Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Numeri
Hoofdstuk 15

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
2 "Spreek tot de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God en zeg tot hen: Wanneer jullie komen in het land van jullie woningen, dat Ik aan jullie geef,
3 dan maken jullie een vuuroffer aan JAHWEH, een opstijgoffer of een slachtoffer om een buitengewoon plechtige belofte te maken of met een vrijwillig offer of bij jullie afgesproken tijden, om een geur van rustgevendheid te maken voor JAHWEH uit het grootvee of uit het kleinvee.
4 En die naderbij brengt brengt zijn naderingsgeschenk naderbij aan JAHWEH, een erkenningsoffer: een tiende meel, vermengd in een vierde van de hin olie.
5 En wijn voor het drankoffer, een vierde van de hin, doe jij op het opstijgoffer, of op het slachtoffer, met het ene lam.
6 Of voor de ram maak jij een erkenningsoffer: twee tiende delen fijn meel, vermengd met olie, een derde van de hin.
7 En de wijn voor het drankoffer zal jij naderbij brengen, een derde van de hin, een geur van rustgevendheid voor JAHWEH.
8 En wanneer jij een zoon van het grootvee tot een opstijgoffer maakt, of een slachtoffer voor het maken van een buitengewoon plechtige belofte of vredeoffers voor JAHWEH,
9 dan brengt men met de zoon van het grootvee een erkenningsoffer naderbij: drie tiende delen fijn meel, vermengd met olie, een halve hin.
10 En jij brengt wijn naderbij voor het drankoffer, een halve hin, een vuuroffer van een geur van rustgevendheid voor JAHWEH.
11 Zo zal gedaan worden voor de ene stier of voor de ene ram, of voor het stuk kleinvee van de lammeren of van de geiten.
12 Naar het aantal dat jullie doen, zo doen jullie met elk, naar hun aantal.
13 Elke inheemse zal zo deze dingen doen, voor het naderbij brengen van een vuuroffer, een geur van rustgevendheid voor JAHWEH.
14 En wanneer er een tijdelijke verblijver tijdelijk bij jullie verblijft, of die in jullie midden is doorheen jullie generaties, en hij brengt een vuuroffer met een geur van rustgevendheid aan JAHWEH, dan doet hij zoals jullie doen.
15 Er is voor de samenkomst é é n statuut, voor jullie en voor de tijdelijke verblijver die tijdelijk bij jullie verblijft. Het is een aionisch statuut voor jullie generaties. Zowel voor jullie als voor de tijdelijke verblijver zal het zijn voor het aangezicht van JAHWEH.
16 é é n wet en é é n gewoonte zal er zijn voor jullie en voor de tijdelijke verblijver die tijdelijk bij jullie verblijft." Er zal voor jullie é é n recht zijn, zowel voor de bijwoner als voor de ingeborene zal het zijn, want Ik ben JAHWEH, jullie Elohim (SW)[Lev. 24:22]
17 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
18 "Spreek tot de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God, en zeg tot hen: "Wanneer jullie in het land komen waarheen Ik jullie breng,
19 dan zal het gebeuren bij het eten van het brood van het land, dat jullie een hefoffer zullen opheffen aan JAHWEH.
20 Het eerste van jullie grove meel, een geperforeerde koek, zullen jullie opheffen als een hefoffer; als het hefoffer van de dorsvloer, zo zullen jullie het opheffen.
21 Van het eerste van jullie grove meel zullen jullie aan JAHWEH een hefoffer geven, doorheen jullie generaties,
22 wanneer jullie je vergissen en jullie niet al deze instructies doen waarvan JAHWEH tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen sprak,
23 alles wat JAHWEH jullie instructie gaf door de hand van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen vanaf de dag dat JAHWEH instructie gaf en daarna doorheen jullie generaties,
24 dan is het als het weg van de ogen van de vergadering een onopzettelijkheid gedaan wordt, dat dan heel de vergadering é é n jonge stier, zoon van het grootvee, neemt als opstijgoffer, voor een geur van rustgevendheid voor JAHWEH, met zijn erkenningsoffer en zijn drankoffer, naar de gewoonte, en é é n harige van de geiten als zondeoffer.
25 De priester zal een beschutting maken over heel de vergadering van de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God en het wordt hen vergeven, want zij deden een onopzettelijkheid. En zij, zij brengen hun naderingsgeschenk, een vuuroffer aan JAHWEH, en hun zondeoffer voor het aangezicht van JAHWEH vanwege hun onopzettelijkheid.
26 En het wordt vergeven aan heel de vergadering van de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God en aan de tijdelijke verblijver die tijdelijk in hun midden verblijft, want het is voor geheel het volk dat zich in onopzettelijkheid vergiste.
27 Indien é é n ziel onopzettelijk zondigt, dan brengt zij een geit naderbij, een dochter van haar jaar, als zondeoffer. 27 En indien een ziel van het volk van het land per vergissing zondigt en iets doet tegen de verordeningen van JAHWEH, die zij zullen doen, dan is hij schuldig.
28 Of wanneer zijn zonde, die hij zondigde, aan hem bekend wordt gemaakt, dan brengt hij zijn naderingsgeschenk: een harige van de geiten, smetteloos, vrouwelijk, voor zijn zonde die hij zondigde.
29 En hij steunt zijn hand op het hoofd van het zondeoffer en hij doodt het zondeoffer op de plaats van het opstijgoffer.
30 En de priester neemt van het bloed er van aan zijn vinger en hij doet het op de horens van het altaar van het opstijgoffer. En al het bloed er van zal hij uitgieten op het fundament van het altaar.
31 En al het vet er van zal hij wegnemen, zoals het vet weggenomen wordt voor het offeren van de vredeoffers. En de priester doet het roken op het altaar, een rustgevende geur voor JAHWEH. En hij maakt over hem een verzoenende bedekking en het wordt hem vergeven. (SW)
[Lev. 4:27-31]

