Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Leviticus
Hoofdstuk 22

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
2 "Spreek tot AšronAšron = lichtbrenger en tot zijn zonen, dat zij zich apart houden van de heilige dingen van de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God, zodat zij de naam van Mijn heiligheid, die zij voor Mij heiligden, niet ontwijden. Ik ben JAHWEH.
3 Zeg tot hen: 'Elke man die uit al het zaad van jullie is, doorheen jullie generaties, die naderbij komt tot de heilige dingen die de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God heiligen aan JAHWEH, en zijn onreinheid is op hem, dan wordt deze ziel afgesneden van voor Mijn aangezicht. Ik ben JAHWEH.
4 Niemand van het zaad van AšronAšron = lichtbrenger die melaats is of een ontlading heeft, zal van de heilige dingen niet eten tot wanneer hij rein is; Ook die enige onreine ziel aanraakt of een man uit wie een zaadlozing van zaad uitgaat,
5 of een man die enige wemelende aanraakt die voor hem onrein is of een mens die voor hem onrein is vanwege iets van zijn onreinheid,
6 de ziel die hem aanraakt is onrein tot aan de avond, en hij eet niet van de heilige dingen, behalve wanneer hij zijn vlees in watermv baadt.
7 En de zon gaat onder en hij is rein. En daarna eet hij van de heilige dingen, want het is zijn brood.
8 Een kadaver en een in stukken gescheurd dier zal hij niet eten, er door verontreinigd wordend. Ik ben JAHWEH.
9 En zij onderhouden Mijn opdracht, zodat zij hun zonde niet op zich dragen en zij daarin sterven wanneer zij die schenden. Ik ben JAHWEH Die hen heilig maakt.
10 En geen enkele buitenstaander zal een heilig ding eten; de gast van een priester en een huurling zal geen heilig ding eten.
11 En wanneer een priester een ziel koopt, een verwerving met zijn zilver, zal hij er van eten, en in zijn huis geborenen zullen van zijn brood eten.
12 En de dochter van een priester die een buitenstaander tot man heeft, zal niet eten van het hefoffer van de heilige dingen.
13 En de dochter van een priester die weduwe is of een uitgedrevene (en er is geen zaad in haar) die terugkeert naar het huis van haar vader als in haar jeugd, zal van het brood van haar vader eten, maar enige buitenstaander zal er niet van eten.
14 En wanneer een man onopzettelijk een heilig ding eet, dan voegt hij een vijfde er aan toe en hij geeft het heilige ding aan de priester.
15 En zij zullen de heilige dingen van de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God niet ontwijden die zij opheffen tot JAHWEH,
16 en doen hen de verdorvenheid van schuld dragen door hun eten van hun heilige dingen, want Ik ben JAHWEH, Die hen heilig maakt.'"
17 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
18 "Spreek tot AšronAšron = lichtbrenger en tot zijn zonen en tot alle zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God en zeg tot hen: 'Elke man van het huis van IsraŽlIsraŽl = strijder van God en van de tijdelijke verblijver in IsraŽlIsraŽl = strijder van God die zijn naderingsgeschenk naderbij brengt voor al hun plechtige beloften en voor al hun vrijwillige offers die zijn naderbij brengen aan JAHWEH als opstijgoffer,
19 voor jullie aanvaarding, het zal een onberispelijk mannelijke zijn uit het grootvee, uit de schapen en uit de geiten.
20 Iets waarin een smet is brengen jullie niet naderbij, want het is voor jullie niet aanvaardbaar. Jij zal aan JAHWEH, jouw Elohim, geen stier of stuke kleinvee offeren waarin een smet of enige kwade zaak is, want het is een afschuwelijkheid voor JAHWEH, jouw Elohim. (SW)[Deut. 17:1]
21 En wanneer een man een slachtoffer van vredeoffers aan JAHWEH naderbij brengt om een buitengewoon plechtige belofte te maken of een vrijwillig offer uit het grootvee of uit het kleinvee, zal het onberispelijk zijn voor de aanvaarding. Er zal in hem geen enkele smet zijn.
22 Het blinde of gebrokene of met een gapende wond of met een zweer of met eczeem of met een huidziekte, deze zullen jullie niet naderbij brengen aan JAHWEH, en een vuuroffer zullen jullie van hen niet op het altaar van JAHWEH geven.
23 En een stier en een stuk kleinvee dat misvormd is of onvolgroeid, zullen jullie tot vrijwillig offer maken, maar voor een plechtige belofte wordt het niet geaccepteerd.
24 En het gekneusde en het kapotgeslagene en het losgescheurde en het gesnedene zullen jullie niet tot JAHWEH naderbij brengen. In jullie land zullen jullie dat niet doen.
25 En uit de hand van de zoon van een uitheemse zal jij het brood van jouw Elohim niet naderbij brengen, van geen van deze, want hun verderf is in hen en een smet is in hen, zij zullen door jullie niet geaccepteerd worden.'"
26 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
27 "Wanneer een stier of een schaap of een geit geboren wordt, dan is hij zeven dagen onder zijn moeder. En vanaf de achtste dag en daarna zal hij geaccepteerd worden als naderingsgeschenk van het vuuroffer aan JAHWEH.
28 En een rund of een stuk kleinvee, hem en zijn zoon zullen jullie niet in ťťn dag slachten.
29 En wanneer jullie een slachtoffer van toejuiching aan JAHWEH offeren, zullen jullie het offeren tot jullie aanvaarding.
30 In die dag zal het gegeten worden; jullie zullen er niets van doen resteren tot aan de ochtend. Ik ben JAHWEH.
31 En jullie nemen Mijn instructies in acht en jullie doen ze. Ik ben JAHWEH.
32 En jullie zullen de naam van Mijn heiligheid niet ontwijden, en Ik word geheiligd in het midden van de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God. Ik ben JAHWEH, Die jullie heilig maakt,
33 Die jullie deed uitgaan van het land van EgypteEgypte = (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. de witte woestijn) om voor jullie tot Elohim te zijn. Ik ben JAHWEH."

Terug naar de indexpagina
Naar Leviticus 23
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.