Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Leviticus
Hoofdstuk 17

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
2 "Spreek tot AšronAšron = lichtbrenger en tot zijn zonen en tot alle zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God en zeg tot hen: Dit is de zaak waarover JAHWEH instructie gaf, zeggend:
3 'Elke man van het huis van IsraŽlIsraŽl = strijder van God die een stier slacht of een schaap of een geit in de legerplaats of die hij slacht buiten de legerplaats,
4 en hij brengt hem niet naar de opening van de tent van de afspraak om het naderbij te brengen als een naderingsgeschenk aan JAHWEH, voor de verblijfplaats voor het aangezicht van JAHWEH, het zal die man aangerekend worden als bloedvergieting. Hij vergoot bloed. En de man wordt afgesneden uit het midden van zijn volk,
5 opdat wanneer de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God hun slachtoffers brengen die zij slachten op de oppervlakte van het veld, zij die brengen aan JAHWEH bij de opening van de tent van de afspraak, bij de priester, en zij hun slachtoffers slachten als vredeoffers aan JAHWEH.
6 En de priester sprenkelt het bloed op het altaar van JAHWEH bij de opening van de tent van de afspraak en hij doet het vet roken tot een geur van rustgevendheid voor JAHWEH.
7 En zij zullen niet langer hun slachtoffers offeren aan harige geitdemonen, achter wie zij ontucht bedrijven. Dit is voor hen een aionisch statuut, doorheen hun generaties.'
8 En jij zegt tot hen: 'Elke man van het huis van IsraŽlIsraŽl = strijder van God en van de tijdelijke verblijver die tijdelijk verblijft in hun midden, die een opstijgoffer of een slachtoffer doet opgaan,
9 en het niet naar de opening van de tent van de afspraak brengt om het voor JAHWEH klaar te maken, die man wordt afgesneden van zijn volksgenoten.
10 En elke man van het huis van IsraŽlIsraŽl = strijder van God en van de tijdelijke verblijver die tijdelijk in hun midden verblijven zal iets van bloed eten. Ik zal Mijn aangezicht stellen tegen de ziel die het bloed eet en Ik snij hem af uit het midden van zijn volk, Maar vlees met zijn ziel in zich, zijn bloed, zullen jullie niet eten. (SW)[Gen. 9:4]
11 want de ziel van het vlees is in het bloed, en Ik, Ik geef het aan jullie op het altaar om een beschutting te maken over jullie zielen, want het bloed, het maakt een beschutting voor de ziel.En vrijwel alles wordt gereinigd in bloed, naar de wet, en zonder bloedstorting gebeurt er geen losmaking. (SW)[Hebr. 9:22]
12 Daarom zeg Ik tot de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God: Geen enkele ziel van jullie zal bloed eten, en de tijdelijke verblijver die tijdelijk in jullie midden verblijft zal geen bloed eten.
13 En elke man van de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God en van de tijdelijke verblijver die tijdelijk in jullie midden verblijft die jaagt op een wild dier of wat vliegt, dat gegeten zal worden, zal het bloed er van uitgieten en het met losse aarde bedekken.
14 Want de ziel van alle vlees is in zijn bloed, daarin is zijn ziel. En Ik zeg tot de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God: Het bloed van enig vlees zullen jullie niet eten, want de ziel van alle vlees is zijn bloed. Een ieder die er van eet zal worden afgesneden.
15 En elke ziel die een kadaver eet of een in stukken gescheurd dier, onder de inheemse of de tijdelijk verblijver, spoelt zijn kleren en hij baadt zich in watermv. En hij is onrein tot aan de avond. Dan is hij rein. En jullie zullen stervelingen van heiligheid voor Mij worden. En vlees dat in het veld aan stukken gescheurd is zullen jullie niet eten. Jullie zullen het voor de hond werpen. (SW)[Exo. 22:31]
16 En indien hij niet spoelt en zijn vlees niet baadt, dan draagt hij zijn verdorvenheid.'"

Terug naar de indexpagina
Naar Leviticus 18
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.