Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Numeri
Hoofdstuk 30

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen spreekt tot de hoofden van de stamhuizen van de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God, zeggend: "Dit is de zaak waarover JAHWEH instructie geeft:
2 Wanneer een man plechtig een plechtige belofte belooft aan JAHWEH of een eed zweert om een verbintenis te binden op zijn ziel, dan zal hij zijn woord niet ontwijden. Naar al wat uit zijn mond voortkomt zal hij doen. Opnieuw: jullie horen* dat verklaard* was aan de ouden: Jij zal geen meineed plegen, maar jij zal jouw eden aan de Heer houden (SW)[Matt. 5:33]
3 En wanneer een vrouw plechtig een plechtige belofte belooft aan JAHWEH en zij bindt zich met een verbintenis in het huis van haar vader, in haar jeugd,
4 en haar vader hoort van haar plechtige belofte en van haar verbintenis die zij op haar ziel bond, en haar vader houdt zich stil tot haar, dan worden al haar plechtige beloften bevestigd. En elke verbintenis die zij op haar ziel bindt zal bevestigd worden.
5 En indien haar vader haar afwijst in de dag dat hij er van hoort, dan zullen al haar plechtige beloften en haar verbintenissen, die zij op haar ziel bond, niet bevestigd worden. En JAHWEH vergeeft haar, omdat haar vader haar afwees.
6 En indien zij van een man is en haar plechtige beloften zijn op haar of het praten van haar lippen dat zij op haar ziel bond,
7 en haar man hoort het, maar in de dag dat hij het hoort houdt hij zich stil tot haar, dan worden al haar plechtige beloften bevestigd, en haar verbintenissen, die zij op haar ziel bond, worden bevestigd.
8 En indien haar man, in de dag dat hij het hoort, haar afwijst, en hij haar belofte, die op haar is, en het praten van haar lippen die zij op haar ziel bond, annuleert, dan zal JAHWEH haar vergeven.
9 En de plechtige belofte van een weduwe en van een verdrevene, alles wat zij op haar ziel bindt zal op haar bevestigd worden.
10 En indien zij in het huis van haar man plechtig belooft of zij bindt een verbintenis op haar ziel door een eed,
11 en haar man hoort het en hij houdt zich stil naar haar toe en hij wijst haar niet af, dan worden al haar plechtige beloften bevestigd en elke verbintenis die zij op haar ziel verbond zal bevestigd worden.
12 En indien haar man ze annuleert, annuleert in de dag dat hij er van hoort, dan zal elke uiting van haar lippen over haar plechtige beloften en over de verbintenis van haar ziel niet bevestigd worden. Haar man annuleert ze. En JAHWEH zal haar vergeven.
13 Elke plechtige belofte en elke eed van verbintenis om een ziel nederig te maken, zal haar man bevestigen of haar man zal die annuleren.
14 En indien haar man zich stil houdt, ja zich stil houdt tot haar van dag tot dag, dan bevestigt hij al haar plechtige beloften of al haar verbintenissen die op haar zijn. Hij bevestigt ze, omdat hij zich stil hield in de dag dat hij er van hoorde.
15 En indien hij ze annuleert, ja annuleert nadat hij er van hoorde, dan draagt hij haar verdorvenheid."
16 Deze zijn de statuten die JAHWEH als instructie gaf aan MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, tussen een man en zijn vrouw, tussen een vader en zijn dochter in haar jeugd in het huis van haar vader.

Terug naar de indexpagina
Naar Numeri 31
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.