Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Numeri
Hoofdstuk 12

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En MiriamMiriam = geliefd door ... en AäronAäron = lichtbrenger spreken met MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen met betrekking tot de Kusitische vrouw die hij nam (want hij nam een Kusitische vrouw).
2 En zij zeggen: "Spreekt JAHWEH slechts tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen? Spreekt Hij niet ook door ons?" En JAHWEH hoort het.
3 En de man MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen was uitermate nederig, meer dan enig mens op de oppervlakte van de grond.
4 En JAHWEH zegt plotseling tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en tot AäronAäron = lichtbrenger en tot MiriamMiriam = geliefd door ...: "Gaan jullie drie uit naar de tent van de afspraak." En zij drieën gaan uit.
5 En JAHWEH daalt af in de wolkkolom en Hij staat bij de opening van de tent. En Hij roept AäronAäron = lichtbrenger en MiriamMiriam = geliefd door ... en de twee gaan uit.
6 En Hij zegt: "Hoort, alstublieft, Mijn woorden! Indien een van jullie een profeet is, zal Ik, JAHWEH, Mijzelf in een verschijning bekend maken; in een droom zal Ik tot hem spreken.
7 Zo is het niet met Mijn dienaar MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen. In heel Mijn huis is hij de betrouwbare. Die trouw was aan Die Hem maakt*, zoals ook Mozes in heel Zijn huis (SW)[Hebr. 3:2]
8 Van mond tot mond spreek Ik met hem, en in een verschijning, en niet in raadselen, en hij kijkt naar een representatie van JAHWEH. Wat is de reden dat jullie niet vrezen om tot Mijn dienaar MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen te spreken?"
9 En de boosheid van JAHWEH wordt heet tegen hen, en Hij gaat heen.
10 En de wolk trekt zich terug van boven de tent, en aanschouw!, MiriamMiriam = geliefd door ... was melaats als de sneeuw. En AäronAäron = lichtbrenger wendt zich om naar MiriamMiriam = geliefd door ... en aanschouw!, een melaatse.
11 En AäronAäron = lichtbrenger zegt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen: "O mijn heer, alstublieft!, het moet niet zo zijn dat u de zonde op ons stelt die wij dwaas handelden en die wij zondigden.
12 Alstublieft! Zij moet niet zijn als een dood kind, dat als het bij het uitgaan van de baarmoeder van zijn moeder komt, het vlees half verslonden is."
13 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen schreeuwt tot JAHWEH, zeggend: "El, alstublieft, genees haar, alstublieft!"
14 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen: "Had haar vader gespuugd, ja in haar gezicht gespuugd? Zou zij niet zeven dagen rood van schaamte zijn? Zij zal zeven dagen buiten de legerplaats uitgesloten worden en daarna zal zij opgenomen worden." 2 Draag aan de zonen van Israël op dat zij een ieder die lepra heeft en een ieder die een afscheiding heeft en een ieder die onrein is door een ziel, weg zullen zenden van het kamp.
3 Zowel een mannelijke als een vrouwelijke zullen jullie wegzenden naar buiten het kamp. Jullie zullen hen wegzenden zodat zij hun kampen niet zullen verontreinigen waarin Ik in hun midden tabernakel. (SW)
[Num. 5:2,3]

15 En MiriamMiriam = geliefd door ... wordt zeven dagen buiten de legerplaats uitgesloten. En het volk reisde niet totdat MiriamMiriam = geliefd door ... opgenomen werd.
16 En daarna reisde het volk van ChaserotChaserot = tuinen en zij legerden zich in de wildernis van ParanParan = uithollingen (door de beken in de regentijd).

Terug naar de indexpagina
Naar Numeri 13
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.