Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Numeri
Hoofdstuk 28

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
2 "Geef de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God instructie en zeg tot hen: Mijn naderingsgeschenk, Mijn brood voor Mijn vuuroffers, Mijn geur van rustgevendheid zullen jullie in acht nemen om die tot Mij naderbij te brengen in zijn afgesproken tijd.
3 En jij zegt tot hen: Dit is het vuuroffer dat jullie naderbij brengen tot JAHWEH: onberispelijke mannetjeslammeren, zonen van een jaar, twee per dag, een voortdurend opstijgoffer. 38 En dit is wat jij zal doen op het altaar: twee mannelijke lammeren, zonen van een jaar, dagelijks, voortdurend.
39 Het ene mannelijk lam zal jij klaarmaken in de morgen en het tweede mannelijke lam zal jij klaarmaken tussen de avonden.
40 En een tiende maat meel, vermengd met een kwart hin geslagen olie, en een drankoffer van een kwart hin wijn, voor het ene lam.
41 En het tweede mannelijke lam zal jij klaarmaken tussen de avonden, als de geschenkaanbieding in de morgen en zoals het drankoffer zal jij het klaarmaken, tot de reuk van een rustgevende geur, een vuuroffer voor JAHWEH, (SW)
[Exo. 29:38-41]

4 Het ene mannetjeslam brengen jullie in de ochtend, het tweede mannetjeslam brengen jullie tussen de avonduren,
5 en een tiende van de efa fijn meel als erkenningsoffer, vermengd met gestoten olie, een vierde van de hin.
6 Het is het voortdurende opstijgoffer dat ingesteld werd bij de berg SinaïSinaï = doornachtig tot een geur van rustgevendheid, een vuuroffer aan JAHWEH.
7 Zijn drankoffer is een vierde van de hin voor het ene mannetjeslam. In de heilige plaats pleng jij een drankoffer van sterke drank aan JAHWEH.
8 En het tweede mannetjeslam zal jij brengen tussen de avonduren als een erkenningsoffer van de ochtend, en zoals zijn drankoffer breng jij een vuuroffer, een geur van rustgevendheid voor JAHWEH.
9 En in de dag van de sabbat twee onberispelijke mannetjeslammeren, zonen van een jaar, en twee tiende delen fijn meel, een erkenningsoffer, vermengd met olie, met zijn drankoffer.
10 Dit is het opstijgoffer van de sabbat in zijn sabbat, naast het voortdurende opstijgoffer met haar drankoffer. Of lazen* jullie niet in de wet dat op de sabbatten de priesters in het heiligdom de sabbat ontheiligen en zij foutloos zijn? (SW)[Matt. 12:5]
11 En in het begin van jullie maanden brengen jullie een opstijgoffer naderbij aan JAHWEH: twee jonge stieren, zonen van het grootvee en é é n ram, zeven onberispelijke mannetjeslammeren, zonen van é é n jaar, zeggend: Wanneer zal de nieuwe maan passeren en zullen wij in het klein graanvoedsel verkopen? En de sabbat? En zullen wij koren openen, de efamaat klein makend en het shekelgewicht groot makend en de weegschaal vervormend door bedrog, (SW)[Amos 8:5]
12 en drie tiende delen fijn meel als een erkenningsoffer, vermengd met olie, voor de ene jonge stier, en twee tiende delen fijn meel, als een erkenningsoffer, vermengd met olie, voor de ene ram,
13 en een tiende deel, een tiende deel fijn meel, als een erkenningsoffer, vermengd met olie, per mannelijk lam. Dit is een opstijgoffer, een geur van rustgevendheid, een vuuroffer aan JAHWEH.
14 En hun drankoffers: zij zijn de helft van de hin zijn voor de jonge stier en een derde van de hin voor de ram en een vierde van de hin per mannetjeslam. Deze wijn is het opstijgoffer van de maand in zijn maand, voor de maanden van het jaar
15 en men doet é é n harige van de geiten als zondeoffer aan JAHWEH, naast het voortdurende opstijgoffer, met zijn drankoffer.
16 En in de eerste maand, in de veertiende dag van de maand, is het pascha voor JAHWEH. 1 "Neem de maand van Abib in acht en bereid Pesach voor JAHWEH, jouw Elohim, want in de maand van Abib deed JAHWEH, jouw Elohim, jou in de nacht uitgaan uit Egypte. [Lev. 23:5-8] 2 En jij offert het pascha aan JAHWEH, jouw Elohim, uit het kleinvee en het grootvee, in de plaats die JAHWEH, jouw Elohim, zal kiezen om Zijn naam daar te doen verblijven. (SW)[Deut. 16:1,2]
17 En in de vijftiende dag van deze maand is er een feestviering. Zeven dagen zal men ongezuurde broden eten. 6 En in de vijftiende van deze maand is de viering van de ongezuurde broden aan JAHWEH. Zeven dagen zullen jullie ongezuurde broden eten.
7 In de eerste dag zal er voor jullie een bijeenkomst van heiligheid zijn, Jullie zullen geen enkel werk of dienst doen.
8 En jullie zullen een vuuroffer naderbij brengen aan JAHWEH, zeven dagen. In de zevende dag is er een bijeenkomst van heiligheid; Jullie zullen geen enkel werk van dienstbaarheid doen (SW)
[Lev. 23:6-8]

