Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jozua
Hoofdstuk 17

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 En het lot is voor het stamhuis van ManasseManasse = die doet vergeten want hij is de eerstgeborene van JozefJozef = JAH moge mij (er nog een andere zoon) aan toevoegen. Voor wat MachirMachir = verkochte = huursoldaat betreft, de eerstgeborene van ManasseManasse = die doet vergeten, vader van GileadGilead = oneffen terrein of steenhoop der getuigenis, want hij was een man van oorlog. En GileadGilead = oneffen terrein of steenhoop der getuigenis en BasanBasan = effen terrein, zonder stenen werden voor hem.
2 En het wordt voor de zonen van ManasseManasse = die doet vergeten die resteerden, voor hun families, voor de zonen van AbiŽzerAbiŽzer = en voor de zonen van ChelekChelek = deel en voor de zonen van AsriŽlAsriŽl = heerser is God en voor de zonen van SechemSechem = rug of schouder en voor de zonen van CheferChefer = put en voor de zonen van SemidaSemida = De Naam (-GOD) weet; dezen zijn de zonen van ManasseManasse = die doet vergeten, zoon van JozefJozef = JAH moge mij (er nog een andere zoon) aan toevoegen, de mannelijken, naar hun families.
3 En wat SelofchadSelofchad = bescherming is de Gevreesde, zoon van HeferHefer = put, zoon van GileadGilead = oneffen terrein of steenhoop der getuigenis, zoon van MachirMachir = verkochte = huursoldaat, zoon van ManasseManasse = die doet vergeten, betreft, voor hem zijn er geen zonen, maar alleen dochters. En deze zijn de namen van zijn dochters: MachlaMachla = dorheid, ziekte en NoaNoa = beweging, ChoglaChogla = patrijs, MilkaMilka = koningin en TirsaTirsa = lieflijk.
4 En zij naderen voor het aangezicht van EleazerEleazer = God is hulp, de priester, en voor het aangezicht van JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt, zoon van NunNun = vis, en voor de aangezichten van de vorsten, zeggend: "JAHWEH gaf MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie een lotbezit aan ons te geven temidden van onze broeders," en hij geeft aan hen, op bevel van JAHWEH, een lotbezit temidden van de broeders van hun vader. 1 En de dochters van Zelofehad, zoon van Hefer, zoon van Gilead, zoon van Machir, zoon van Manasse, naar de families van Manasse, zoon van Jozef, komen naderbij. En dit zijn de namen van zijn dochters: Mahlah, Noah, en Milcha en Tirzah.
2 En zij staan voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht van Eleazar en voor de aangezichten van de prinsen en voor heel de vergadering, bij de ingang van de tent van de afspraak, zeggend:
3 Onze vader stierf in de wildernis en hij was niet te midden van het gezelschap van hen die zich tegen JAHWEH stelden, in het gezelschap van Korah, maar hij stierf in zijn zonde en hij kreeg geen zonen.
4 Waarom zal de naam van onze vader verminderd worden uit het midden van zijn familie? Omdat er van hem geen zoon is? Geef ons een bezit te midden van de broers van onze vader!
5 En Mozes brengt hun oordeel voor het aangezicht van JAHWEH.
6 En JAHWEH spreekt tot Mozes, zeggend:
7 Zoals de dochters van Zelofehad spreken, zal jij zeker aan hen het bezit van een lotdeel geven te midden van de broers van hun vader. En jij zorgt er voor dat het lotdeel van hun vader aan hen wordt doorgegeven. (SW)
[Num. 27:1-7]

