Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Numeri
Hoofdstuk 31

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
2 "Wreek de wraakneming van de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God op de MidjanMidjan = twistieten. Daarna zal jij vezameld worden tot jouw volksgenoten." 16 En JAHWEH spreekt tot Mozes , zeggend:
17 Benauw de Midjanieten en doodt ze.
18 Want zij waren het die jullie benauwden met hun samenzweringen die zijn tegen jullie samenzweerden over de zaak van Peor en over de zaak van Cozbi, dochter van Zur, prins van Midjan, zuster van hen die gedood werden in de dag van de slag over de zaak van Peor. (SW)
[Num. 25:16-18]

3 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen spreekt tot het volk, zeggend: "Rust mannen uit jullie midden toe voor het leger, en zij zullen tegen MidjanMidjan = twist zijn om de wraakneming van JAHWEH in MidjanMidjan = twist te geven.
4 Duizend per stamhuis, duizend per stamhuis van alle stamhuizen van IsraëlIsraël = strijder van God zullen jullie naar het leger zenden."
5 En zij onttrekken van de duizenden van IsraëlIsraël = strijder van God duizend per stamhuis, twaalf duizend, die uitgerust worden voor het leger.
6 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zendt ze, duizend per stamhuis, naar het leger, zij en PinechasPinechas = (egyptisch) met donkere huid - (hebreeuws) mond van brons, zoon van EleazarEleazar = God is hulp, de priester, naar het leger, met de voorwerpen van de heilige plaats. En de trompetten van het luide signaal zijn in zijn hand.
7 En zij stationeren zich tegen MidjanMidjan = twist, zoals JAHWEH MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf, en zij doden elke mannelijke.
8 En de koningen van MidjanMidjan = twist doodden zij, met hun gesneuvelden: EwiEwi = verlangen en RekemRekem = kunstwever en SurSur = rots en ChurChur = vrij, edel en RebaReba = vier (het getal), vijf koningen van MidjanMidjan = twist. Ook BileamBileam = verslinder van het volk, zoon van BeorBeor = brandende fakkel doodden zij met het zwaard.
9 En de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God nemen de vrouwen van MidjanMidjan = twist krijgsgevangen en hun peuters en al hun beesten en al hun vee, en zij plunderden heel hun vermogen.
10 En al hun steden met hun woningen en al hun vaste verblijfplaatsen verbrandden zij met het vuur.
11 En zij nemen heel de buit en al het buitgemaakte, met de mens en met het beest.
12 En zij brengen de krijgsgevangenen en het buitgemaakte en het buitgemaakte naar MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en naar EleazarEleazar = God is hulp, de priester, en naar de vergadering van de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God, naar de legerplaats in de steppen van MoabMoab = (afstammend) van de vader, die bij de JordaanJordaan = de afdalende, tegenover JerichoJericho = ?maanstad zijn.
13 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en EleazarEleazar = God is hulp, de priester, en alle vorsten van de vergadering, gingen uit om hen te ontmoeten aan de buitenzijde van de legerplaats.
14 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen is driftig op de officieren van de strijdmacht, de oversten van de duizenden en de oversten van de honderden, die terugkomen van het leger, van de oorlog.
15 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zegt tot hen: "Hebben jullie elke vrouwelijke in leven gelaten?
16 Aanschouw!, naar het woord van BileamBileam = verslinder van het volk zijn zij voor de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God, die zich terugtrokken, een krenking tegen JAHWEH in de zaak van PeorPeor = spreiden, en het werd de plaag in de vergadering van JAHWEH. Maar Ik heb een paar dingen tegen jou, dat jij daar enigen hebben die vasthouden aan de leer van Balaam, die Balak leerde een valstrik te werpen* voor de ogen van de zonen van Israël, om afgodenoffers te eten* en prostitutie te bedrijven* (SW)[Openb. 2:14] - En die dood gingen in de slag waren vierentwintigduizend (SW)[Num 25:9]
17 En nu, doodt elke mannelijke onder de peuters, en doodt elke vrouw die een man kende in het bed van een mannelijke.
18 En elke peuter onder de vrouwen die geen bed van een mannelijke kenden, laat hen leven voor jullie.
19 En jullie, legert je aan de buitenzijde van de legerplaats, zeven dagen. Allen die een ziel gedood hebben en allen die een gesneuvelde hebben aangeraakt, jullie zullen jezelf in de derde dag en in de zevende dag reinigen van zonde, jullie en jullie krijgsgevangene.
20 En elk kledingstuk en elk voorwerp van leer en elk maaksel van geitenhaar en elk voorwerp van hout zullen jullie voor jezelf reinigen van zonde."
21 En EleazarEleazar = God is hulp, de priester, zegt tot de mannen van het leger die tot de strijd kwamen: "Dit is het statuut van de wet die JAHWEH als instructie gaf aan MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen.
22 Ja, het goud en het zilver en het koper en het ijzer, het tin en het lood,
