaarden. En iedereen die met jou is in het huis, zijn bloed is op ons hoofd indien een hand tegen hem zal komen.
20 Maar indien jij deze zaak van ons vertelt, dan worden wij gevrijwaarden van jouw eed, die jij ons deed zweren."
21 En zij zegt: "Zoals jullie woorden, zo is het." En zij zendt hen heen en zij gaan. En zij bindt de koordlijn van het scharlaken aan het raam.
22 En zij gaan en zij komen bij het gebergte, en zij zitten daar drie dagen, totdat de achtervolgers terugkeerden. En de achtervolgers zoeken op heel de weg, maar zijn vinden niets.
23 En de twee mannen keerden terug en zij daalden van het gebergte af, en zij staken over en zij kwamen bij JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt, zoon van NunNun = vis, en zij verhaalden hem al hun bevindingen.
24 En zij zeiden tot JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt: "JAHWEH geeft heel het land in onze hand, en ook: alle inwoners van het land werden ontbonden voor onze aangezichten."

Terug naar de indexpagina
Naar Jozua 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.