Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Numeri
Hoofdstuk 19

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en tot AäronAäron = lichtbrenger, zeggend:
2 "Dit is het statuut van de wet waartoe JAHWEH instructie gaf, zeggend: Spreek tot de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God, dat zij voor jou een onberispelijke jonge, rode koe nemen, waarin geen smet is, waarop nog geen juk is geweest.
3 En jullie geven haar aan EleazarEleazar = God is hulp, de priester, en hij doet haar uitgaan naar buiten de legerplaats, en men slacht haar voor zijn aangezicht.
4 En EleazarEleazar = God is hulp, de priester, neemt van haar bloed aan zijn vinger en hij spat van haar bloed zeven keer naar het aangezicht van de tent van de afspraak.
5 En men verbrandt de jonge koe voor zijn ogen. Haar huid en haar vlees en haar bloed zal men op haar drek verbranden.
6 En de priester neemt hout van de ceder en hysop en herhaald gedompelde draad van karmozijn en hij gooit ze in het midden van de verbrandingsplaats van de jonge koe.
7 En de priester spoelt zijn kleren en hij baadt zijn vlees in watermv. En daarna komt hij tot de legerplaats. En de priester is onrein tot aan de avond.
8 En die haar verbrandt spoelt zijn kleren in watermv en hij baadt zijn vlees in watermv, en hij is onrein tot aan de avond.
9 En een reine man verzamelt de as van de jonge koe en hij laat het buiten de legerplaats achter in een reine plaats. En het is voor de vergadering van de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God tot een bewaring voor onzuiver watermv. Het is een zondeoffer. Want indien het bloed van bokken en stieren en as van een heifer1), gesprenkeld op de besmetten, heiligt tot de reinheid van het vlees, (SW)[Hebr. 9:13]
10 En die de as van de jonge koe verzamelt spoelt zijn kleren en hij is onrein tot aan de avond. En het is voor de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God en voor de tijdelijke verblijver die tijdelijk in hun midden verblijft, tot een aionisch statuut.
11 Die een dode aanraakt van enige menselijke ziel, hij is zeven dagen onrein.
12 Hij ontzondigt zich in de derde dag, en in de zevende dag zal hij rein zijn. En indien hij zich niet ontzondigt in de derde dag, dan zal hij in de zevende dag niet rein zijn.
13 Elk die een dode aanraakt, een menselijke ziel die sterft, en zich niet ontzondigt, verontreinigt de verblijfplaats van JAHWEH, die ziel wordt afgesneden van IsraëlIsraël = strijder van God, want er werd op hem geen watermv van onzuiverheid gesprenkeld. Zijn onreinheid is nog in hem.
14 Dit is de wet voor wanneer een mens sterft in een tent: een ieder die de tent binnenkomt en een ieder die in de tent is, is zeven dagen onrein.
15 En elk geopend vat waarop geen leren deksel met een snoer is, is onrein.
16 En een ieder die op de oppervlakte van het veld iemand aanraakt die sneuvelde door het zwaard of een dode of een bot van een mens of in een graf, hij is zeven dagen onrein.
17 En zij nemen voor de onreine van de losse aarde van de verbrandingsplaats van het zondeoffer en men doet daarop levendmv watermv in een vat.
18 En een reine man neemt hysop en hij doopt die in het watermv en hij spat op de tent en op alle voorwerpen en op de zielen die daar zijn en op die het bot aanraakte of op de gesneuvelde of op de dode of op het graf.
19 En de reine spat op de onreine in de derde dag en in de zevende dag, en hij ontzondigt in de zevende dag. En hij spoelt zijn kleren en hij baadt in watermv en in de avond is hij rein.
20 En een man die onrein is en zich niet ontzondigt, deze ziel wordt afgesneden uit het midden van de samenkomst, want hij verontreinigde het heiligdom van JAHWEH. Over hem werd geen watermv van onzuiverheid gesprenkeld. Hij is onrein.
21 En het wordt voor hen tot een aionisch statuut. En die watermv van onzuiverheid spat zal zijn kleren spoelen, en die watermv van onzuiverheid aanraakt is onrein tot de avond.
22 En alles wat de onreine aanraakt is onrein en de ziel die het aanraakt is onrein tot aan de avond."

Terug naar de indexpagina
Naar Numeri 20
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.