28 En de priester maakt een beschutting over de ziel die zich vergiste door het zondigen in onopzettelijkheid voor het aangezicht van JAHWEH, een beschutting over hem makend. En het wordt hem vergeven.
29 Voor de inheems onder de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God en voor de tijdelijke verblijver die tijdelijk in hun midden verblijft zal er é é n wet zijn voor jullie voor degene die iets onopzettelijk doet.
30 En de ziel die iets doet met opgeheven hand, van de inheemse en van de tijdelijke verblijver, hij beschimpt JAHWEH. Die ziel wordt afgesneden uit het midden van zijn volk,
31 want hij verachtte het woord van JAHWEH en hij annuleerde Zijn instructie. Die ziel zal zeker afgesneden worden. Zijn verdorvenheid is op hem."
32 En de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God waren in de wildernis en zij vonden een man die stukjes hout bijeen harkt in de dag van de sabbat.
33 En die hem vinden die de stukjes hout bijeen harkte doen hem naderen tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en tot AäronAäron = lichtbrenger en tot heel de vergadering.
34 En zij laten hem in bewaring achter, want het was nog niet uiteengezet wat met hem gedaan moet worden.
35 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen: "De man zal zeker ter dood gebracht worden. Heel de vergadering zal hem bekogelen met stenen, buiten de legerplaats."
36 En heel de vergadering doet hem uitgaan naar buiten de legerplaats en zij bekogelen hem met stenen. En hij sterft, zoals JAHWEH aan MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf.
37 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
38 "Spreek tot de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God en zeg tot hen dat zij voor zichzelf kwasten maken aan de zomen van hun kledingstukken, doorheen hun generaties. En aan de kwasten van de zoom doen zij blauw snoer. 12 Gevlochten snoeren zal jij voor jouzelf maken aan de vier zomen van jouw bedekking waarmee jij jezelf bedekt. (SW)[Deut. 22:12]
39 En hij zal voor jullie tot kwast zijn. En jullie zien hem en jullie herinneren je alle instructies van JAHWEH. En jullie doen ze, en jullie verkennen niet achter jullie hart en achter jullie ogen, waarnaar jullie ontucht bedrijven,
40 opdat jullie gedenken en al Mijn instructies doen. En jullie zijn heiligen voor jullie Elohim.
41 Ik ben JAHWEH, jullie Elohim, Die jullie deed uitgaan uit het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. de witte woestijn), om voor jullie tot Elohim te zijn. Ik ben JAHWEH, jullie Elohim."

Terug naar de indexpagina
Naar Numeri 16
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.