18 In de eerste dag is er een bijeenkomst van heiligheid; jullie zullen geen enkel dienend werk doen.
19 En jullie brengen een vuuroffer naderbij, een opstijgoffer aan JAHWEH: twee jonge stieren, zonen van het grootvee, en é é n ram en zeven mannetjeslammeren, zonen van een jaar. Onberispelijken zijn zij voor jullie,
20 en als hun erkenningsoffer zullen jullie fijn meel brengen, vermengd met olie, drie tiende delen voor de jonge stier en twee tiende delen voor de ram,
21 Een tiende deel, een tiende deel zal jij bereiden voor het ene mannetjeslam van de zeven mannetjeslammeren;
22 en een harige geit als zondeoffer, om over jullie een beschutting te maken,
23 afgezien van het opstijgoffer van de ochtend, wat het voortdurende opstijgoffer is, zullen jullie dit doen.
24 Zoals deze zullen jullie per dag doen, zeven dagen: het brood van het vuuroffer als een geur van rustgevendheid aan JAHWEH; naast het voortdurende opstijgoffer zal men het doen, met zijn drankoffer.
25 En in de zevende dag is er voor jullie een bijeenkomst van heiligheid. Jullie zullen geen enkel dienend werk doen.
26 En in de dag van de eerste vruchten, wanneer jullie een nieuw erkenningsoffer aan JAHWEH naderbij brengen, tijdens jullie wekenfeest, zal er voor jullie een bijeenkomst van heiligheid zijn. Jullie zullen geen enkel dienend werk doen. 19 En jullie maken een harige geit klaar als zondeoffer en twee mannelijke lammeren, zonen van een jaar, als vredeoffers.
20 En de priester beweegt ze op het brood van de eerstelingen, een beweegoffer voor het aangezicht van JAHWEH, met de twee mannelijke lammeren. Zij zullen heiligheid zijn voor JAHWEH, voor de priester.
21 En jullie verkondigen op juist deze dag een bijeenkomst van heiligheid. Hij zal voor jullie zijn. Jullie zullen geen enkel werk van dienstbaarheid doen. Het zal een aionische verordening zijn in al jullie verblijfplaatsen voor jullie generaties. (SW)
[Lev. 23:19-21]

27 En jullie brengen een opstijgoffer naderbij voor een geur van rustgevendheid voor JAHWEH: twee jonge stieren, zonen van het grootvee, é é n ram, zeven mannetjeslammeren, zonen van een jaar,
28 met hun erkenningsoffer: fijn meel, vermengd met olie; drie tiende delen voor de ene jonge stier, twee tiende delen voor de ene ram,
29 en een tiende deel, een tiende deel per mannetjeslam van de zeven mannetjeslammeren;
30 en é é n van de harige geiten om over jullie een beschutting te maken,
31 afgezien van het voortdurende opstijgoffer en zijn erkenningsoffer zullen jullie het brengen. Onberispelijken zijn zij voor jullie, met hun drankoffers."

Terug naar de indexpagina
Naar Numeri 29
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.