Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Richteren
Hoofdstuk 12

   


1 En de mannen van EfraïmEfraïm = dubbel vruchtbaar werden opgeroepen en men steekt over in de richting van SafonSafon = noorden, donker en zij zeiden tot JeftaJefta = JAH opent (de baarmoeder): "Met welke reden passeerde u om te vechten tegen de zonen van AmmonAmmon = van een stam en riep u niet om met u te gaan? Uw huis zullen wij over u verbranden in het vuur."
2 En JeftaJefta = JAH opent (de baarmoeder) zei tot hen: "Ik was een man van twist, ik en mijn volk, met de zonen van AmmonAmmon = van een stam, en ik schreeuwde uit naar jullie en jullie redden mij niet uit zijn hand.
3 En ik zag dat er onder jullie geen redder was en ik plaatste mijn ziel in mijn handpalm en ik passeerde tot de zonen van AmmonAmmon = van een stam. En JAHWEH gaf hen in mijn hand. En waarom gingen jullie deze dag naar mij op? Om tegen mij te vechten?"
4 En JeftaJefta = JAH opent (de baarmoeder) riep alle mannen van GileadGilead = oneffen terrein, of: steenhoop der getuigenis bijeen en hij vocht met EfraïmEfraïm = dubbel vruchtbaar, en de mannen van GileadGilead = oneffen terrein, of: steenhoop der getuigenis sloegen EfraïmEfraïm = dubbel vruchtbaar neer, omdat zij zeiden: "Ontkomenen van EfraïmEfraïm = dubbel vruchtbaar zijn jullie, GileadGilead = oneffen terrein, of: steenhoop der getuigenisieten, te midden van EfraïmEfraïm = dubbel vruchtbaar, te midden van ManasseManasse = die doet vergeten."
5 En GileadGilead = oneffen terrein, of: steenhoop der getuigenis veroverde de doorwaadbare plaatsen van de JordaanJordaan = de afdalende op EfraïmEfraïm = dubbel vruchtbaar. En het gebeurt dat een ontkomene van EfraïmEfraïm = dubbel vruchtbaariet zegt: "Ik zal oversteken!" En de mannen van GileadGilead = oneffen terrein, of: steenhoop der getuigenis zeggen tot hem: "Bent u een EfraïmEfraïm = dubbel vruchtbaariet?," en hij zegt: "Nee,"
6 dat zij tot hem zeiden: "Zeg, alstublieft, SjibbolethSjibboleth = korenaar," en hij zegt "Sibboleth," want hij was niet in staat het naar behoren uit te spreken. En zij hielden hem vast en zij slachtten hem af bij de doorwaadbare plaatsen van de JordaanJordaan = de afdalende. En er vallen in die tijd van EfraïmEfraïm = dubbel vruchtbaar tweeënveertig duizend.
7 En JeftaJefta = JAH opent (de baarmoeder) sprak recht in IsraëlIsraël = strijder van God, zes jaren. En JeftaJefta = JAH opent (de baarmoeder), de GileadGilead = oneffen terrein, of: steenhoop der getuigenisiet, stierf en hij werd begraven in é é n van de steden van GileadGilead = oneffen terrein, of: steenhoop der getuigenis.
8 En na hem sprak IbsanIbsan = beweeglijk, uit Bet-LehemBet-Lehem = huis van brood of broodhuis, recht in IsraëlIsraël = strijder van God.
9 En er warn voor hem dertig zonen en dertig dochters. Hij zond naar buiten en hij deed dertig dochters van buiten komen voor zijn zonen. En hij sprak recht in IsraëlIsraël = strijder van God, zeven jaren.
10 En IbsanIbsan = beweeglijk stierf en hij werd begraven in Bet-LehemBet-Lehem = huis van brood of broodhuis.
11 En na hem sprak ElonElon = ram, de ZebulonZebulon = woningiet, recht in IsraëlIsraël = strijder van God. En hij sprak tien jaren recht in IsraëlIsraël = strijder van God.
12 En ElonElon = ram, de ZebulonZebulon = woningiet stierf en hij werd begraven in AjjalonAjjalon = hertendreef, in het land van ZebulonZebulon = woning.
13 En na hem sprak AbdonAbdon = slaafje (van JAH), zoon van HillelHillel = hij looft, de PiratonPiraton = prinselijkiet, recht in IsraëlIsraël = strijder van God.
14 En er waren voor hem veertig zonen, en dertig zonen van zonen, die rijden op zeventig veulens. En hij sprak recht in IsraëlIsraël = strijder van God, acht jaren.
15 En AbdonAbdon = slaafje (van JAH), zoon van HillelHillel = hij looft, de PiratonPiraton = prinselijkiet, stierf en hij wordt begraven in PiratonPiraton = prinselijk, in het land van EfraïmEfraïm = dubbel vruchtbaar, in het gebergte van de AmalekAmalek = valleibewoner - beeld van het vlees - de oude mensiet.

Terug naar de indexpagina
Naar Richteren 13
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.