Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Numeri
Hoofdstuk 36

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 En de hoofden van de vaders per familie van de zonen van GileadGilead = oneffen terrein - steenhoop der getuigenis, zoon van MakirMakir = afnamer, zoon van ManasseManasse = die doet vergeten, van de families van de zonen van JozefJozef = Hij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind), naderen en zij spreken voor het aangezicht van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en voor de aangezichten van de vorsten, de hoofden van de vaders van de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God.
2 En zij zeggen: "JAHWEH geeft mijn heer instructie het land om het lot in lotbezit te geven aan de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God, en mijn heer werd door JAHWEH geïnstrueerd het lotbezit van SelofchadSelofchad = bescherming is de Gevreesde, onze broeder, te geven aan zijn dochters. Zoals de dochters van Selofchad spreken, zal jij zeker aan hen het bezit van een lotdeel geven te midden van de broers van hun vader. En jij zorgt er voor dat het lotdeel van hun vader aan hen wordt doorgegeven (SW)[Num. 27:7]
3 Wanneer zij é é n van de zonen van de stammen van IsraëlIsraël = strijder van God tot vrouwen zijn, dan wordt hun lotbezit verminderd van het lotbezit van onze vaders en het wordt toegevoegd aan het lotbezit van het stamhuis waartoe zij gaan behoren, en van het lot van ons lotbezit zal het verminderd worden.
4 En wanneer het jubeljaar wordt voor de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God, dan wordt hun lotbezit toegevoegd aan het lotbezit van het stamhuis waarvan zij zijn, en vanaf het lotbezit van onze vaders wordt hun lotbezit verminderd."
5 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen geeft op bevel van JAHWEH instructie aan de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God, zeggend: "Het is correct zoals het stamhuis van de zonen van JozefJozef = Hij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind) spreekt;
6 dit is het woord dat JAHWEH als instructie geeft aan de dochters van SelofchadSelofchad = bescherming is de Gevreesde, zeggend: Voor de goede in hun ogen zullen zij vrouwen worden, maar alleen aan iemand uit een familie van het stamhuis van hun vader zullen zij tot vrouwen zijn.
7 En het lotbezit van de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God zal niet rondgaan van stamhuis tot stamhuis, want ieder van de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God zal zich vastkleven aan het lotbezit van het stamhuis van zijn vader.
8 En elke dochter van de stamhuizen van de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God die een lotbezit pacht, voor é é n van de familie van het stamhuis van haar vader zal zij tot vrouw worden, opdat de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God elk het lotbezit van hun vaders pachten.
9 En het lotbezit zal niet rondgaan van het ene stamhuis naar het andere stamhuis, want de stamhuizen van de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God zullen zich elk vastkleven aan hun lotbezit."
10 Zoals JAHWEH aan MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf, zo doen de dochters van SelofchadSelofchad = bescherming is de Gevreesde.
11 En MachlaMachla = dorheid, ziekt, TirsaTirsza = lieflijk en ChoglaChogla = patrijs en MilkaMilka = koningin en NoaNoa = beweging, dochters van SelofchadSelofchad = bescherming is de Gevreesde, werden de zonen van hun ooms tot vrouwen.
12 Aan de families van de zonen van ManasseManasse = die doet vergeten, zoon van JozefJozef = Hij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind), werden zij tot vrouwen, en hun lotbezit werd van het stamhuis van de familie van hun vader.
13 Deze zijn de instructies en de oordelen die JAHWEH instructie gaf door de hand van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen aan de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God in de steppen van MoabMoab = (afstammend) van de vader, aan de JordaanJordaan = de afdalende, tegenover JerichoJericho = ?maanstad.

Terug naar de indexpagina
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.