23 elk ding dat in het vuur komt, doen jullie door vuur passeren en het is rein. Ja, in watermv van onzuiverheid ontzondigt het zichzelf en alles wat niet in het vuur komt doen jullie in het watermv passeren.
24 En jullie spoelen jullie kleren in de zevende dag, en jullie zijn rein. En daarna komen jullie naar de legerplaats."
25 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
26 "Verkrijg de som van het buitgemaakte van de krijgsgevangene onder mens en beest, jij en EleazarEleazar = God is hulp, de priester, en de hoofden van de vaders van de vergadering.
27 En jullie verdelen het buitgemaakte tussen hen die de oorlog hanteerden, die uitgingen met het leger, en tussen heel de vergadering.
28 En jij heft een afdracht voor JAHWEH van de mannen van de oorlog, die uitgingen met het leger: é é n ziel per vijfhonderd van de mensen en van het grootvee en van de ezels en van het kleinvee.
29 Van hun helft zullen jullie nemen, en jullie geven het aan EleazarEleazar = God is hulp, de priester, als een hefoffer van JAHWEH.
30 En van de helft van de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God zal jij é é n nemen die achtergehouden wordt van de vijftig, van de mens, van het grootvee, van de ezels en van het kleinvee, van elk beest, en jij geeft hen aan de LeviLevi = aanhankelijk, aanhangereten, die de opdracht over de verblijfplaats van JAHWEH onderhouden."
31 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en EleazarEleazar = God is hulp, de priester, doen zoals JAHWEH MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf.
32 En het buitgemaakte, de rest van de plundering, dat het volk van het leger plunderde, was: kleinvee - zes honderd en vijf en zeventig duizend,
33 twee en zeventig duizend stuks grootvee,
34 en é é n en zestig duizend ezels,
35 en de mensenzielen van vrouwen die niet het bed van een mannelijke kenden, alle zielen waren twee en dertig duizend.
36 En het halve deel van die uitgingen met het leger was het getal van het kleinvee - drie honderd en zeven en dertig duizend en vijf honderd.
37 En de afdracht aan JAHWEH van het kleinvee was zes honderd en vijf en zeventig.
38 En het grootvee was zes en dertig duizend en hun afdracht aan JAHWEH was twee en zeventig.
39 En de ezels waren dertig duizend en vijf honderd en hun afdracht aan JAHWEH was é é n en zestig.
40 En de menselijke zielen waren zestien duizend en hun afdracht aan JAHWEH was twee en dertig zielen.
41 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen geeft de afdracht, als een hefoffer van JAHWEH, aan EleazarEleazar = God is hulp, de priester, zoals JAHWEH MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf.
42 En van de helft van de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God die MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen verdeelde van de dienstdoende mannen,
43 was de helft van de vergadering: van het kleinvee - drie honderd zeven en dertig duizend en vijf honderd,
44 en het grootvee: zes en dertig duizend,
45 en de ezels: dertig duizend en vijf honderd,
46 en zielen van mensen: zestien duizend.
47 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen neemt van het halfdeel van de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God é é n deel bezit van de vijftig, van de mens en van het beest, en hij geeft hen aan de LeviLevi = aanhankelijk, aanhangereten, die de opdracht van de verblijfplaats van JAHWEH onderhouden, zoals JAHWEH MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf.
48 En de officieren over de duizenden van het leger, de oversten van de duizenden en de leiders van de honderden, naderen tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen,
49 en zij zeggen tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen: "Uw dienaren verkregen de som van de mannen van de oorlog die in onze hand zijn en er wordt van ons geen man gemist.
50 En wij brengen als een naderingsgeschenk aan JAHWEH naderbij wat elke man vond aan voorwerpen van goud: marsketting, armband, ring, oorring en gevlochten sieraad, om een beschutting te maken over onze zielen voor het aangezicht van JAHWEH."
51 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en EleazarEleazar = God is hulp, de priester, nemen het goud van hen aan, alles voorwerp van handwerk.
52 En alle goud van het hefoffer dat zij opheffen tot JAHWEH, was: zestien duizend en zeven honderd en vijftig shekels van de oversten van de duizenden en van de oversten van de honderden.
53 (de mannen van het leger plunderden, elk voor zich)
54 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en EleazarEleazar = God is hulp, de priester, nemen het goud van de oversten van de duizenden en de honderden en zij brengen het naar de tent van de afspraak, een herinnering voor de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God voor het aangezicht van JAHWEH.

Terug naar de indexpagina
Naar Numeri 32
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.