5 En tien districten vallen toe aan ManasseManasse = die doet vergeten, afgezien van het land van GileadGilead = oneffen terrein of steenhoop der getuigenis en het BasanBasan = effen terrein, zonder stenen, dat aan de overkant van de JordaanJordaan = de afdalende is.
6 Want de dochters van ManasseManasse = die doet vergeten ontvingen een lotbezit als lotbezit temidden van zijn zonen, en het land van GileadGilead = oneffen terrein of steenhoop der getuigenis werd voor de zonen van ManasseManasse = die doet vergeten die resteerden.
7 En de grens van ManasseManasse = die doet vergeten is vanaf AserAser = geluk (wensen) tot MichmetatMichmetat = schuilplaats, dat voor SichemSichem = rug of schouder is, en de grens gaat naar het zuiden, naar de inwoners van En-TappuachTappuach = appel (of abrikoos?).
8 Voor ManasseManasse = die doet vergeten is het land van TappuachTappuach = appel of abrikoos?, maar TappuachTappuach = appel of abrikoos?, tot aan de grens van ManasseManasse = die doet vergeten, behoorde aan de zonen van EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar.
9 En de grens daalt af naar de wadi van KanaKana = riet of plaats van riet; deze steden ten zuiden van de wadi behoorden aan EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar, temidden van de steden van ManassseManassse = die doet vergeten, en de grens van ManasseManasse = die doet vergeten is vanaf het noorden van de wadi en zijn uitgangen zijn naar de zee.
10 Naar het zuiden is het voor EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar en naar het noorden is het voor ManasseManasse = die doet vergeten en de zee was zijn grens, en in AserAser = geluk (wensen) raken zij vanaf het noorden en in IssacharIssachar = iets met "loon" vanaf het oosten.
11 En voor ManasseManasse = die doet vergeten is, in IssacharIssachar = iets met "loon" en in AserAser = geluk (wensen), Bet-SanBet-San = huis van veiligheid en haar randgebieden en JibleamJibleam = volksverslinder en haar randgebieden en de inwoners van DorDor = woning en haar randgebieden en de inwoners van EndorEndor = woning en haar randgebieden en de inwoners TašnachTašnach = zandig, mul en haar randgebieden en de inwoners MegiddoMegiddo = ? plaats van legers en haar randgebieden, een derde van het heuvelgebied.
12 En de zonen van ManasseManasse = die doet vergeten konden deze steden niet overnemen, want de KanašnKanašn = purper of purperlandiet was gezind in dit land te wonen.
13 En het gebeurt wanneer de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God standvastig zijn, dat zij de KanašnKanašn = purper of purperlandieten tot dwangarbeid verplichten en zij verdreven hen zeker niet. :27 En Manasse verdreef Beth-sean niet, noch haar onderhorige plaatsen, noch Thaanach met haar onderhorige plaatsen, noch de inwoners van Dor met haar onderhorige plaatsen, noch de inwoners van Jibleam met haar onderhorige plaatsen, noch de inwoners van Megiddo met haar onderhorige plaatsen; en de Kanaanieten wilden wonen in hetzelve land.
28 En het geschiedde, als IsraŽl sterk werd, dat hij de Kanaanieten op cijns stelde; maar hij verdreef hen niet ganselijk. (SV)
[Richt. 1:27,28]

14 En de zonen van JozefJozef = JAH moge mij (er nog een andere zoon) aan toevoegen spreken met JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt, zeggend: "Wat was de reden dat u mij een lotbezit gaf, ťťn lot en ťťn district, en ik ben toch een talrijk volk? Tot op heden zegende JAHWEH mij!"
15 En JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt zegt tot hen: "Indien jij een talrijk volk bent, ga dan voor jou op naar het woud en creŽer voor jou daar een gebied in het land van de Perizziet en de RefaÔmRefaÔm = een volk van reuzen, wanneer voor jou het gebergte van EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar te krap is."
16 En de zonen van JozefJozef = JAH moge mij (er nog een andere zoon) aan toevoegen zeggen: "Het gebergte voorziet ons niet van ruimte; en er is een ijzeren strijdwagen bij iedere KanašnKanašn = purper of purperlandiet die woont in het land van de vallei, bij die in Bet-SanBet-San = huis van veiligheid en haar randgebieden is en bij die in de vallei van JizreŽlJizreŽl = God strooit, zaait, verstrooit is."
17 En JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt zegt tot het huis van JozefJozef = JAH moge mij (er nog een andere zoon) aan toevoegen, tot EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar en tot ManasseManasse = die doet vergeten, zeggend: "Jullie zijn een talrijk volk en jij hebt grote energie. Er is voor jullie niet ťťn lot,
18 want het gebergte is voor jou, ook al is het een woud, en jij creŽert het. En zijn uitgangen worden voor jou, want jij zal de KanašnKanašn = purper of purperlandiet verdrijven, ondanks zijn ijzeren strijdwagens, ondanks dat hij ontoegevend is."

Terug naar de indexpagina
Naar Jozua 18
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.